.csscode { margin : 15px 35px 15px 15px; padding : 10px; clear : both; list-style-type : none; background : #EEEEEE;; border-top : 2px solid #AAAAAA; border-right : 2px solid #AAAAAA; border-bottom : 2px solid #AAAAAA; border-left : 2px solid #AAAAAA; }

luni, 9 aprilie 2012

MARILE TAINE ALE PAMÂNTULUI ROMÂNESC - VORTEXUL SACRU (6)Zona Bucegi este al şaselea punct principal, şi al treilea din zona românească. Este zona de unde se pot accesa şi folosi aproape toate elementele (pământ, apă, aer, foc) şi subelementele.
Puncte de referinţă: Moraru – Bucşoiu – Padina CruciiAcţiune benefică:
1. Manifestarea puterilor oculte (considerate oculte sau paranormale) precum şi a clarsimţurilor (clarauz, clarvedere, clarmiros etc.). Matricea specifică din acest centru energetic permite scoaterea la suprafaţă a unor talente dobândite în vieţile anterioare, precum şi accesul la energii elementale.
2. Dezvoltare – se obţine sprijin subtil pentru diferite proiecte în planul fizic. Zona este excelentă pentru cei care vor să întocmească proiecte de viitor, să-şi dezvolte sau diversifice afacerile curente.
3. Creştere (dezvoltarea unor capacităţi deja manifestate)
Acest punct energetic, fiind mai aproape de pământ, este stabilizat de către alte două regiuni: Piatra Craiului şi Ciucaş.


Zona Masivului Retezat este al şaptelea punct principal şi al patrulea din zona românească. În structurile cristaline ale Retezatului se află o piramidă energetică impresionantă, care are rolul de-a menţine o bună armonie între dinamica anahatei planetare (matricea carpatică) şi grila energo-informaţională, responsabilă de evoluţia civilizaţiei umane.
Piramida energetică a Retezatului este una octaedrică, adică avem două vârfuri şi o singură bază patrulateră. Acest lucru nu mi-a fost permis să aflu decât de puţină vreme, şi asta datorită unei experienţe avută în timp ce eram într-o stare de explorare în zona continuumul energetic planetar.
Puncte de referinţă: Godeanu – Vâlcan – Ţarcu
Acţiune benefică:
- evoluţie (mentală, spirituală)
- activarea puterilor subtile (în acest loc pot fi activate mai uşor toate capacităţile aşa-zis paranormale)
-conexiuni cu vieţile anterioare
-conexiuni cu entităţi înalt vibraţionale (comunicări cu fiinţe extraterestre, energetice, fluide)
Fiind mai aproape de pământ, şi având mai multe structuri energetice în apropiere, acest centru este protejat de mai multe structuri, dintre care două principale: Parâng şi Gugu.Zona Roşia Montană – deşi este un punct secundar al traseului energetic, nu înseamnă că nu este defel foarte important. Chiar dacă sunt lezate anumite interese financiare, este important ca acestă zonă să rămână curată.
Exploatarea auriferă de la Roşia Montană trebuie stopată! Cianurile folosite în procesul de rafinare, vor avea un efect deosebit de nociv asupra energeticii subtile a zonei şi, implicit, asupra societăţii româneşti.
Zona Roşia Montană este foarte importantă în restabilirea contactului cu structura energo-spirituală a strămoşilor daci. Este echivalentul Sălilor din Amenti ale egiptenilor, zona de legătură cu generaţiile ancestrale.
Generaţiile trecute lasă în urma lor structuri energetice subtile care au rolul de suport pentru noile generaţii. Aceste structuri energetice subtile sunt cele care au ridicat Germania, Japonia, Franţa, Anglia, după distrugerile catastrofale din cel de-al doilea război mondial. Mulţi vor spune că este vorba de disciplină, tradiţie, cultură, resurse; este adevărat, dar acestea nu „prind” la marea masă dacă nu există un suport energetic subtil, iar acesta este conectat cu pământul locului. Din păcate pentru noi, generaţiile de după întemeierea Valahiei şi Moldovei nu prea au lăsat (din diverse cauze) un suport energetic subtil foarte puternic. Au fost prea multe trădări, înşelăciuni, chinuri, prigoniri, despoţi cruzi, şi influenţe nefaste. Acestea rămân în subconştientul colectiv şi cu greu se pot evita influenţele, chiar dacă anumite informaţii sunt ascunse.
Refacerea legăturii cu structura energetico-spirituală geto-dacică trebuie neapărat făcută, iar Roşia Montană este unul din locurile cheie. Pângărind locul, veţi otrăvi legătura dintre generaţiile trecute şi cele următoare.
Deschiderea exploatării ar echivala cu o nouă formă de agresiune asupra traseului energetic. Cu toate că se pot face anumite corecţii (în caz de exploatare), daunele pot fi enorme iar Geea (structura vie a planetei) va riposta ferm. Este vorba de inima ei... Elementele vor sări în ajutorul Geei şi nu cred că vreţi corecţii din partea pământului (prin cutremure, alunecări de teren), a apei (prin inundaţii, secetă), a aerului sau focului. Nu vă jucaţi cu elementele!
Chiar nu merită...
Zona Ulpia Traiana este fostul Tapae, localitatea unde dacii au repurtat două mari victorii împotriva romanilor şi mai multe (rămase necunoscute) împotriva năvălitorilor celţi (deşi istoria oficială spune altceva). Acolo este zona unde discipolii lui Zamolxe au reuşit să creeze un prim tunel de legătură între banda energetică a circuitului sacru şi pământ (pasul dintre Poiana Ruscă şi Ţarcu). Zona era vestită între daci la acea vreme şi se credea că nicio armată din lume nu-i poate înfrânge acolo. Era una dintre porţile de acces către capitala Sarmizegetusa Regia.
Este păcat că mulţi dintre istoricii noştri moderni se simt oarecum ruşinaţi de vechii daci, preferând să se considere mai mult ca fiind urmaşii Romei. Ţin să le reamintesc că legiunile nu erau formate din cetăţeni romani (exceptând conducătorii) ci mai mult din mercenari ai vastului imperiu.
Faptul că dacii nu foloseau scrierea în mod curent nu înseamnă că erau inferiori, ba dimpotrivă. Romanilor nu le-a fost ruşine să ridice un amplu monument – unul dintre marile monumente ale Romei, dedicat victoriei împotriva dacilor (Columna lui Traian), şi nicio altă victorie a imperiului nu a fost celebrată cu atât de mult fast (123 zile de sărbătoare).
După grelele victorii din 105-106, romanii au ridicat acolo noua capitală a provinciei, sub numele de Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Hăşmaş – situată la aprox. 30 km mai jos de Ceahlău, este o zonă relativ puţin cunoscută dar destul de activă din punct de vedere energetic.
Zona Hăşmaş este extrem de benefică pentru echilibrare pe emoţional-mental, energizări, purificări, comunicări cu entităţi superioare.
Între banda energetică sacră şi şisturile cristaline ale Hăşmaşului sunt puternice conexiuni energetice, de aceea zona este una excelentă pentru formarea de viitoare comunităţi spirituale (bineînţeles, alături de celelalte zone).
Dintre oraşele României, cele mai avantajate sunt: Brad, Tg. Jiu, Buşteni, Braşov, Sfântu Gheorghe, Câmpulung Moldovenesc. Cu o influenţă destul de puternică a circuitului sacru sunt şi Alba Iulia, oraşele Văii Jiului, Rm. Vâlcea, Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung. Miercurea Ciuc Bineînţeles, în categoriile de mai sus intră şi localităţile aferente mai mici (comune şi sate).
Trebuie spus că există o conexiune subtilă foarte puternică între toate cele patru zone româneşti, astfel că se pot delimita două zone foarte importante din punct de vedere energetic. Aceste zone sunt focare energetice foarte puternice şi pot avea rolul de acceleratori evoluţionali.
Prima este formată la intersecţia liniilor de influenţă dintre Retezat-Bucegi şi Rarău-Ceahlău, iar a doua este la intersecţia liniilor de influenţă dintre Retazat-Rarău şi Bucegi-Ceahlău. Ambele zone au un diametru de circa 80 km.
Zona de mai jos (conturată de cercul mare gri) este cunoscută sub numele de Curbura Buzăului, fiind una cu foarte multe puncte de atracţie. Evenimentele ciudate petrecute în această zonă, precum şi caracteristicile (unele unice) speciale o fac să fie una de interes major pentru ezoterişti. Dintre ele amintesc: celebrii vulcani noroioşi; focul viu de la Lopătari; Peştera de sare de la Meledic, unică în Europa prin modul de formare; zăcăminte bogate în chihlimbar; locuinţele rupestre săpate în piatră şi cu inscripţii încă nedescifrate.
Curbura Buzăului prezintă şi ea (alături de zona Hăşmaş) numeroase conexiuni cu banda energetică sacră însă numai anumite locuri sunt recomandate pentru formarea de comunităţi spirituale. Se pare că zona prezintă o dinamică oscilatorie a energiilor vital-telurice, electro-magnetice şi chiar gravitaţionale.Cealaltă zonă de confluenţă este de asemenea una foarte specială, aici fiind cele mai multe şi mai speciale mânăstiri din ţară – vestitele mânăstiri bucovineşti: Voroneţ, Gura Humorului, Humor, Slatina, Râşca, Moldoviţa, Arbore, Sf. Ioan cel Nou, Dragomirna, Putna, Bogdana, Suceviţa, Zamca, Râşca, Probota. Aceste mânăstiri prezintă puternice conexiuni cu energiile amintite şi se comportă asemenea unor baterii spirituale şi energetice. Efectele se fac simţite (chiar dacă învăţătura ortodoxă nu admite astfel de învăţături) în scurt timp, iar persoanele care vor vizita aceste mânăstiri vor avea de câştigat atât din punct de vedere energetic cât şi din punct de vedere sufletesc (linişte, armonie, deschidere spre ceilalţi).
Este o zonă excelentă pentru dezvoltarea de comunităţi spirituale sau pentru petrecerea concediului, şi spre deosebire de Curbura Buzăului, aici nu există nicio restricţie (nu există conexiuni cu tensiunile scoarţei terestre sau energiile telurice oscilante).


În următoarea perioadă, datorită creşterii puterii de influenţă a centrului energetic, foarte multe persoane vor simţi nevoia unor schimbări fundamentale în vieţile lor. Nu este vorba doar de felul în care vor relaţiona cu ceilalţi (şi cu ei înşişi) şi cu sistemele tradiţionale de valori (materiale şi spirituale), ci şi cu mediul înconjurător. Cei care aspiră spre evoluţie (din toate punctele de vedere) vor simţi nevoia unei rupturi de vechiul mediu de trai, astfel că cei mai mulţi vor fi nevoiţi să părăsească mediul urban şi se vor stabili în zone mai liniştite (şi mai curate din punct de vedere vibraţional).

Pentru cei care au ales evoluţia spirituală, vor constata că mediul urban constituie o sursă majoră de dezechilibru şi poluare (de natură fizică, energetică şi psiho-emoţională) şi vor alege calea mutării. Acest lucru presupune o schimbare spectaculoasă, din absolut toate punctele de vedere.

În figura de mai jos sunt zonele cele mai bune pentru formarea unor astfel de comunităţi spirituale.Zona 1, formată între masivele Trascău – Mare – Gilău – Zarandului – Poiana Ruscă – Ţarcu este cea mai indicată. Aici este zona unde banda energetică străpunge pământul. Aici energiile cereşti se întâlnesc cu cele pămâmteşti (telurice şi elementale), iar în subtil se vede ca glob de lumină, de parcă ar fi un arc electric. Când marele Arsenie Boca spunea că „de la Prislop se va aprinde ţara” nu se referea la Mănăstire sau la mormântul său, ci de la globul uriaş de lumină. Mulţi au greşit când au spus că părintele s-ar fi semeţit prea mult când a spus acest lucru. Fiindcă ajunse la nivelul de conştientizare 4.5D Arsenie Boca avea formată vederea subtilă (duhovnicească). Simţea şi înţelegea şi procesele de ciclicitate, convergenţă, trancendenţă, rezonanţă şi sincronicitate, având astfel un succes foarte mare în a prognoza evenimentele, atât personale cât şi sociale.
Zona 1 este cea mai bogată din punct de vedere subtil energetic şi spiritual!
Pentru cei care au atins un oarecare grad de echilibru interior, pot alege chiar zona Sarmizegetusa Regia (intersecţia diagonalelor dreptunghiului „de aur” – cercul alb), aici fiind „interfaţa” cu structurile atlante şi extraterestre. Aici este locul unde banda energetică formează un vortex secundar foarte puternic. Tot aici avem şi o convergenţă între energiile elementale şi telurice, iar câmpul magnetic prezintă o „aranjare” specială.
Având în vedere faptul că vibraţia este foarte ridicată, este recomandat ca zona Sarmizegetusa Regia să fie folosită doar pentru vizite şi iniţieri.
Zona 2 – între Hăşmaşul Mare şi Tuşnad este de asemenea una cu o vibraţie foarte ridicată. Aici se găsesc numeroase „linii de forţă” între structurile cristaline subterane şi banda energetică. Este o zonă excelentă, atât pentru purificări şi echilibrări cât şi pentru energizări.
Zonele 3 şi 4 prezintă caracteristici ale tuturor celor patru centre de „foc”, fiind puncte de proiecţie ale acestora.
Mici comunităţi se pot forma şi de-alungul benzii energetice, pe o rază de până la 20 km.


...va urma (peste circa 3-4 saptamani)

62 de comentarii:

 1. Multumim de informatii, Dan! Tare mult astept acea perioada in care se vor intemeia acele comunitati...sunt foarte curios cum se va desfasura viata de zi cu zi acolo si ce tehnoogii vom lua cu noi. Eu vreau cu tot dinadinsul sa fiu pregatit cand se vor intrevedea acele vremuri si sa pot ajuta Romania cu tot ce pot eu mai bine, poate chiar sa infiintez anumite comunitati!

  RăspundețiȘtergere
 2. Comunitati spirituale se tot infiinteaza de zeci de ani. Statele Unite, America de Sud, Australia... Multi au fost atrasi de o astfel de viata. Problema acestor comunitati a fost partea economica. Se pare ca nu sunt viabile din punct de vedere economic. S-a incercat cu agricultura bio, cu tot felul de manufacturi, dar nu a mers. Apoi s-au gasit unii care sa profite. Multi au renuntat dar au fost si unii care au preferat un trai simplu, ca in evul mediu.
  Sunt curios cum vor evolua lucrurile in Romania.

  RăspundețiȘtergere
 3. Remus, spui ca vrei sa fii pregatit. Cosmin, esti curios cum vor evolua lucrurile. Va invit la un exercitiu de creatie. Sunteti invitati sa imbunatatiti prin participarea voastra, activitatea unei comunitati. Care este aportul vostru? Ce va place cel mai mult sa faceti intr-o comunitate? Va rog sa va ganditi si va voi contacta (tot aici,deocamdata) mai tarziu.
  Dan, informatiile tale vin asa cum trebuie...la timp. Acum cateva luni discutam cu cineva despre faptul ca sunt tentat sa caut o locatie pentru a stabili o comunitate in care principiile spirituale sa guverneze. Bineinteles ca incercam sa iau in calcul aspecte fizice (zona facil agricola, in apropierea surselor de apa, putin izolate de tulburarile ce vor veni, etc.), ce spuneam eu, ca sunt importante. Si iata ca tu completezi amanuntele pentru stabilirea acestui fel de comunitate, ce pe langa aportul uman, trebuie luat in calcul si cel planetar si unitar. In cercul meu de cunostinte am auzit astfel de preocupari si simteam ca nu este momentul sa ii contactez pentru astfel de idei. Tu ai dat semnalul. Iti multumesc.
  Acum am o mare intrebare.
  Simt (poate e doar mintea) ca trebuiesc ajutati si semenii nostri de langa noi, parca ar fi o tradare sa nu ii ajutam, plecand in astfel de comunitati izolate. Raspunsul pentru mine a fost ca, asa cum eu am o preocupare in acest drum spiritual pe care l-am ales si e de ajuns intentia pentru a veni tot Universul in ajutor, asa si cei la care ma gandesc trebuie sa isi pronunte intentia pentru a fi ajutati. Si acum intrebarea....Ghizii tai ce spun in legatura cu fratii nostri de langa noi, ce din cauza lor sau "ajutati" de cei ce manipuleaza constiitele prin frica si distragerea atentiei, nu reusesc sa auda/simta minunatia a ceea ce sunt, si pare ca sunt condamnati la pieire. Stiu ca "condamnati la pieire" e superficial spus, in situatia in care totul este El, si El nu piere. Dar simt ca putem sa facem ceva. Ma poti te rog ajuta cu un raspuns?
  Fii binecuvantat, iar conexiunile energetico/spirituale ce iti formeaza fiinta sa fie in echilibru permanent pentru o unire in constiinta cu EL, cu NOI. AMIN

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. As vrea sa stiu si eu mai multe, daca v-ati gandit la ceva si anume sa organizati o asemenea comunitate, am multe idei si destul de multe informatii din aproape toate domeniile, plus ca as vrea sa ma mut intr-o asemenea comunitate in care spiritualitatea si apropierea de natura sa fie lucrurile principale. Cu locatia ne poate ajuta Remer :D

   Ștergere
  2. Noi am demarat din iarna o astfel de actiune. Comunitatea se numeste Armonia Brassovia: http://armoniabrassovia.ro/

   Ștergere
 4. celcarestie, de cand asteptam asa ceva! Ma voi gandi zi si noapte cam cum ar trebui organizata, pusa la punct o astfel de comunitate intr-un cadru natural care are de toate. Plus ca prin exemplul nostru ii ajutam automat si pe ceilalti, cream un precedent. Mai mult de atat, cei care cum ai zis tu, manipuleaza vor fi si sunt ajutati, au acces la niste informatii extraordinare si din domeniul spiritual, dar nu vor sa le foloseasca in scopuri nobile, pana nu isi dau seama de cat de mult rau isi fac in primul rand lor insisi nu pot fi ajutati. Primul pas vine intotdeauna de la tine.
  Mult succes si sunt deschis la orice, ma poti contacta la remi_rockz@yahoo.com si pe mess si pe mail.

  RăspundețiȘtergere
 5. Ce putem face noi in legatura cu ei? Pur si simplu, sa fim un exemplu pentru ei. Pentru a putea ajuta pe altul trebuie sa te ajuti pe tine!
  Fiecare este liber sa faca ce vrea cu viata lui. Nu poti obliga pe cineva sa gandeasca la fel ca tine, sa faca ceea ce faci tu, sa se comporte ca tine etc. Iubirea cu forta se numeste viol.
  Cand se va infiinta o asemenea comunitate, oamenii vor vedea despre ce este vorba. Apoi, vor cauta sa experimenteze, sa incerce... Poate isi vor petrece o mica vacanta in acea comunitate... Daca vor fi pregatiti vor face marele pas. Daca nu, nu!
  Legat de independenta economica... aici este o problema intr-adevar! Totusi, avand in vedere faptul ca suntem intr-o zona speciala, mi s-a transmis ca o forma de agricultura bio va putea fi destul de prospera cu conditia ca ea sa se dezvolte sub o forma fractalica moderata. Altfel, se va alege praful de ea, la fel ca mic.ro!
  O alta solutie este formarea (tot in cadrul comunitatii) a unor centre holistice de sanatate. Astfel, medicina traditionala poate fi optim combinata cu cea holistica - multe statiuni balneare situate in apropierea vortexului (care sunt acum in paragina) pot fi astfel "inviate". Este nevoie si de suport... poate privat, poate chiar si guvernamental!
  Despre manipulare, despre haosul din "lumea civilizata"... sunt prea multe de spus!
  Toate la vremea lor!

  RăspundețiȘtergere
 6. Vine printul Charles mare iubitor al comuniunii omului cu natura ca un nou rege al Romaniei si ne pune la treaba sa ne redescoperim traditiile :). Oricum a declarat ca Romania iti ofera o lectie in ceea ce priveste comuniunea omului cu natura.

  In alta ordine de idei, vor mai fi articole din seria asta? Lucrurile avanseaza destul de usor si bine pe baza materialelor de pe site.

  Primele doua centre(Olimp Medjugorje) sunt infuzii masive de energi yang/yin. Pentru Budapesta si Hoverla nu am reusit sa gasesc un rol definitoriu similar/usor de retinut.

  RăspundețiȘtergere
 7. Vor mai fi doua din seria asta. Urmeaza apoi o serie cu arborele vietii dacic.

  RăspundețiȘtergere
 8. Dan, foarte foarte interesant tot acest material! Ma intreb insa ce putem face noi ca sa impiedicam cumva demararea exploatarii de la Rosia Montana? Vad ca in continuare dl. Basescu ne omoara cu reclamele lui puerile si penibile despre romanii care vor sa munceasca la Rosia Montana. Ceea ce ma duce cu gandul ca individul acesta nu are de gand sa renunte cu una cu doua!

  RăspundețiȘtergere
 9. Apropo de asta. Am si o poza foarte sugestiva:

  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1927261477552&set=a.1007094793960.738.1722651644&type=1&ref=nf

  RăspundețiȘtergere
 10. Poate ca dl. Basescu nu renunta cu una cu doua... dar nu e dupa cum vrea el!

  RăspundețiȘtergere
 11. CAMPANIA PUBLICA DE DEZINFORMARE ROSIA MONTANA

  Cititi cu atentie materialul de mai jos si poate va implicati in reinterpretarea povestilor cu substrat de propaganda fara scrupule difuzate la Radio si TV prin intermediul a cativa locuitori ai zonei!

  Se cumpara reclame TV/Radio pe bani grei, in intervale orare foarte scumpe, fiind siguri ca propaganda ii va atinge IMEDIAT pe români. Cei care trag sforile pentru Rosia Montana îşi fac bine treaba prin gurile înfometate ale celor din zona care, pentru cativa arginti, se lasa manipulati de catre domnii care doresc asa zisul "bine al romanilor nevoiasi"! Acesti domni au ajuns chiar sa ne fluture ei noua steagul Romaniei! Cat tupeu, lipsa de scrupule si demagogie!

  Crearea de locuri de munca e CEL MAI MARE PRAF IN OCHI aruncat in ultimul timp de catre o multime de politicieni si afaceristi dubiosi (asta ca sa ma exprim elegant si fara sa intru in mizeriile lor energetice)! Acest cuvant s-a deteriorat domnilor conducatori!!

  Românii care apar in reclamele TV/Radio, sărmani în realitate, nu stiu că sunt "actori" ai Campaniei de Dezinformare Rosia Montană. Pentru noi, românii ceilalti, ei starnesc mila, pentru RMGC (Rosia Montana Gold Corporation) ei chiar NU CONTEAZA!!!

  Toti românii vor avea de pierdut! In acest sens nu dorim decat sa avem mintea limpede!

  Romania a pierdut in perioada 1952-1960 printr-o firma sovieto-română o foarte mare rezerva energetica a tarii, 17.288 tone de uraniu.

  Politicienii de astazi - majoritatea cumparati cu bani murdari - vor sa dea unei firme canadiano-romane cu actionariat american, zacamintele de metale rare si pretioase de la Rosia Montana in schimbul asa ziselor locuri de munca (praf aruncat in ochi!!!).

  Participatia Romaniei in aceasta firma este de 20% si risca sa ajunga la banalul procent de 0,6% in urma ultimei majorari de capital, la care actionarul roman nu a participat.

  Statul (noi) urmeaza sa suportam cheltuielile de intretinere a barajului si a sistemelor de captare, monitorizarea emisiilor de acid cianhidric, pompare si tratare a apei pe o perioada nedeterminata, estimate la 12 milioane de euro anual.

  Statul roman ar primi 4% redevente pentru aur si argint. 4%????? De pe pamant romanesc si poluand acest pamant??? INCREDIBIL cat de desparte pot sa mearga unii!

  Presa vorbeste despre majorarea acestui procent la 6% prezentata ca o negociere nespus de reusita, fara se spuna ca in tari ca Africa de Sud redeventele pentru metale pretioase sunt de minimum 20%.

  In cele 200 de milioane de tone de minereu care se doresc a fi procesate CU CIANURI la Rosia Montana, se estimeaza a fi 1,5 grame de aur pe tona de minereu si 11, 7 grame de argint pe tona. Daca nu vi se pare o exploatare rentabila aveti dreptate!

  Motivatia de substrat pentru acest proiect sta in metalele rare care insotesc zacamintele de aur. Vanadiu - 2500 grame pe tona, Arseniu - 5000 grame pe tona, Titan - 1000 grame pe tona, Molibden - 10 grame pe tona, Nichel - 30 de grame pe tona, Crom - 50 grame pe tona, Cobalt - 30 grame pe tona, Galiu - 300 grame pe tona, Germaniu - 20 grame pe tona, Wolfram.

  Din anumite informatii, in contractul de concesiune secretizat se spune ca orice metal in plus recuperat intra in beneficiul celui care exploateaza zacamantul. Falsa desecretizare trambitata de Traian Basescu nu a facut lumina asupra acestui aspect.

  Mai mult, Turcia, Cehia, Grecia, Costa Rica, Germania, Argentina, Filipinie AU INTERZIS MINERITUL CU CIANURI! De ce guvernantii nostrii hipercorupti nu au facut-o?!

  La Rosia Montana ar urma sa se foloseasca aproximativ 1.561.000 tone de substante periculoase, dintre care 84.000 tone de cianura in cea mai mare cariera cu crater deschis din Europa si cel mai mare baraj in acest sens, inalt de 185 m!! Ganditi-va la efectele pe care un posibil accident le-ar putea avea asupra intregului ecosistem din tara noastra si in plus la dezechilibrul zonei naturale asupra careia se intervine cu o asemenea agresiune!!

  Implicati-va si dati acest mesaj mai departe!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acum 2 ani, am vizitat galeria de la o mina din Rosia Montana. L-am intrebat pe ghid de ce nu ne da si date concrete despre minereurile ce se gasesc pe langa aur si argint. I-am spus ca am aflat de pe net ca exista si asa ceva. Mi-a raspuns ca nu e adevarat. Ca nu exista nici un document de expertiza de laborator care sa certifice prezenta acestor minerale pretioase. Am avut impresia ca subiectul l-a cam deranjat. Mentionez ca acest ghid a fost unul din directorii minelor.
   Despre comunitati de lumina: la cativa km de Prislop, am cumparat ceva teren. Vom pune acolo bazele unei astfel de comunitati de lumina. Acest lucru este scris in Planul nostru Divin si ne vom stradui sa-l implinim. Avem nevoie de cat mai multe informatii despre experientele altor comunitati, pt a nu repeta greselile lor, ci pt a reusi spre binele tuturor.
   Daca ne puteti ajuta cu opinii si sfaturi, va rog trimiteti-le la adresa gabrielion11@yahoo.com
   Va multumesc

   Ștergere
 12. Dan, voiam sa te intreb despre post daca este bun pentru un baiat de 17 ani care este inca in crestere. Chiar daca acasa nu pot sa tin din cauza parintilor, eu merg intr-o excursie la Olimp la vara si ma gandesc ca ar fi momentul cel mai optim pentru o astfel de purificare. Ai mei daca ar afla ca fac asta m-ar certa rau de tot pentru ca oricat le-as explica nu se impaca nici macar cu faptul ca mananc din ce in ce mai putin fiindca pur si simplu nu imi trebuie mai mult si altfel de alimente gatite.

  RăspundețiȘtergere
 13. De curind am auzit ca diagnosticarea medicala se face tinind cont(cercetari SUA) si de caracteristicile ancestrale ale locurilor pe unde a mai fost intrupat sufletul.

  Fiecare grup genetic are anumite ancore la nivel universului.

  Ati vazut o descriere/calsificare completa a civilizatiilor extraterestre ?
  Ce alte informatii mai sunt disponibile pe aceasta tema ?

  RăspundețiȘtergere
 14. Buna Remer, ai putea sa ne spui in doua cuvinte ce e agricultura fractalica moderata, sunt interesat, multumesc, alex

  RăspundețiȘtergere
 15. Manuell, nu cred ca in institutiile medicale clasice se face o astfel de investigare.
  Stiu ca unii medici se folosesc de o forma de psihologie destul de avansata, astfel incat sa imbine optim efectul de autovindecare (efectul placebo) cu medicina clasica. In multe intitutii medicale se tine cont si de anumite aspecte ce tin de astrologie. Este recomandat sa nu se faca interventii chirurgicale delicate in zilele cu luna plina deoarece exista riscul unor hemoragii abundente. Februarie este iarasi o luna in care interventiile chirurgicale prezinta multe riscuri (aici mai conteaza si faptul ca orgasnismul este slabit dupa iarna). Cred ca sunt mai multe astfel de date... cauta-le daca vrei sa stii mai multe!
  O descriere completa a civilizatiilor extraterestre?! Sunt atat de multe incat nu cred ca exista o clasificare detaliata. Civilizatiile avansate nu tin cont de forme, clasificari, tipuri etc. ci de suflet, de spirit. Acelasi UNU este in fiecare!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ce frumos...exact asa simt si eu:acelasi UNU in fiecare,nu ma intereseaza forma,clasificarile..totul provine din acelasi izvor si este peste tot aceeasi substanta....

   Ștergere
 16. Ideea este ca dezvoltarea afacerii sa fie facuta conform unui tipar tip fractal. De exemplu, daca zece oameni isi unesc fortele sa incropeasca o mica afacere cu produse bio (gradina, sera, stupi, plante medicinale etc.) si vor dori sa o dezvolte, atunci vor trebui sa lase participatia deschisa. Adica urmatorul participant va primi o cota din afacere, in functie de suma investita. Urmatorii cooptati vor fi deci coparticipanti, si NU angajati!!!
  Multi vor spune: "ok, dar noi am muncit si ne-am zbatut sa punem afacerea pe picioare de la inceput, ceea ce este foarte greu; asadar consideram ca meritam mai mult decat tine chiar daca intri in afacere cu aceeasi suma de bani."
  Cerinta lor ar putea fi justificata; au riscat, au pus bazele! Problema este: cat de mult vor considera ca valoreaza munca depusa de ei? In plus, toate cheltuielile trebuie sa fie la vedere (cu intretinerea, energia, apa, transport etc.) pentru a fi corecti cu cei care vor doar dori doar participatia cu munca.
  Sistemul asta pare o utopie sau o forma mascata de comunism daca gandesti in tiparul 3D.
  Ideea de baza este: doar coparticipanti, nu si angajati! Se imparte atat riscul cat si castigul!
  Sunt destul de multe de spus despre aceasta forma de economie. Voi face o descriere amanuntita intr-o carte viitoare. Am nevoie de "sustinere vibrationala" pentru aceasta lucrare. Trebuie sa patrund iarasi in vechea societate atlanta si sa am sustinerea ghizilor.
  Pe de alta parte e nevoie de cateva cutremure in economia mondiala pentru ca alte sisteme economice sa fie implementate. Iar ele vor veni in anii urmatori...
  Multi vor spune ca in general treaba nu difera fata de o afacere clasica!
  La prima vedere asa ar fi! Dar in aceste vremuri (in noua energie) ceea ce conteaza este egregorul de grup! In economia clasica egregorul unei companii era dominat de proprietari (si manageri), dar in noua energie egregorul este animat de toti participantii la afacere. De toti! Vechile afaceri (chiar de miliarde) se vor prabusi daca nu se va tine cont de acest aspect.
  Multi au simtit acest fenomen! Unele companii chiar incearca un rearanjament de tip fractalic, astfel ca o parte din actiunile companiei este distribuita angajatilor. Se incearca cu 3,4 5%. Viitorul va spune daca este indeajuns sau nu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dan, am analizat comenturile de aici si in special m-am oprit asupra raspunsurior tale deoarece am aceasta directie: infiintarea unei mici comunitati eco...
   doar ca eu nu o vad ca pe o afacere...si am sa expun ideea mea poate utila si altora, care o vor intelege.
   avand in veere legislatia am luat in calcul si partea de a derula acest proiect cf legii, constituind un ong...concesionare teren...proiect arhitectural,ceva sere-mici ferme,etc,etc...cert, e nevoie de bani, presupunem ca-i avem si construim casute sau ne orientam in zona pentru materiale (pamant, piatra,etc)...
   ajungem la partea cu administrarea economica interna:
   poate e o utopie ce vad eu, dar tot voi spune:
   alimentatia poate fi asigurata din gradini/livezi/sere/ferme pt lapte si oua...asta pana vom evolua suficient sa ne asiguram energia si din alte surse decat hrana fizica...
   suplimentul de alimentare poate fi comercializat, iar venitul folosit pentru administrare comunitatii, achizitionarea de unelte,diverse plati de ex pt curent electric (n prima faza), sau una alta ce ar fi nevoie acolo...nu vad asta ca pe o afacere in care excedentul de bani sa fie impartiti intre membri/locuitori , dar daca exista supliment destul pot fi folositi si pt extinderea comunitatii sau ajutorarea altora care vor sa faca la fel...eu nu mai cred in bani si cred ca trebuie sa facem exercitii sa traim fara ei...am prevazut si posibilitatea energiei din alte surse decat cele facturabile...
   am analizat multe forme de comuntati existente in prezent si cele mai o imi par chibuturile evreiesti unde bani sunt folosit pt nevoile membrilor comunitatii, de ex vrei sa mergi sa vizitezi parintii comunitatea iti pune la dispozitie masina bani pt benzina,etc, sau de ex studiile..etc...
   sa vezi o astfel de comunitate ca o afacere, aducatoare de profit, seamana cu ceea ce se intampla acum si nu face decat sa alimenteze ideea proprietatii...ori, genul de comunitate vizat de mine, poate suna comunist dar asta e, e cel ca tot ce este acolo e al tuturor...
   cert se pune problema lenei, nestimularii potentialului activ, adica unul trage altul sta...
   pt asta vor exista anumite reguli de inceput...stabilite si votate de comunitate/membrii sai...probabil in viitor regulile deja dispar, deoarece omul care face cu drag ceea ce-i place, are si rezultate si isi traieste viata cu drag...
   am cativa, putini,care vad ok aceste lucruri si cu ei voi incepe ...pe parcurs vom vedea cum si ce-i nevoie ca lucrurile sa se aseze...cui ii va place va putea veni in vizita si poate prelua modelul sau poate ramane daca ii place...ecoturismul va fi una din formele de venit financiar cat va mai exista banul...nu va fi o locatie unde sa se aciuiasca cei care fug de munca, responsabilitate,de viata grea a orasului ...
   primii pasi sunt grei dar nu imposibili..

   s.

   Ștergere
  2. Iti admir curajul si hotararea.
   Legat de subiect, am primit un link interesant:
   http://www.apuseniiverzi.org/index.htm

   Ștergere
  3. Las si eu un link aici: http://www.armoniabrassovia.ro/

   Ideea de la care am pornit este preluata din cartile Anastasiei, cu 100 de hectare pentru 100 de familii care sa-si asingure singuri tot ce este necesar. Numarul este ales optim astfel incat sa fie suficienta diversitate dar sa nu se piarda nici legatura directa intre fiecare din familile comunitatii. Mai multe detalii veti gasi pe pagina comunitatii si pe forum.

   Despre partea economica, bazata pe retele orizontale, nu pe structuri piramidale, vedeti la finalul seriei de aici cateva articole interesante: http://blog.flavian.ro/2010/11/alternative-monetare-si-energetice.html

   Ștergere
 17. 3,4,5 % din companii incearca sa adopte sistemul fractal sau 3,4,5 % din actiuni sunt distribuite de aceste companii angajatilor?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt distribuite angajatilor. Chiar mai bine de 5%... In Statele Unite unele companii au concediat o parte din angajati desi au inregistrat profituri mari. Miscarea urmatoare a fost sa ofere angajatilor o parte din actiuni. Pe multi a mirat miscarea asta!

   Ștergere
  2. Da-le Doamne mintea de pe urma!

   Ștergere
 18. Si mai e ceva: peronal nu cred ca sistemul fractal se invarte exclusiv in jurul investitiei materiale, adica primeste parte din actiuni cine vine cu o coparticipatie financiara la afacere. Consider potentialul creator si disponibilitatea in munca cu care vine cineva chiar mai importante decat investitia in bani. O minte sclipitoare si un suflet evoluat fac cat toti banii din orice forma organizationala. Iar sharing-ul de beneficii nu cred sa se rezume, la randul lui, numai la bani, la actiuni distribuite catre coparticipanti, ci si la o ierarhizare mult mai fluida, transparenta si intr-un permanent proces de selectie naturala a managementului decizional.

  RăspundețiȘtergere
 19. Si inca..

  Exlus varianta in care exista indivizi marginalizati de o forma sau alta de cultura organizationala.

  Exclus existenta unor Bogatani si a unor Saraci in noul sistem organizational/social.

  Resursele/beneficiile nu vor mai fi tezaurizate.

  Individul nu va mai fi luat in posesie de nici un sistem care sa-l foloseasca in schimbul asigurarii celor necesare traiului (aici pica perspectiva sistemului cu angajati).

  Toate cele necesare unui trai DECENT vor exista neconditionat pentru oricine are nevoie.

  Noile sisteme nu vor mai privi indivizii ca si "cantitati neglijabile" in ceva care a ajuns oricum sa functioneze si fara ei. Scopul nu va mai fi sistemul, ci individul.

  Performanta in orice domeniu se va face doar pe baza de ALEGERE (exclusa constrangerea cu perspectiva saraciei), cei care aleg sa faca performanta in ceva urmand sa aiba acces la o zona superioara de civilizatie si la un stil de viata inspirational pentru intreaga cultura/societate.

  RăspundețiȘtergere
 20. E corect ce spui tu, numai ca tranzitia (de la material la spiritual) trebuie sa urmeze niste pasi. Tranzitia directa nu se poate face decat in urma unui cataclism (razboi devastator, catastrofa naturala majora). Va trebui sa existe si o forma de finantare (poate chiar guvernamentala) initiala. Cand am scris Chemarea atlantilor mi s-a transmis ca noul sistem economic trebuie sa fie stratificat. O minte sclipitoare trebuie sa-si dovedeasca eficienta chiar daca nu are resurse. Si inca o treaba: vor fi multi care vor dori sa-si manifeste potentialul artistic (e vorba de toate formele de arta). Acestia trebuie sa aiba asigurate conditiile minime de trai (cel putin o garsoniera sau o camera, plus tichete pentru masa).
  In viitor galeriile de arta vor ocupa mai mult spatiu decat hipermarketurile de azi, deoarece arta este o forma de hrana pentru suflet.

  RăspundețiȘtergere
 21. Toate bune si frumoase dar nu mi se pare corect ca unii sa munceasca iar altii sa trandaveasca si sa profite de pe urma primilor. Observ ca si Senzationescu face un fel de propaganda asemanatoare pe televiziunea lui. Zi de zi cauta "solutii" pentru ca fiecare sa primeasca lunar niste sume de bani nefacand nimic!!!!!! Mie mi se pare ca este un fel de haiducie moderna, in care unii muncesc iar altii profita. Nu mi se pare normal.
  Nici macar cei ce vor sa munceasca nu sunt lasati in tara asta. Nu sunt adepta distrugerii mediului de la Rosia Montana dar macar sa se spuna clar ca trebuie schimbata tehnologia de exploatare. Dar sa se expoateze odata! Sunt miliarde acolo. Vorba reclamei, stam pe un munte de aur si nu vrem. Ne plangem de saracie dar nu vrem sa facem nimic! Atunci de unde? De la uniunea europeana? Nu cred. De la extraterestrii? Nu cred! De la altii? Nu cred!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pentru Anonim!

   Reactie de asteptat de la cineva "educat" cu televizorul. Nu e cazul sa va ingrijorati, doar sunteti multi...
   Senzationescu?! Pai omul ala nu are nume?! Indiferent ce face ori ce spune, merita respect ca fiinta umana. Dumneata de ce ai postat anonim?! Pentru ca e mai usor sa nu-ti asumi raspunderea...
   Unde spune Remer Ra ca unii vor munci, iar altii vor trandavi?
   Nicaieri.
   Citeste mai cu atentie ce se spune, apoi emite pareri.
   Ceea ce ai descris, se intampla de fapt acum. Haiducia moderna (frumoasa expresie!) se practica din anii '90 incoace. In antichitate, luptele in arene se organizau sub motto-ul: "Sa dam poporului paine si circ!" Acelasi lucru se practica si azi. Painea este salariul minim pe economie, iar circul... televizorul.

   Cat despre Rosia Montana, vezi asta:
   http://www.youtube.com/watch?v=e3q6X6pNruY

   De mult timp ma mir si ma intreb de ce oamenii, cand li se aduce o veste buna ca ar putea schimba ceea ce nu le place, o refuza. Ar putea fi doua explicatii: evitarea asumarii raspunderii ori frica de a pierde cunoscutul. Pentru ca nu exista frica de necunoscut...

   Incep sa ma gandesc ca schimbarea care oricum va fi, se va face prin tranzitie directa. Daca nu va fi razboi, va avea grija Mama Geea sa ne trezeasca.

   Ștergere
  2. Problema economica este ca redeventa de 4% este microsocopica. Nici in statele africane redeventa pentru resurse nu este atat de mica. Problema costurilor de mediu nu este reglementata clar.

   Vindem resurse de miliarde sa se creeze niste locuri de munca prost platite si asta se cheama urmarirea interesului national / strategie de dezvoltare pe termen lung.

   Alta manipulare vehiculata in mass media e ca romanii sunt puturosi si nu vor sa munceasca.

   Realitatea e ca leadershipul politic romanesc a distrus cadrul in care acei romani puteau munci. Linistea ultimilor a fost cumparata cu salarii compensatorii pensionari anticipate, timpul astfel castigat insa nu a fost folosit pentru implementarea altor solutzii ci doar pentru distrugerea celor vechi.

   Manipularea consta in faptul ca atribuie vina exclusiv romanilor ca nu vor sa munceasca uitand ca ei ca factori de decizie politica/economica sunt cei care au raspunderea principala pentru actuala situatie.

   Ștergere
 22. Vezi ca o dai in extreme fara sa intelegi bine situatia. Cand folosesti de prea multe ori cuvantul "mi se pare" inseamna ca nu esti sigura, deci nu trebuie sa dai verdicte.
  Si da, fiecare om are dreptul la o cota parte din averea nationala! Vorbim atat de resursele naturale (minerale, ape, energie etc.), de pamant (fiecare om are dreptul la o parte din pamantul pe care se naste - cat procent nu stiu, se poate analiza, discuta). De asemenea, fiecare om are dreptul sa primeasca o parte din exploatarea resurselor ciclice (agricultura in special). Este dreptul prin nastere! Am ajuns mai rau ca animalele; unde ai vazut ca un animal sa munceasca o viata pentru un barlog? Foarte putine animale muncesc o jumatate de zi pentru o hrana simpla. Omul sta chiar mai prost la capitolul asta...
  Nu este vorba de utopie, ci doar de organizare, stiinta aplicata, bun simt!
  Legat de ultim aparte, ai dreptate! Nimeni nu o sa vina sa ne serveasca ceva pe tava! Nici UE, nici extraterestrii, nici alte natii!

  RăspundețiȘtergere
 23. Remer, fara nicio suparare, dar imi raspunzi te rog la comenariul de mai sus?

  RăspundețiȘtergere
 24. Nu este o intrebare la care se raspunde in doua fraze...
  Spui ca ai 17 ani, ca esti in crestere si ca ai vrea sa faci o purificare inainte de a merge la muntele Olimp.
  Schimbarea alimentatiei nu se poate face dintr-o data! Alimentatia nu inseamna doar consum de materie ci si consum de energie si informatie. O schimbarea brusca a alimentatiei ar putea determina chiar un soc energo-informational pentru organismul tau! Si inca un amanunt important: trebuie sa faci schimbari pe toate planurile (in acelasi timp), altfel nu vei reusi! E nevoie si de o schimbare in planul mental precum si in planul spiritual.
  Pentru ca esti la o varsta la care organismul sufera destule modificari, NU este recomandat sa faci schimbari bruste! Daca acum ai o alimentatie "normala", deci cu "de toate", atunci schimbarea trebuie sa o faci gradat. Pentru a evita problemele cu familia, dar si cu propriul organism, intr-o prima etapa incepe prin a renunta la carnea rosie (porc, vita), la prajeli; injumatateste (cel putin) consumul de zahar si sare; evita combinatiile nesanatoase (in special proteinele cu carbohidratii). Vei gasi foarte multe informatii pe net despre alimentatie!

  RăspundețiȘtergere
 25. Eu sunt deja vegetarian spre vegan, dar ma refeream la postul negru, de purificare. Mi-ar fi foarte usor sa-l tin si acasa, dar nu pot din cauza familiei. De aceea m-am gandit ca excursiile in zonele acestea minunate ar fi o sansa. Numai ca nu stiu clar daca e recomandat la varsta asta:)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este recomandat postul negru inainte de 18 ani. Detalii aici: http://blog.flavian.ro/2013/01/tehnica-postului-negru.html

   Ștergere
 26. Lucrurile sunt clare pentru mine, Eduard, 32 de ani: pana nu se va face o prima selectie naturala a nenorocitilor si lichelelor din acest spatiu si de pretutindeni fata de oamenii cat de cat ok, eu unul si altii ca mine nu vom avea locul si timpul nostru in aceasta societate. Iar eu in politica actuala si in mafia din spatele ei NU MA BAG! Sa fie APOCALIPSA daca asta inseamna curatenie! Nu am chef sa ma CRUCIFIC in razboiul nimanui de pe planeta asta si de nicaieri!

  Vine 2012, se schimba vibratiile, se inalta perceptiile, pai atunci de ce nu vad cum crapa ghertoii care nu-si mai vad sula de burta?! De ce nu vad cum se culca si nu se mai trezesc? De ce nu se dezintegreaza sub influenta ajutatoare a vreunei bacterii exotice? Pana nu vad ca ma ajuta si se ajuta si Mama Natura in toata situatia asta (stii, ca in Avatar!), sa ma scuteasca toate confederatiile de planuitori inteligenti si Constiinte Superioare sa facem o mana de oameni tot ce Planeta si toti inteligentii de la Zamolxe incoace (inclusiv) nu au reusit sa faca sa dainuie nici cateva sute de ani peste timp! Sa raspunda in fata acestei situatii acele mecanisme ale destinului de rahat care au permis sa nu mai ramana nimic neatins, intangibil si fundamental bun pe planeta asta de 2000 de ani incoace!

  RăspundețiȘtergere
 27. Chiar ma intrebam, oare cat mai rezisti sa cauti in exterior?
  Pentru ce faci risipa asta de energie? Oricat ai incerca, oricata energie si oricate resurse ai avea, nu poti schimba lumea lucrand la efecte. Au incercat imparati, imperii... n-au reusit!
  Iti dau un mic sfat: schimba cateva persoane din jurul tau! Doar dupa aceea vei primi sprijin din exterior (sau din alte spatii) pentru a face mai multe. Trebuie sa-ti perfectionezi arta schimbarii.
  Trebuie sa lucrezi atat cu inima cat si cu mintea. Omul nu poate fi schimbat doar cu mintea (vorbe, idei, proiecte etc.). Trebuie sa-i atingi sufletul! Atentie la mobilizarea prin reactie (la negativitate). Este usor de urnit lumea folosindu-te de reactia la negativitate dar este un pret de platit: tu insuti!!!
  Pentru a primi (accesa) puterea de-a lucra cu grupurile trebuie sa stapanesti atat puterile mintii cat si cele ale sufletului. Viziunea este baza, intr-adevar, dar puterea este data de armonia dintre minte si suflet!
  Tu credeai ca unii vor "crapa" si altii le vor lua locul?
  Tu chiar crezi ca poti schimba societatea asa... cu una cu doua?
  Cel putin 15 ani vor trece pana cand societatea se va schimba cu adevarat. Si asta numai daca vor fi formate cateva mii (cel putin) de indivizi avnd o baza morala solida, un fundament spiritual sanatos. Acestia trebuie sa creada intr-o viziune comuna... sa o simta, sa o atinga in sufletul lor. Abia apoi pot fi schimbati ceilalti oameni... Daca nu au repere reale, modele vii, oamenii nu pot fi schimbati!
  Parca ai fi Pitagora... s-a plimbat prin toata Grecia incercand sa schimbe ceva. N-a reusit! Numarai pe degete oamenii la prelegerile lui.
  Apoi a decis sa contruiasca de la zero un oras! Aceasta viziune i-a dat puterea...
  Este mai usor sa construiesti ceva de la zero decat sa schimbi ceea ce este deja construit!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dan, unde sunt acele modele Vii? Mi le arati si mie? Sa schimb cateva persoane din jurul meu? Nu sunt multe dar sunt cele mai ok dintre toti si toate care s-au perindat prin viata mea. Da, probabil ca as putea sa mai fac totusi niste schimbari. Poate, posibil. Voi medita la asta.

   Si da, credeam si inca mai cred ca unii crapa si altii le iau locul.

   Pitagora poate s-a vrut un misionar. Eu n-am chef de asa ceva. Pot sa ma ofer voluntar acolo unde vad si eu ca vine cineva si pune la randul lui. Cum ar fi pe acest blog. Cum ar fi in alte cateva locuri virtuale sau reale unde sunt prezent pentru ca pot si pentru ca vreau.

   Iar daca se asteapta cineva de la mine sa fiu un fel de Zamolxe or something atunci il invit sa-l caute personal pe Zamolxe. Iar cand l-a gasit sa mi-l aduca si mie ca sa ma-invete. Stii, uneori chiar mi se taie! Vreau sa vad cum se mai si invart lucrurile in jurul meu asa, singure, cu de la sine putere, si chiar iese bine!

   Ștergere
  2. E tare asta, "cand l-a gasit sa mi-l aduca si mie"! Aduceti-l la mine! Rapiiiid! Probabil ca daca te-ai intalni cu el dupa cateva zile l-ai si da in p_la ta.
   Mihai

   Ștergere
  3. Multumesc, Dan, pentru acest raspuns plin de echilibru si iubire. Acest raspuns ma indeamna sa revad cam tot ceea ce ai scris pana acum .. lucruri pe care le-am ignorat ... pur si simplu nu aveam destula incredere in tine si in ce scriai.

   Asa sunt eu .. nu am incredere in oamenii care nu arata iubire in situatii mai ... de criza :) ... ca atunci cand totul e bine, e usor sa iubesti :)!

   Iti multumesc inca o data ( pentru ca mi se potriveste si mie raspunsul :) ) si iti doresc, cu tot dragul, sa implinesti numai Voia Divina.

   Ștergere
 28. Eduard, ce înţeles are pentru tine termenul “ego”? Ce este? Tu ai?
  Nu ţin să-mi răspunzi mie la aceste întrebări. Mai important e să-ţi răspunzi ţie însuţi.

  Ceea ce ţie îţi este clar, pentru alţii exprimă cu maximă claritate ceva despre tine. Însă dacă cineva ţi-ar spune ce, ai sări ca ars să negi.
  Ţi-a mai spus Dan că revolta ta nu este justificată. Şi eu sunt de acord cu el. Ori ai uitat, ori ai ignorat, ori nu l-ai crezut.
  Ai pretenţia că eşti cât de cât ok, chiar şi mai evoluat spiritual decât alţii, de care, chipurile, tu nu ai loc de manifestare.
  Aşa să fie?!
  Expresia „evoluţie spirituală” se referă la nivelul de percepţie atins de către o fiinţă.
  Un om evoluat spiritual nu face judecăţi de valoare, nu pune etichete, îşi vede şi recunoaşte propriile limite, pe care încearcă să şi le depăşească.
  Prin exprimarea folosită de tine în acest comentariu, ca şi în altele mai vechi, ce ai demonstrat?! Că eşti exact la nivelul celor pe care îi critici. Pentru că un conflict nu se naşte niciodată într-o relaţie verticală, ci numai în cele orizontale (la acelaşi nivel!).
  Prin modul în care te-ai exprimat, dovedeşti o lipsă de respect pentru Dan în primul rând, apoi şi pentru acest blog şi cei care îl consideră demn de atenţie.
  Ţi-a cerut cineva să te bagi în politică?! Ţi-a cerut cineva să intri în MISA?! Ţi-a cerut cineva să te crucifici?!

  Tu critici pe toată lumea şi chiar vrei să tragi la răspundere mecanismele destinului.
  Când ai să îţi dai seama ce nivel de perspectivă exprimă această atitudine, te vei ruşina de tine însuţi.

  De ce nu îţi creezi un blog unde să îţi exprimi părerile şi să îţi verşi veninul?

  Mă întreb, oare tu sesizezi atitudinea lui Dan în răspunsurile pe care ţi le dă?! Ce crezi? El reacţionează sau acţionează? Cât despre perspectiva pe care o are… nu are rost să te întreb.

  RăspundețiȘtergere
 29. Teofil, noi doi nu rezonam, decat maxim pe jumate. Restul vaya con Dios!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ba nu rezonăm deloc. Dacă poţi înţelege termenul deloc. Altfel spus, rezonanţă zero.

   Ștergere
  2. Rezonam intr-o anumita masura, fie ca-ti place fie ca nu. Dar pe de alta parte te si agiti ca un titirez atunci cand punctez eu niste sensibilitati nelimpezite incat ma faci sa-mi placa sportul asta, macar si numai de dragul observarii fenomenului!

   Partea buna e ca esti baiat destept si asta imi place de asemenea.

   ;-)

   Ștergere
 30. De ce sa astepti pana se schimba altii cand ai tu tot ce iti trebuie pentru schimbare acum, de ce sa risipesti atata timp cu critici care nu numai ca nu ajuta pe nimeni cu nimic, ci chiar iti strica tie, fiindca vin sin ego. Stiu nenumarate persoane care fac ca tine si chiar si atunci cand sunt linistiti si incerc sa le explic ceva, inertia ii tine in loc. Pentru schimbare iti trebuie ambitie, harnicie, trebuie sa stii ca te vei schimba pe toate planurile, nu vei mai fi la fel, vei deveni mult mai calm, iar cand ceva oribil se va intampla la televizor sau asa din cauza altor oameni vei ramane linistit si vei incerca cu toata suflarea ta sa afli care este cel mai bun lucru pe care il poti face pentru ei. Acel lucru este insasi schimbarea ta. Vei deveni un exemplu pentru altii si cu cat vom fi mai mule exemple si vom crea acele comunitati, cu atat mai multe persoane se vor deschide si vor fi atrase de acele trairi dumnezeiesti. Gandeste-te bine la asta...gandeste-te cu ce ajuta in general critica furioasa, cu ce ajuta pe altii, dar pe tine? si tu banuiesc ca vrei sa ajuti si sa fii ajutat nu?
  Daca ti se pare ceva jignitor in ce am spus mai sus te rog sa ma ierti, nu am avut nicio intentie, decat pe cea mai buna:) oricum raspunsul trebuie sa vina numai de la tine, eu doar iti propun ce sa experimentezi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stii, uneori revolta isi are rostul ei. Ajungi la ordine trecand prin haos. Iti dai voie sa moara ceva vechi in tine ca altceva nou sa se poata naste. Iar daca negi haosul sau alte manifestari de genul nu ajungi sa treci dincolo de ele. Poti sa remarci totusi faptul ca revolta aceea are o parte luminoasa in ea. Nu este doar o revolta chioara. Nu este golita de semnificatie. Nu vine din nemiscare si status quo. Vine - din contra - din prezenta, din asumare, din multa onestitate fata de mine si fata de existenta in general.

   Stii care e deosebirea dintre mine si un guru? Faptul ca guru am senzatia de cele mai multe ori ca se straduieste sa-si induca tot felul de stari, sa ajunga undeva, sa traiasca doar acolo. Eu in schimb traiesc drumul.

   Ștergere
  2. Totul poate fi si bun si rau, depinde ce sens ii atribui. Exact, chestiile astea te ajuta foarte mult, dar la un moment dat trebuie sa urci o treapta si sa le depasesti ca altfel vor aparea la nesfarsit si nu iti va fi tocmai bine. Oricum, multa rabdare, multa atentie si vom trece toti de toate treptele ;) Nu poti sari peste niciuna:)

   Ștergere
 31. Si Remer, voiam sa iti multumesc pentru sfatul despre schimbarea unor persoane din jurul meu. Deja am facut un prim pas in aceasta directie si ma simt sensibil mai bine!

  RăspundețiȘtergere
 32. multumesc REMER RA,pentru ce ai scris...vreau sa spun ca eu am fost in masivul retezet si pe la toate manastirile din nordul moldovei si in ceahlau si in fagaras...in fiecare vara fac un drum care incepe de la mine din VASLUI ocolind tara prin munti pana in Retezat...si vreau sa spun ca chiar mi-am schimbat total modul de viata...total..renuntand la toata gandirea veche si incepand de la zero..deasemenea am inteles ca toti facem parte din UNUL si am inceput un nou stil de viata,punandu-mi in practica ideile si vechile legi ale universului...incerc ca ce am inteles si mi s-a daruit sa pun in practica astfel ACUM-ul este noul meu mod de a trai...devenirea nu mai exista si cel mai mult pun accentul pe A FI...pe mine m-au ajutat mult energiile de la sarmisegetuza regia si cum m-am deschis catre nou,si viata mea e noua acum..apoi,poate ca unii ma vor considera visatoare insa mereu daruiesc prin gandurile mele iubire si liniste acestui spatiu si multumesc mamei PAMANT si tatalui CER:)

  RăspundețiȘtergere
 33. Si inca ceva.. am avut zilele astea niste experiente foarte intense si pline de continut pe cauzalitate vs. efect, plan cauzal vs. plan material. Si in mijlocul lor imi mai apareau din cand in cand in minte mesajele de la tine si de la Tibi "Materia este efect" si apoi versiunea decodificata de mine la nivel de experienta: "it doesn't have to be like that!". Stateam si priveam la spatiul material din jurul meu, la oameni, la miscare, la intrigi si idei ca la o panza pe care eu desenam fara ca nimic sa ma stanjeneasca. Si puteam sterge orcand vechiul desen ca sa desenez altceva. Eram cauza in tot acel tablou inconjurator, mi se parea natural si firesc sa fiu cauza, eram detasat de tot si in acelasi timp conectat la tot, cu toate ca daca mintea imi revenea la starea normala, cotidiana, nu mai pricepeam cum poate fi asa. Ioai ce interesant! "It doesn't have to be like that" devenise instrumentul meu constient de creatie, de libertate adevarata in mijlocul materiei-efect, de schimbare a lucrurilor pornind de la o fina si foarte subtila stare de cauzalitate avandu-ma pe mine in centrul ei. Nu intru in alte detalii, dar in saptamana luminata am lucrat ca sa deschid aceasta poarta si am senzatia ca am reusit ce mi-am propus, am facut un salt in 4D pe care de acum incolo vreau sa-l adancesc si sa-l stabilizez. Ceea ce este cel mai interesant este ca, mai departe, urmaresc sa obtin rezultate care sa-mi valideze noile mele aptitudini! Adica o sa ma folosesc de noua mea descoperire, o sa ma joc cu noua mea jucarie 4D lucrand asa cum am inteles eu ca pot lucra in plan cauzal pentru a aduce in manifestare tot felul de lucruri: de la purificari la inteleptiri, de la vindecari spontane la cocreare de evenimente. Se pare ca vindecarile spontane imi sunt cel mai la-ndemana, dar sa zicem ca acesta este si un har din nastere, nu doar ceva inceput cu cativa ani in urma de la un cvasi-zero si dezvoltat continuu de atunci incoace. Increderea in proces o sa mi-o capat insa din momentul cand o sa vad ca reusesc sa atrag in jurul meu anumite persoane si anumite evenimente pe care mi le doresc cu adevarat in viata mea. Si de la care existenta trebuie sa recunosc ca m-a cam "sarit" pana acum, cel putin la maniera la care visam eu. Aceasta este cu adevarat o munca de aducere in manifestare a unor realitati pe care nici in astrograma personala nu le am aspectate/sustinute, nici prin vreun har anume si nici din trecutul meu nu vin pe vreun fir cazual care sa fi prins deja cheag. Acesta este pasul si challenge-ul meu urmator, confirmarea si rezultatul a 32 de ani de munca si cumul de experiente de dezvoltare personala din aceasta existenta a mea.

  :-)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Felicitari Eduard ! Vreau sa afirm cateva notiuni cu care lucrez , apoi vreau sa te intreb daca ai simtit/trait/constientizat/intuit ceva similar ?.
   Eu am ajuns la concluzia ca mental sunt structurat pe mai multe nivele de constiinta , le pot numi straturi ! Fiecare strat emite ganduri iar cu cat gandul e generat de un strat aflat la nivel superficial " deasupra" el este mai mult o reactie si este f influentat de instinctele primare.
   La trecerea prin fiecare strat de constiinta gandul este modificat, si restructurat .

   Eu cred ca gandul care se va materializa este cel care la trecerea prin diferitele straturi ale constiintei nu se modifica !
   Iar aplicand ceea ce zicea RAL despre mentinerea unui gand timp de un ciclu lunar pentru materializarea sa alaturi de credinta continua ca se va materializa plus scenarii cu parametrii 3d- sunet senzatii , miros , temperatura gravitatie atunci materializarea este probabila !.... mi-a venit acum faptul ca evolutia noastra e alimentata de diferente de potential o afirmatie a lui Zamolxe !

   Ma bucura mult avansul tau Eduard ! Dar orice avans trebuie sustinut pe toate planurile : fizic , energetic , emotional , mental si spiritual !
   Iti doresc o perceptie holistica si detasata !

   Ștergere
 34. Tibi, multumesc pentru incurajari! Procesul asa cum s-a intamplat si se intampla cu mine este ca o prajitura foarte complicata privind lucrurile din perspectiva normala a unei minti 3D. O astfel de lucrare nu este posibila cu mintea 3D, cu o gandire seriala, de tipul "ce e-n mana nu-i minciuna". Si sa nu uitam ca am fost educati zeci de ani sa gandim si sa simtim 3D iar nefericirea in cazul meu a fost mult timp la cote MAXIM Suportabile.

  Fac o paranteza acum pentru ca mi-am adus aminte zilele astea in timp ce lucram cu mine ca atunci cand eram copil nu imi placea APROAPE NIMIC din realitatea inconjuratoare, cred ca un copil mai deprimat ca mine nu stiu cati s-au nascut pe planeta asta. Imi era efectiv RAU cand vedeam cum se traieste si ma intrebam de ce ma simt atat de agresat de aceasta lume cand altii nu au nici o problema. In secret ma consideram un ciudat si pe chestia asta am construit mult timp frustrari, spaime, rani, limitari. Raspunsul care mi-a venit acum la aceasta intrebare legata de suferinta din copilaria mea a fost ca undeva in mintea mea de copil mi se parea firesc sa pot sa schimb realitatea de rahat in care vedeam pentru cat de putine vise si aspiratii se traieste, dar atunci nici nu stiam cum si nici nu credeam ca are sens ce vreau eu, ma vedeam pur si simplu incoltit si incapabil sa ma adaptez, nevoit sa suport si sa ma dau dupa "cei mari si destepti", sa fac asa cum voiau si vedeau altii lucrurile, ingrozitor de limitat, rareori pe placul vreunei corzi sufletesti a mea si, de cele mai multe ori, deznadajduitor si dezarmant pentru viitorul meu. Simteam uneori perioade lungi de timp ca ma inghite un hau fara margini de materie moarta si oameni morti. Cosmarurile pana la 7 ani au fost la ordinea zilei, ma sculam uneori noaptea urland.

  Aproape ca ma durea visceral realitatea in care traiam, iar uneori durerea era atata de mare ca m-am temut de cateva ori sa nu inebunesc.

  Ceea ce spui tu cu straturile mintii iti pot confirma ca este un fel de a spune ceea ce am descoperit la randul meu ca reprezinta mintea normala vs. mintea pe care eu am numit-o superioara, mintea 4 D, mintea non reactiva, mintea in care nu te lupti ca sa castigi o pozitie ci destructurezi identificarea cu pozitia pentru ca esenta 4D din spatele filmului la care te utiti sa devina constienta de ea si sa se manifeste astfel ca realitate perceptuala primara, libera si neingradita, capabila sa creeze realitati noi idependent de orice scenariu 3D aflat deja in manifestare intr-un moment si intr-un loc.

  In felul acesta, in loc sa alimentez inconstient, automat si nevrotic o realitate reactiva a LIPSEI (pe care sa fim intelesi, in lumea asta si sa n-o cauti o gasesti peste tot, iar subconstientul colectiv o alimenteaza ca pe un Tsunami), intri in acel cosmar si te lasi sa mori in el. Eu asta fac. Iar in timp ce mor acolo se intampla un lucru extraordinar. Parca sunt eviscerat, rupt in bucati, destructurat parte cu parte si, din cel speriat, limitat si sufocat de realitatea lipsei si a fricii, erupe la un moment dat esenta bucatii mele de suflet care era prinsa acolo si care acum se conecteaza la sufletul meu Parinte, cel care sunt eu cu adevarat in straturile cele mai inalte ale existentei mele ca fiinta, si de acolo, bucatica aceea care abia mai respira isi reclama puterea, stralucirea si gratia pe care le primeste neconditionat, atat de neconditionat cum nici nu ne imaginam ca poate sa existe in aceasta lume. Astfel iese din acea "inchisoare" cu care s-a identificat, moment in care, precum o vraja care se destrama, constructia intunecata pe care eu am alimentat-o si am validat-o ca fiind EU, se prabuseste acum sub propria greutate si dispare in neant.

  Simt ca ma pot elibera astfel de lanturile acestei realitati urate, perimate si extrem de limitate, ca pot sa ies din drama, a mea si a tuturor. Accesez in sfarsit acea libertate si forta cauzala, cu alte cuvinte acea realitate fluida a tuturor posibilitatilor care, dintr-un spatiu al gratiei, imi permite sa aduc in manifestare tot ce imi doresc.

  RăspundețiȘtergere
 35. Draga Dan,
  Zilele astea am descoperit "din intamplare" blogul tau si am citit cateva articole. Este un colt de pace si liniste. Ai creat o adevarata biblioteca. Multumesc.
  Inainte de a scrie un comentariu, am citit ce se mai spune pe aici.
  La inceput nu intelegeam cum permiti ca lumea sa critice, sa foloseasca un limbaj vulgar, sa se certe. Dar am vazut ce inseamna sa lasi ca lucrurile sa se aranjeze singure, fara sa controlezi.
  A fost suficienta o interventie a lui Teofil Pop, pentru ca Eduard sa schimbe limbajul si sa comunice lucruri interesante. A inteles imediat ca aici e nevoie sa lasam la intrare "bocancii", sa ne spalam pe picioare si sa intram cat mai usor, ca sa nu deranjam Perfectiunera.
  La fel si in viata. Putem alege sa vedem mizerie, distrugere,coruptie... si sa criticam, scufundandu-ne in aceasta "realitate". Sau putem vedea ordine divina, evolutie spirituala...si dori sa ne integram in "Realitate"(Pentru mine "realitatea" este o mica parte din "Realitate"). Presupun ca este ceea ce Eduard numeste 3D si 4D. Si nu putem actiona eficient in 4D, inainte de a accepta total 3D, pentru ca in realitate criticam planul divin fara sa-i cunoastem adevaratele motive .
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 36. Romanul nostru de Romania - cel pitoresc si foarte general raspandit - are un talent innascut la care nu-l intrece nimeni: se pricepe si la carnati si la spiritualitate. De aceea, cand se plimba cu vaca pe campii, isi imagineaza ca dispune atat de o mancare buna, cat si de o vedere cu "perspectiva". Mandru de realizarile sale, dezvolta simtul civic de a-l cotonogi pe tanarul care-si permite sa migreze mult prea dezinvolt de la tara la oras. Drept urmare a doua zi tot targul il vrea preot in sat, fiindca "astia este oameni care se implica si face bine".

  RăspundețiȘtergere
 37. Salutare la toti,

  "...intri in acel cosmar si te lasi sa mori in el. Eu asta fac. Iar in timp ce mor acolo se intampla un lucru extraordinar..." Eduard

  Faci asta cu gratie, curaj si asumare. Iti cauti lumina in propriul intuneric si faci din tine insuti propriul experiment.
  Tu esti acel cub rubik pe care alegi sa-l il spargi in bucati ca apoi sa il reasamblezi inapoi de fiecare data si totusi mereu altfel. Been there, done that.
  Asadar nu vad rostul intrebarilor ce iti sunt adresate, mai ales a acelor intrebari care pun sub tagada existenta egoului tau si o sa ma limitez la a le cataloga ca fiind in cel mai bun caz, stupide. Tin sa apreciez maniera fluida si curajoasa a lui Eduard de a impartasi propriile sale experiente si experimente cu ceilalti, cum tin sa dezaprob maniera vadit tendentioasa si rudimentara a altora de a arata cu degetul. Nu cred ca exista vraciul sau elixirul universal dar cred cu tarie in infinitatea optiunilor ce ni se astern in cale. Doar trebuie sa ne indreptam intr-acolo. In final sincere aprecieri catre autorul acestui blog.
  Alex L.

  RăspundețiȘtergere
 38. salutare, ma bag si eu ca musca, deh..........are careva ideea despre descifrarea ideogramelor ? in plus cine are nevoie de informatii despre zona din Curbura Buzaului, poate va pot ajuta.

  RăspundețiȘtergere
 39. Imi puteti specifica, va rog frumos, ce manastiri se afla in zona 1 de influenta si ce manastire este cea mai apropiata de inceputul spiralei Fibbonaci? (sau asezare) M-ar ajuta foarte mult. Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere