.csscode { margin : 15px 35px 15px 15px; padding : 10px; clear : both; list-style-type : none; background : #EEEEEE;; border-top : 2px solid #AAAAAA; border-right : 2px solid #AAAAAA; border-bottom : 2px solid #AAAAAA; border-left : 2px solid #AAAAAA; }

marți, 20 decembrie 2011

Şcoala Zamolxiană (3)


Autodezvoltarea
O primă mărire a câmpului vital avea loc odată cu eliminarea alimentaţiei denaturate, deci prin „limpezirea” sângelui şi a limfei.
Următoarea etapă consta în accesarea elementelor, precum şi a energiilor specifice.
Astfel, elementul „pământ” era format din 4 subelemente:
- ţărână (lut, nisip, clisă etc.)
- piatră (de la roci la cristale)
- metal (de la fier la aur)
- lemn (tot regnul vegetal)
Prin intermediul energiilor celor patru tipuri se puteau obţine opt capacităţi (puteri):
1. forţa – se putea obţine atât mărirea forţei fizice, cât şi puterea, tăria interioară (psihică) de a întreprinde diverse acţiuni.
2. rezistenţa – în faţa obstacolelor diverse, în faţa bolilor, precum şi rezistenţa în timp a corpului fizic.
3. stabilitatea – aducea statornicie în minte şi suflet.
4. echilibrul – pe întreg ansamblul corp-minte-suflet.  
5. coeziunea – capacitatea de a face legături între cele slabe şi cele tari, între cele mici şi cele mari, între cele uşoare şi cele grele etc.  
6. creşterea – în special arborii ofereau energiile de creştere. 
7. hrănirea – nu era vorba doar de hrana materială propriu-zisă ci şi de hrana subtilă (eterică) a elementului pământ (ceea ce discipolii numeau spuma de munte sau stropii de miere ai pământului).  
8. abundenţa – bogăţia, diversitatea.

    În primul an discipolii erau iniţiaţi în aspectele grosiere ale elementului pământ (se accesau puterile, dar nu pentru cele patru tipuri). În al doilea grad (care dura doi ani) se aveau în vedere puterile corespunzătoare pentru toate cele patru tipuri. Aşadar, discipolii erau iniţiaţi în 32 puteri, corespunzătoare celor patru subelemente (8x4).
Elementul Apă cuprinde şase subelemente:
- apa stătătoare (lacuri, mări, oceane)
- ploaia
- apa curgătoare (izvoare, râuri, fluvii)
- apa freatică (pânzele subterane)
- apa vaporizată (nori, rouă, umiditate)
- seva regnului vegetal.
Prin intermediul energiilor celor şase tipuri de „apă” se puteau obţine 12 capacităţi (puteri):
1. de purificare – pe planul fizic erau purificate toate fluidele, iar pe planul emoţional şi mental se eliminau emoţiile negative aferente, respectiv construcţiile mentale rupte de realitate.
2. de dispersare – cu efect puternic asupra corpului emoţional. Erau emoţii şi stări (suferinţe) care nu puteau fi eliminate (existau lecţii de învăţat sau datorii de plătit), dar care erau scoase din prim plan, adică nu disturbau puternic conştienţa celui în cauză (se realiza o alinare a lor).
3. de limpezire – îndeosebi pentru limpezimea minţii şi a sufletului.
4. de unire – aceste puteri se obţineau la unirea a două izvoare, pârâuri sau râuri. Această putere acţiona atât asupra familiei cât şi asupra comunităţilor.
5. de dinamizare – capacitatea de a mobiliza, de a urni, de a dinamiza, atât interiorul cât şi grupurile.
6. de construire – era în strânsă legătură cu puterea de dinamizare; se aveau în vedere proiectele diverse ale comunităţii respective (construcţii de apărare, aducţiuni de apă, canalizare, îndiguiri etc.).
7. de eliberare – pe partea emoţională erau eliminate anumite temeri (cele fără fundament real).
8. de echilibrare – pentru întregul trup-minte-suflet.
9. de vindecare – pe partea fizică se puteau elimina fluidele rele (surplus de sânge, saliva „rea”, prurit etc).
10. de liniştire – pentru planul emoţional şi mintal.
11. de mângâiere – îndeosebi asupra celor care şi-au pierdut persoanele dragi, asupra celor care au suferit răni severe, sau asupra celor neajutoraţi.
12. de hrănire – fluidul eteric al apei era extrem de hrănitor pentru corpurile energetice, atât pentru ei cât şi pentru ceilalţi. În ultimul caz, doar învăţătorii şi discipolii avansaţi puteau hrăni mulţimile cu fluidul apei.
Aşadar, prin intermediul elementului „apă” se puteau accesa 72 (6 x 12) capacităţi (puteri).
Elementul Foc cuprinde şapte subelemente:
- foc din piatră
Vorbim nu doar de focul obţinut prin combustia lemnului sau pietrei (cărbune, turbă), ci mai cu seamă de energii ale focului din frecare, compresiune şi „învelire”.
Forţele de frecare din interiorul scoarţei terestre, precum şi cele de compresiune (îndeosebi asupra şisturilor cristaline) emană un „foc” (energie) deosebit de puternic, care putea fi folosit de învăţătorii zamolxieni.
- foc din apă
 Aici intră atât combustibilii lichizi naturali (uleiuri vegetale, grăsimi animale), cât şi „apa de foc” a pământului, adică magma topită. Accesarea energiei focului din „pământul lichid” era o sarcină extrem de grea, datorită uriaşei sale forţe subtile. 
- foc din aer
Deşi preoţii lui Gebeleizis afirmau că numai ei deţineau secretul obţinerii de putere din fulgere, adevărul este că se foloseau de acest fenomen natural doar pentru a „pătrunde” la nivel psihologic, şi a declanşa aşa-numitul efect placebo. Învăţătorii zamolxieni, şi discipolii avansaţi (cei din gradul 2), puteau accesa energia subtilă (elementul foc) a fulgerului în funcţie de gradul de puritate atins.
- focul pământului
Este vorba de corpul energetic al Geei. În plan subtil, Geea prezintă o „dogorire” specifică, un fel de căldură radiantă, extrem de hrănitoare pentru corpul energetic uman.
- focul lunii
Este vorba de corpul energetic al Lunii. La fel, se accesa energia radiantă a Lunii.
- focul soarelui
Este vorba de corpul energetic al Soarelui. Se accesau energii foarte puternice (alte energii decât cele calorice).
- focul celest
Începând cu al treilea grad se accesau energii puternice din spaţiile îndepărtate (stele, constelaţii).
Prin intermediul acestor şapte tipuri de foc se pot obţine patru capacităţi:
1. de purificare – pe trup, minte şi suflet.
2. de dinamizare – pentru acţiuni de creaţie, pentru luptă, dezvoltare, în diverse alte aspecte.
3. de transformare – înnoire, schimbare, alchimizare.
4. de stabilizare – întărire, călire.
Aşadar, prin intermediul elementului „foc” se puteau accesa 28 (7 x 4) capacităţi (puteri specifice). Conform ştiinţei spirituale atlante (accesată de Zamolxe prin intermediul piramidei energetice din Retezat), elementul foc cuprindea 10 tipuri: foc din pământ, foc din apă, foc din aer, focul electric, focul magnetic, radiaţiile, focul Geei, focul Lunii, focul Soarelui, focul Celest. Având în vedere că la acea vreme nu erau suficiente cunoştinţe legate de electricitate, magnetism şi radiaţie, Zamolxe a considerat că doar şapte trebuiau accesate.
În mod normal, elementul foc oferă acces la 40 (10 x 4) puteri specifice.
Elementul Aer cuprinde opt tipuri:
- aerul dens
- aerul rarefiat
Este vorba de aerul de la şes. Se considera că trebuie să existe un echilibru între pământ şi aer, astfel că aerul de şes este mai dens, iar cel de munte mai rarefiat. Unde este mai mult pământ este mai puţin aer şi unde este mai mult aer este mai puţin pământ.
- aerul cald
- aerul rece
- aerul uscat
- aerul umed
Este vorba de diferitele combinaţii aer-apă-foc.
- aerul zilei (încărcat cu elemente subtile solare)
- aerul nopţii (încărcat cu elemente subtile lunare)
Prin intermediul acestor subelemente ale aerului se pot obţine şase capacităţi (puteri):
1. puterea vântului de miazăzi determină schimbarea, purificarea, îmbunătăţirea.
2. puterea vântului de miazănoapte aduce dezvoltarea, expansiunea, mărirea.
3. puterea vântului de răsărit aduce noutatea şi prospeţimea.
4. puterea vântului de apus aduce împlinirea, reuşita, victoria celor interioare asupra celor exterioare.
5. adierea pământului (fluxul energetic subtil al Geei) aduce plinătatea şi belşugul pe toate planurile.
6. adierea cerului (fluxul energetic subtil al spaţiului cosmic) determină claritatea, luciditatea, dar şi viziunea în timp, spaţiu şi desfăşurare.
Aşadar, elementul Aer facilitează accesul la 48 de puteri specifice (8 x 6).
La fel ca şi în cazul elementului foc, Zamolxe a considerat că este necesar a se folosi (vorbim de perioada de acum 2.500 de ani) doar 8 din cele 12 tipuri de „aer”. Ştiinţa spirituală atlantă folosea deci 12 tipuri de aer: aer dens, aer rarefiat, aer cald, aer rece, aer uscat, aer umed, aerul zilei, aerul nopţii, aerul încărcat (compozit), aerul pur (inclusiv alte gaze pure), aerul în mişcare rectilinie, aerul în mişcare curbă (cicloane, uragane, tornade). Deci, în total sunt 72 (12 x 6) puteri ale aerului.
Deşi în prima parte a cărţii de faţă am trecut doar câteva zeci de „formule” de accesare (atâtea mi se puteau transmite în starea de atunci), trebuie spus că erau cu mult mai multe. Pentru accesarea fiecărei puteri se foloseau mai multe formule, în funcţie de nevoie.
Trebuie spus că nu formulele în sine determină accesul la ele, ci echilibrul dintre intenţie-imagine-emoţie. Formulele erau un fel de puncte de reper (al memoriei senzitive şi subtile). În cei trei ani (unul la primul nivel şi doi ani la cel de-al doilea nivel) discipolul trecea în revistă toate tipurile de energii specifice aferente elementelor, şi lucra cu ele sub atenta supraveghere a învăţătorilor zamolxieni. În acelaşi mod se accesau aceste puteri speciale şi de către alţi magi ai vremii (egipteni, perşi, greci, chinezi, indieni). Cine crede că există „formule sacre” de declanşare a unor puteri speciale, doar rostindu-le verbal, se înşeală amarnic.
Cauzalitatea
Rezonanţa
Prin intermediul fenomenului de rezonanţă se formează structurile dinamice comune în întreg spaţiul evolutiv, începând cu aşa-zisul plan tridimensional şi până la spaţiul multidimensional. Este valabil atât în planul material cât şi în planul energetic, emoţional, mental, spiritual. Dictonul „asemănătorul atrage asemănătorul” este valabil atât pe planul orizontal cât şi pe planul vertical. În ştiinţa spirituală, planul orizontal este considerat ca fiind spaţiul de explorare, de cucerire, de dobândire (fie că vorbim de aspecte materiale, fie de cele mentale sau spirituale). Spaţiul vertical este considerat ca fiind cel de evoluţie, de înălţare, de salt vibratoriu. Caracteristica generală a planului orizontal este cantitatea, iar cea a planului vertical este calitatea.
Pe planul vertical rămâne valabil faptul că asemănătorul atrage asemănătorul, dar se întâmplă şi invers, anume ca cele diferite să se atragă. Ele nu se atrag pentru luptă ci pentru completare, întregire sau transformare. Toată sistemele aflate în mişcare, fie că vorbim de cele evolutive sau involutive, au la bază fenomenul de rezonanţă. Acesta stă la baza formării atomilor, moleculelor, elementelor şi mergând până la organizarea de specie, regn, planetară, constelaţională etc.
Rezonanţa stă şi la baza ciclurilor întrupărilor, astfel că fiecare se va întrupa în ţara, familia, mediul etc., cu care rezonează (conform corpului spiritual). Tot prin intermediul rezonanţei, marii conducători pot coordona egregorii (spiritele de grup local, regional, de ţară).
Convergenţa
Prin intermediul fenomenului de convergenţă au loc fenomenele de atracţie şi de dinamizare (impulsionare) către ceva anume. Poate fi un scop, un sens, o direcţie interioară sau exterioară. Idealurile, în general marile viziuni, sunt cele de la baza fenomenelor de convergenţă ale maselor.
Deşi legile universale lucrează în acelaşi timp, în spaţiul 3D aparenţa arată că Legea Convergenţei intervine imediat după Legea Rezonanţei, astfel că întâi lucrurile se adună, formează o structură aparte, după care urmează o anumită evoluţie.
De regulă, în planul orizontal, convergenţa determină concentrarea, adunarea, cumularea, întărirea; deci deplasarea către un punct, scop, idee etc. Ceea ce este mare atrage ceea ce este mic, ceea ce este tare atrage ceea ce este slab etc. În planul vertical, convergenţa determină ca nelumina să conveargă spre lumină, recele spre cald, dizarmonia converge spre armonie, haosul spre ordine etc.
Marea Convergenţă: Totul converge către Lumină, către Unitate, către Dumnezeu.
Sincronicitatea
Legea Sincronicităţii este în strânsă legătură cu Legea Necesităţii şi Legea Serialităţii. De exemplu, dacă este necesar ca ceva anume să se petreacă, atunci legile universale (îndeosebi Legea Unicităţii şi a Mentalismului) facilitează creearea unui câmp subtil cu rol de atractor pentru inconştientul colectiv, impulsionând astfel o dinamică specifică. Prin urmare, acesta determină ca mai multe persoane, din spaţii diferite, să conlucreze la acel lucru. Aşa se explică de ce multe invenţii au fost descoperite în acelaşi timp, teoreme din matematică au fost elaborate de matematicieni diferiţi în acelaşi timp, sau leacuri medicinale au fost descoperite în laboratoare diferite, fără vreo legătură între ele.
În şcoala zamolxiană se folosea această lege pentru accesarea energiilor subtile ciclice, în special ale ciclurilor lunare şi solare. Folosindu-se de Legea Sincronicităţii, învăţătorii zamolxieni (şi discipolii avansaţi) accesau energiile vieţii, ale abundenţei şi diversităţii regnului vegetal în timpul perioadei de primăvară, când tot regnul se trezea la viaţă. De aceea, primăvara era un prilej bun pentru a accesa şi folosi aceste energii. Este ca şi diferenţa între a merge 50 km pe jos sau a lua trenul. Erau energii naturale foarte puternice, şi erau la îndemâna lor.
De asemenea, se foloseau de energiile specifice în perioada de toamnă, când se amplificau mult tendinţele de purificare, de curăţare pe toate planurile (fizic, mental, emoţional). Se foloseau energiile toamnei ca de un fel de duş subtil.
Corespondenţa
Legea Corespondenţei este una dintre cele mai complexe legi universale, fiind cea care determină ordinea şi măsura în întregul Univers.
Este celebră afirmaţia lui Hermes Trismegistus: „Ceea ce este Sus, este ca şi ceea ce este Jos, iar ceea ce este Jos, este ca şi ceea ce este Sus, pentru a împlini miracolele lui Unul”. Cunoscând ceea ce este “jos” se poate deci afla ceea ce este “sus”.
Toate marile principii (legi universale) se regăsesc pe diferitele planuri ale Universului, astfel că, deşi există mai multe corespondenţe, legile sunt aceleaşi. Se poate explora ceea ce este sus plecând de la ceea ce este jos, iar explorând ceea ce este în exterior se poate ajunge în interior. Şi invers.
Sunt trei mari planuri (planul fizic, mental şi spiritual), iar între ele există o legătură puternică, determinată de însăşi legile universale. Studiind legile planului fizic, se pot deduce legile planului mental, iar apoi pe cele ale planului spiritual.
Învăţătorii zamolxieni foloseau această lege universală îndeosebi pentru trezirea focului interior. Focul interior era considerat cel mai preţios element, deoarece el dinamizează, transformă, întăreşte şi purifică toate celelalte elemente. Având planul fizic drept exemplu, învăţătorii zamolxieni înţelegeau că, pentru a trezi focul interior, aveau să “fricţioneze” elementul subtil pământ din mintea şi sufletul omului. Respectau însă legile din planul material. Nu supuneau frecării piatra cu metalul, nici metalul cu lemnul şi nici piatra cu lemnul. Întotdeauna aveau în vedere faptul că focul se stârneşte doar la interacţiunea lemn-lemn, metal-metal şi piatră-piatră.
Erau însă extrem de atenţi la felul cum trezesc focul interior şi, mai ales, cărui scop este folosit. Trezirea focului interior poate însemna atât declanşarea unor puternice aspiraţii către evoluţie, dar şi declanşarea unor pasiuni uriaşe pentru putere şi dominare.
În general, ideea de bază era următoare: dacă ceva se poate schimba în minte, atunci se poate schimba şi în materie. Aşadar, cine stăpânea arta controlului propriei minţi, avea să stăpânească şi propria sa realitate, iar în timp, învăţa să stăpânească şi arta creşterii sau descreşterii lucrurilor.
Ciclicitatea
Toate fenomenele dinamice ale Universului respectă Legea Ciclicităţii. Fie că este vorba de atomi, celule sau organisme mai complexe, fie că vorbim de planete, sisteme stelare sau galactice, totul se desfăşoară ciclic.
Şcoala pitagoreică, şi ulterior şcoala zamolxiană, socoteapunctul de maxim, punctul de mijloc din urcare şi punctul de mijloc din coborâre.
Cele mai studiate şi folosite cicluri erau: ciclurile zilei (dimineaţă-amiază-seară-noapte), ciclurile lunii (luna nouă-primul pătrar, primul pătrar-lună plină, lună plină-al doilea pătrar, al doilea pătrar-lună nouă), ciclurile soarelui (primăvară-vară-toamnă-iarnă). Fiecare dintre anotimpuri era împărţit în alte patru părţi, de aproximativ 22,8 zile (91,25 zile:4). Aceasta corespunde cu bioritmul fizic. Cu cât ciclurile erau mai mari, cu atât energiile subtile aferente lor erau mai puternice.
Nu erau preocupaţi doar de ciclurile externe, ci şi de cele interne. Majoritatea înţelepţilor din antichitate au înţeles că atât emoţiile cât şi gândurile au o anumită dinamică ciclică. Ba mai mult, au observat că anumite gânduri, sentimente sau alte energii psihice se acutizează (sau slăbesc) în raport cu ciclurile anumitor planete sau astre, şi astfel, în timp, s-a format complexa ştiinţă a astrologiei.
Unicitatea
Totul este în Unul şi Unul este în toate. Este vorba de unitatea în diversitate. Unicitatea Totului începe să fie percepută în rarele momente în care omul pare total rupt de realitatea materială înconjurătoare.
Un învăţător (preot) zamolxian ştia că cel ce priveşte prin ochii săi este acelaşi cu cel ce priveşte prin ochii celuilalt. Marele Foc Viu este prezent în toţi şi în toate. Aceasta înseamnă că şi puterile Focului Viu sunt în fiecare, dar totuşi ascunse (adormite) de vălurile grele ale materiei. Cine avea înţelepciunea să despartă cele materiale de cele spirituale (sufleteşti) reuşea să ajungă şi la puterile Focului Viu. Cine a reuşit să simtă cu adevărat acest lucru, acela înţelege pe deplin că nu există nimic, dar absolut nimic, care să stea împotriva evoluţiei sufletului. Focul Viu din sufletul fiecăruia este cel care îl va ghida spre Marele Foc Viu, adică spre locul său de origine.
Atingerea magică a propriului Foc Viu este ceea ce-l face pe om să-şi schimbe pe deplin conştiinţa. Din acel moment, el nu mai este trupul purtător de spirit, ci a devenit un Spirit purtător de trup. Este momentul în care moare şi renaşte în acelaşi timp. Este momentul în care înţelege pe deplin că trupul este doar o haină pe care oricând o poate lepăda, înnoi sau schimba. 
Pentru accesarea acestor informatii trebuie sa-i multumesc bunului Zamolxe, ghizilor mei spirituali Ral si Ramo, si indeosebi lui Orilon, care este protectorul tainelor de la Sarmizegetusa Regia.
Orilon este un dragon de foc! Am avut onoarea sa-mi apara pe camera fotografica in timp ce eram in jurul unui frumos foc de tabara (in apropierea cetatii dacice de la Costesti).
Desi numele lui nu poate fi scris si pronuntat, deoarece depaseste frecventele "audibile", in trecut i s-a spus Orilon.
Atentie! Este o fiinta energetica extrem de puternica! Nu este recomandabil sa-l invocati, ci se va face el cunoscut acelor persoane care pot suporta vibratiile sale.
In traditiile orientale, se spune ca un dragon de foc se arata numai atunci cand un mare imperiu este pe cale sa apara!

 
 

23 de comentarii:

 1. Bine te ragasesc. Am terminat de citit "Misterele scolii zamolxiene". O alta vibratie decat cea Atlantidei, alte epoci, alte directii si lectii evolutive, o noua stare, multe mistere. Foarte frumos!!

  Ca si cartea celalata, si aceasta a avut un efect extrordinar de interesant asupra mea si pe cat de subtil pe atat de puternic. Nu stiu cati au vazut filmul "Inception", dar mesajele acestor doua carti produc efectul pe care acel film il descrie. Schimba undeva un punct sau o virgula in cea mai fina cauzalitate din mintea unui om, incat apoi, intreaga lui capacitate de perceptie si raportare la interior/exterior face un salt pe o alta lira/frecventa si totul incepe sa se modifice in lant, pornind de la gandul cel mai fin pana la manifestarea cea mai densa din realitatea tridimensionala.

  Pe structura mea cauzala, "Misterele scolii zamolxiene" a facut o interventie extrordinara: a reusit sa lege bucati de informatie aparent disparate intr-un tot capabil sa declanseze procese ample de intelegere si o noua putere de manifestare constienta.

  O sa incerc sa descriu in cele ce urmeaza fenomenul. Voi incerca sa il aduc cat mai mult in contact cu realitatea tridimensionala astfel incat oricine doreste sa intre pe fir sa o poata face si sa patrunda cat de adanc poate el in planul cauzal.

  Totul, evident, conform intelgerii si priceperii mele..

  RăspundețiȘtergere
 2. Sa incepem..

  Primul moment in care cartea aceasta mi-a atars atentia mai mult decat la nivel de rafinare a unor viziuni a fost atunci cand am citit initierea pregatita de Zamolxe pentru discipolii de la nivelul 2 in care acestia erau dusi intr-o pestera unde energiile elementale si alte energii cu care ei se "hraneau" nu umblau in voie asa cum fusesera ei obisnuiti si unde nici accesarea lor nu mai putea fi facuta de la sine. Am citit intregul experiment si apoi explicatiile legate de aceasta abordare.

  In acel moment am intrat intr-o stare pe care as numi-o revelatorie: daca totusi am putea folosi acest model de intiere ca propria initiere in depasirea mentalitatii lipsei? In hranirea acelor parti din noi care cred ca nu pot sa existe, sa fie vitale si stralucitoare, puternice si echilibrate, in lipsa, de exemplu, a unei alimentatii cu de toate (asa cum ne-am obisnuit), sau atunci cand traim intr-o mare singuratate, sau suntem intr-un impas financiar, sau ne aflam intr-o perioada de gol sentimental sau nu ne putem bucura de satisfactii sexuale regulate.

  Am retinut si aspectul pomenit in carte conform caruia oamenii acelor vremuri nu cunoscusera atat de multe placeri, ganduri si dorinte precum toate cate exista azi, de aceea si efortul lor de integrare intr-o realitate mai larga, unificata, a tuturor aspectelor disparate ale realitatii lor uzuale era unul mai mic. Personal nu consider ca rezolvarea unei probleme este limitarea problemei ci gasirea unor solutii cat mai generale si atot cuprinzatoare. Personal nu imi doresc sa traiesc auster pe aceasta planeta, imi place sa ma bucur de viata, de placerile ei, si intentionez sa o fac si de acum incolo. Insa ceea ce urmaresc eu simultan cu placerea este eliberarea interioara de sub dominatia ei, posibilitatea comutarii constiente intre placeri si lipsa lor fara a intra in suferinta, puterea de a iesi din ele oricand este necasar fara a dispera sau a inebuni din aceasta cauza. Acest proces este unul emotional, mental si spiritual deopotriva si tine de eliberarea de sub puterea carnii. Cand aceasta etapa este implinita, puterea omului este impresionanta. Un intelept astfel construit nu va cadea prada nici fanatismului (devenind un ascet scortzos si rigid, urat si neinteresant) si nu va cadea prada nici poftelor (sub impulsul carora cand da de placere se comporta ca un animal turbat).

  RăspundețiȘtergere
 3. Si pentru ca tot am pomenit principalele lipsuri care inebunesc lumea in ziua de azi, le voi enumera pe rand, in detaliu:

  - lipsa alimentatiei dorite, cea considerata placuta, necesara si adesea indispensabila
  - lipsa banilor, a mijloacelor materiale cat pentru un trai indestulat
  - lipsa stimulilor sexuali, a palcerilor fizice
  - lipsa interactiunilor sociale, a validarii si confirmarii publice
  - lipsa unei relatii sentimentale sau lipsa unor satisfactii sentimentale reale in relatia existenta

  Aparent nimeni, conform mentalitatii majoritatii oamenilor din zilele noastre, nu poate trai cu aceste lipsuri. Convingerea este atat de mare incat omul este pur si simplu captiv in ele si orice incercare de a depasi aceasta conditie este sortita esecului. Si asta pentru ca toate canalele de eliberare, de accesare a ceva mai mult, dincolo de lipsuri, dincolo de limite, sunt pur si simplu inchise, blocate. Observand ce fac oamenii in acest sens, vad ca majoritatea misca resursele planetare dintr-un loc in altul cumulandu-le care mai de care pentru el intr-o disperare si fervoare greu de imaginat. Constat ca exista si cativa care incearca o abordare diferita in aceasta privinta dar si acestia de cele mai multe ori se pacalesc singuri ca lipsa nu e lipsa si ca de fapt ei nu sufera sau, mai mult decat atat, ca totul este perfect asa cum este. Unii au scris si o carte pe care au intitulat-o pompos "Secretul". Au facut chiar si un film cu acelasi nume. Si au incercat sa ii invete si pe altii marele nimic. Rezultul? Zero, evident.

  Mi-am pus intrebarea de ce? Si am incercat sa accesez un raspuns dincolo de logica si trivial. Persistand astfel in aceasta stare intrebatoare, am ajuns sa conectez crampeie de informatii mai vechi din mintea mea printr-o sintagma din "Scoala Zamolxiana": Orizontalul si Verticalul. Suntem pe orizontal, ne miscam in acest plan, actionam exclusiv aici, gandim strict in logica si legile seriale ale acestui spatiu, dar noi vrem sa urcam in sus pe verticala, sa intram in multidimensional, sa ne umplem de o putere tainica, sa fim mai mult decat am fost vreodata. Evident, imposibil.

  Si atunci ce-i de facut? Mi-am adus aminte de "unitatea in diversitate" sau procesul prin care aspecte disparate si adevaruri limitate existente in mintea noastra sunt puse in contact unele cu altele printr-un proces de constiinta pe care eu l-am numit sugestiv "unificarea contrariilor" sau "iesirea din conflict si dualitate", rezultand de aici patrunderea intr-o zona de lumina primordiala din care putem desprinde si aduce in manifestare hrana, alinare, conjuncturi si oportunitati. Percepand lucrurile de la acest nivel, orice eveniment care din potential devine manifest si prinde o forma sau alta nu mai poate monopoliza emotional, mental, existential fiinta. Constiita stie acum ca fiecare dintre aceste experiente-forma nu ne defininesc pe deplin si, desi isi au locul si rostul lor, nu sunt mai mult decat o realitate limitata nascuta dintr-o realitate a tuturor posibilitatilor. Acea realitate a tuturor posibilitatilor este o lumina din care totul se alimenteaza si cu care ne putem hrani oricand in orice situatie ne-am gasi.

  Procesul se petrece la nivel intuitiv, cauzal, fiind accesata, exact ca in scoala zamolxiana, starea non conflictuala de intentie pura, urmata de imagine (localizare) si mai apoi de emotie (fiorul manifestarii). Cu alte cuvinte, prin patrunderea in deplina acceptare in orice fenomen mental (durere, lipsa, furie, disperare) este accesat nivelul multidimensional al gratiei, de unde lumina primordiala poate veni sa hraneasca totul - corp, minte, suflet, placere, intelegere, devenire.

  RăspundețiȘtergere
 4. Eduard, sunt sanse foarte mari ca tu sa fi facut parte din primii 2400 de initiati daci (generatia a doua de initiati), sau poate chiar din prima generatie (de 400 de initiati). Acestia din urma l-au cunoscut pe Zamolxe cand era intrupat.
  In curand voi scoate la lumina informatii despre circuitul sacru al anahatei planetare si despre arborele vietii dacic (asemanator cu arborele sefirotic din Cabala iudaica).
  Atentie la ceea ce ce vei percepe atunci cand vei lua cunostinta despre acestea!
  Daca exista o conexiune puternica - iti vei da seama de acest lucru foarte clar, atunci trebuie sa fii pregatit pentru timpurile ce vor veni. Si crede-ma, anii urmatori (in special urmatorii 6-7 ani) vor fi deosebit de interesanti. Fiecare dintre acesti primi initiati daci, printre care este foarte probabil sa fii si tu, au o misiune de realizat. Desigur, va fi o pregatire prealabila. O buna parte din informatile (instructiunile) de care ai nevoie le vei gasi chiar in tine, iar altele le vei primi la momentul portivit.
  Chiar ai stofa pentru asa ceva! Ai deja starnit "focul" in tine... stii cum sa expui informatia - esti, cum se spune, cu vorbe la tine. Mai trebuie sa stii cum sa scoti sabia din piatra (vezi legenda lui Merlin) si sa te transformi intr-un razboinic al luminii. Transformarea sabiei de metal intr-una de lumina - singura posibilitate de-a scoate sabia din stanca, nu este un lucru usor. Trebuiesc rupte toate legaturile sufletului cu materia.
  Numai bine!

  RăspundețiȘtergere
 5. Multumesc pentru aceste cuvinte. Nu exclud posibilitatea ca ceea ce spui tu sa fie veridic, dat fiind faptul ca nu am putut niciodata in viata asta sa ma pierd in multime, mi-a displacut mediocritatea, am preferat sa sufar decat sa mor prost si imi doresc foarte tare sa ajung sa realizez aici, in acest spatiu, lucruri care merg cu mult dincolo de materie. Imi doresc totodata sa traiesc aici, sa raman inca mult timp pe aceasta planeta, sa ma intorc la ea, pentru a experimenta ceea ce eu as numi Raiul pe Pamant.

  Si multumesc pentru initierile pe care deja le-am primit prin intermediul celor 2 carti!

  Iar apropo de traseele energetice, imi doresc sa stiu daca acestea au legatura si cu un spatiu real unde este necesara prezenta fizica, sau sunt numai sub forma perceptibila subtil si accesibila prin meditatii sau intieri..

  RăspundețiȘtergere
 6. Sigur de ca! Traseul este cat se poate de real. Sunt puncte si zone bine stabilite. Foarte curand voi face primele postari cu traseul benzii energetice directoare a centrului anahata planetara.
  Trebuie sa fie o conexiune in materie... atlfel ar fi fost un episod de desene animate. Mi s-a transmis ca totul din subtil trebuie sa se concretizeze cumva in planul fizic.
  Vei vedea ca si aparitia anumitor orase din Romania nu este intamplatoare.

  RăspundețiȘtergere
 7. Foarte interesant!

  In privinta comunitatilor/oraselor.. Te referi la orase noi care vor aparea? Sau te referi la aparitia istorica a catorva dintre orasele deja existente?

  RăspundețiȘtergere
 8. Alba Iulia poate fi unul dintre ele?

  RăspundețiȘtergere
 9. Alba Iulia este aproape de banda energetica directoare a anahatei planetare. De asemenea, este la intersectia unor puncte de convergenta. Alba Iulia are o puternica legatura cu energiile pamantesti, vital telurice. Nu degeaba unirea principatelor a fost "sfintita" acolo.

  RăspundețiȘtergere
 10. Ce intelegi prin "Trebuiesc rupte toate legaturile sufletului cu materia"?

  RăspundețiȘtergere
 11. Cand nu mai depinzi de materie, nu te mai conditioneaza in niciun fel, pentru ca o domini total; reusesti sa controlezi imaginea si energia din spatele dinamicii materiei. Ti-ai depasit toate conditionarile. Te-ai eliberat de corpul psihomental reactiv. Cand trancenzi dualitatea, nu mai esti dominat de forma, de cantitate, capacitate, marime etc. Cand nu iti mai irosesti energia pe trecutul mort sau pe viitorul incert, ci doar pe prezent.
  Atunci sabia iese usor... Asa mi-a soptit dragonul

  RăspundețiȘtergere
 12. Acel nivel eu il percep ca pe o treapta de intelegere si transformare in urma careia omul devine capabil sa aduca in manifestare orice si sa comute oricand intre orice. Totul se intampla pe fondul unei stari de adevar, iubire si libertate atat de vaste incat semnificatiile, motivatiile si actiunile capata proportii Universale. Atunci omul devine Spiritul purtator de Trup.

  RăspundețiȘtergere
 13. Ce frumosi sunteti, fiti binecuvintati. Trairea invinge invatarea!

  RăspundețiȘtergere
 14. De pe care planeta sunte-ti oameni buni? Total interesant ceea ce discutati aici ceea ce am invatat pana acum cu cei 8% imi zice ca sunteti nebuni si subconstientul meu va aproba.pe cine sa cred ?)) va cred pe voi.Nici eu nu ma mai recunosc de 6 luni nu mai inteleg lumea sau ce a mai ramas din ea. insa un lucru este sigur lumea a inceput in carpati si cand zic asta este posibil ca cei care ne-au creat aici sa fi poposit prima data.DRAG O STEA? oare drag este radacina cuvatului dragon oare? sau GOD E ANU este oare referirea la faptul ca timpul este in tot si in toate si ca noi suntem xyz si T la care se adauga K karma . si asa ajungem la aceea cifra magica 5 .copacul biblic are 5 elemente (samainta radacina trunchi ram si fruct) precum multe alte lucruri importante.de exemplu X din sfinx este T adica SFANT adica pana la dzeu te mananca sfintii ca tot ce s-a scris in religie si istorie s-a scris pe bani sau cu sabia deasupra capului sabia tinuta de aceeia care nu vor sa se afle adevarul lumii. crede-ti ca are sens ce spun si ce inca nu v-am spus.am putin timp insa cu mare drag as vrea sa va cunosc domnule care te afli in spatele lui remer ra. doar in limba romana RA ZA are sens adica RA este soarele si ZA este legatura circulatra intre soare si pamant.0744588880 IOnel

  RăspundețiȘtergere
 15. Domnule IOnel, iertata fie-mi indrazneala sa te completez cu o info de pe meleaguri internetice... GOD E ANU putin anagramat intre doua limbi, ar putea sa zica ca Dumnezeu este ANU, si tocmai ce citisem cu vreo 2 ani in urma pe site-ul www.ariminia.ro (daca o mai fi existand) ca unul dintre numele lui Zamolxe ar fi si Anu, sau Mos Anu, sau Zal Mosu... etc...

  In ce il priveste pe pionierul acestui serial de comentarii... domnul Eduard... nu neg ca am scoala putina, dar parca si asa tot am mai inteles pe ici si colo scrieri ezoterice cifrate... insa nu ma prind deloc la limbajul de lemn... Rogu-te sa vorbesti mai pe limba omului simplu, asa... ca de la inima, cum o facu si Isus, de-l intelegea toata gloata si cuvintele se lipeau de orice inima impietrita... sau cum o face al nostru de fata RemerRa, caruia ii sorbi cuvintele nu alta, chiar daca metafizica nu a fost subiectul de studiu al scolii mele...
  Nu te supara pe mine ca am indraznit, dar sincer sa-ti spui... n-am inteles o iota...
  Cu respect pt toata lumea.

  RăspundețiȘtergere
 16. RemerRa, tu spui:
  "ciclurile lunii (luna nouă-primul pătrar-al doilea pătrar-lună plină)"
  sunt un pic contrariata de ordinea asta... poti sa ma luminezi?

  multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cred ca te referi la faptul ca am pus luna plina dupa al doilea patrar. Da, m-am grabit cand am scris. Cand imi gasesc timp sa recitesc postarile (mai rar) mai descopar astfel de greseli. Sau mi le descopera altii si imi atrag atentia... E vorba de perioadele cuprinse intre luna noua si primul patrar, intre primul patrar si luna plina, intre luna plina si al doilea patrar, apoi intre al doilea patrar si luna noua. Fiecare astfel de perioada are sapte zile.

   Ștergere
 17. asa si stiam... scuze daca am deranjat... te rog sa nu te opresti din scris, este momentan singurul loc pe internet care il simt curat (ne-denaturat)...
  binecuvantat sa fii atlantule...
  Asa Sa Fii !

  RăspundețiȘtergere
 18. Un premiu:
  http://innerspacejournal.wordpress.com/2012/12/14/blog-of-the-year-2012/

  RăspundețiȘtergere
 19. Am citit cartea pe nerasuflate. Mai degraba am sorbit-o, am respirat-o, simtind cum se integreaza acele informatii dincolo de componenta exterioara. Imi e greu sa exprim in cuvinte ce conexiuni s-au produs atunci cand am citit despre perioada marilor preotese. Am simtit ca si cum as fi trecut deja prin acele trepte si penitente, precum si initierile primite la finele etapelor de pregatire.

  RăspundețiȘtergere
 20. de ce il percepem sub forma de dragon ?

  RăspundețiȘtergere