.csscode { margin : 15px 35px 15px 15px; padding : 10px; clear : both; list-style-type : none; background : #EEEEEE;; border-top : 2px solid #AAAAAA; border-right : 2px solid #AAAAAA; border-bottom : 2px solid #AAAAAA; border-left : 2px solid #AAAAAA; }

vineri, 29 iunie 2012

ARBORELE VIETII DACIC (6)5. Manifestarea
După cum se poate observa din schema arborelui sacru dacic, această sferă este legată de „cele de jos” numai prin intermediul sferei Armonie.
În cadrul acestei sfere, Tăria şi Blândeţea (sferele laterale) trebuie să fie într-un foarte bun echilibru; aceasta înseamnă că se merge pe cunoaşterea şi controlul corect al realităţii, în funcţie de necesitate, echilibru şi aspiraţie.
În plan exterior această sferă reprezintă baza matricei energetice a universului fizic. Ea susţine triadele în manifestare.
Ghizii mi-au transmis că trei simboluri (puse împreună) care ar caracteriza această sferă: două „stele ale alui David” (una de culoare roşie – stânga, şi alta de culoare albastră – dreapta), şi o formă asemănătoare clepsidrei (de culoare aurie).
Pentru iniţiaţii daci, triadele erau extrem de importante. După cum am spus în Misterele Şcolii Zamolxiene, cele mai importante triade erau: minte-trup-suflet, gând-cuvânt-faptă, intenţie-imagine-emoţie.

Simbolul auriu, cel în care vârfurile triunghiurilor se intersectează în centrele geometrice, este şi simbolul omului perfect, care întruchipează nu doar echilibrul elementelor ci şi faptul că omul, ca făptură perfectă, este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Mi s-a transmis că în spiritualitatea orientală (indiană) această sferă este reprezentată de Tripura Sundari – sfera care guvernează atât planul fizic cât şi cel astral şi spiritual, într-o deplină armonie.
Şcoala spirituală zamolxiană punea mare preţ pe triada intenţie-imagine-emoţie, considerând-o ca fiind „sămânţa” celorlate triade. Această triadă este atinsă doar prin depăşirea dualităţii şi conştientizarea clară a faptului că omul este un spirit care deţine un vehicol fizic (corp), şi nu invers. Cât timp omul consideră că este un trup care conţine un spirit este încă supus legilor dualităţii (din spaţiul considerat 3D).

Această sferă, este „atinsă” doar atunci când planul fizic este foarte bine înţeles, iar aceasta presupune că omul nu mai este este dominat de materie. O experimentează, se foloseşte de ea ca instrument sau ca ajutor, dar nu mai este în niciun fel legat de materie. Odată atinsă această sferă (este o stare de conştiinţă, ca de altfel fiecare sferă în parte) dispare orice condiţionare legată de partea materială şi, indirect, de aspectele duale specifice planului material.

Tăria este sfera care determină „curgerea” şi „distribuţia”. Este vorba aşadar de o dinamică a manifestării, de poziţie, proporţie, durată de manifestare, direcţie, intensitate, etc. Fie că este vorba de manifestarea fizică, psihică, energetică, mentală sau spirituală, această sferă presupune a lucra cu instrumente care pot schimba oamenii, evenimentele, situaţiile.

Această sferă este sinonimă cu disciplina, forţa, duritatea. Avem nevoie de a fi disciplinat cu noi înşine (cele două sfere ale coloanei din interior) dar şi în ceea ce priveşte exteriorul (cele două sfere ale coloanei din exterior).

Fără o disciplină riguroasă omul nu îşi poate dezvolta capacităţile, nu îşi poate cizela talentele înnăscute şi nici nu poate primi responsabilităţi. Omul îşi dezvoltă capacităţile atât în formele clasice de învăţare (şcolile diverse) cât şi din experienţa vieţii de zi cu zi.  Şcoala zamolxiană îmbina optim învăţatura clasică (de la învăţător la discipol) cu cea obţinută din experienţă. În mod direct, discipolii învăţau cum să-şi dezvolte propriile puteri interioare (şi să le aplice), apoi învăţau despre puterile exterioare (elementale, lunare, solare, vital-telurice, celeste), precum exista şi şcoala experienţei (şcoala vieţii), deprinsă în numeroasele coborâri în comunităţile de oameni. Îmbinau aşadar teoria cu practica. Cunoaşterea este importantă dar înţelepciunea vine din combinaţia acesteia cu experienţa (folosind judecata şi simţirea).

Tăria lucrează cu forţele naturii, cu forţele oamenilor, cu legile universale, şi foloseşte mai mult puterile minţii.
Blândeţea este sfera care lucrează mai mult cu manifestările sufletului. Spre deosebire de sfera Tărie, aceasta linişteşte, mângâie, ocroteşte. Este atât iubire feminină cât şi masculină; apelarea la ea aduce protecţie în calea evoluţiei spirituale. Protecţia este necesară din cauza neştiinţei despre puterile care şălăşluiesc în noi şi în jurul nostru.
Învăţătorii zamolxieni trebuiau să se asigure că discipolii cunoşteau foarte bine aceste două sfere înainte de a primi cunoştinţe despre folosirea multiplelor puteri. Tehnicile diverse, prin care erau accesate puterile naturii, în special cele elementale, lunare, şi solare, erau oferite numai după ce aceştia dovedeau că folosesc cu mare atenţie şi bună cumpătare puterile minţii, puterile sufletului şi cele ale grupurilor.
Degeaba erau oferite formulele de accesare ale puterilor elementale, solare sau lunare dacă nu erau stăpânite puterile omului (puterile minţii, ale sufletului şi ale grupului). Aceeaşi greşeală se repetă până în ziua de azi. Accesarea puterilor se face ierarhic, asemenea energiilor. Puterea este energia dispusă după voinţă. Energiile sunt accesate de jos în sus. De aceea, este deosebit de greu să poţi folosi energiile corpului eteric (vital energetic) dacă organismul fizic este dereglat sau bolnav. Nici lumina nu poate pătrunde într-o apă tulbure. Iar curăţenia trupului este dată de sânge, şi sângele se curăţă începând cu sistemul digestiv (alimentaţie sănătoasă). Apoi se curăţă sistemul nervos şi mintea; după care se pot accesa alte energii (mai puternice). Forţarea în accesarea energiilor poate aduce dezechilibru (fizic şi psihic), boală (fizică şi psihică).
6. Metacunoaşterea
Toţi zamolxienii aveau să facă paşi în sfera aceasta însă foarte puţini primeau şi darul metacunoaşterii. Primirea acestui dar venea prin ceea ce numim „Graţia Divină” şi determina ceea ce în mediile spirituale asiatice se chemă „iluminare”, adică totala detaşare de lumea înconjurătoare şi certitudinea că viaţa este un mirific dans al luminii divine.
Pentru a ajunge aici trebuia să fi eliberat de toate legăturile cu materia, de legăturile cu familia şi cei apropiaţi, chiar şi de legăturile cu alţi discipoli sau învăţători. Nu era o formă de solitudine forţată ci eliberarea de legăturile sufleteşti care ar fi determinat „înlănţuirea” şi revenirea la puterea materiei. Practic, trebuiau să treacă prin absolut toate sferele arborelui sacru.

Metacunoaşterea este reprezentată de o spirală violetă pe fond argintiu. Spirala este forma geometrică prin care se face legătura dintre finit şi infinit. Este considerată ca fiind fractalul perfect.

Pentru a primi darul metacunoaşterii, trebuia parcurs un anumit traseu din natură. Discipolul nu era ghidat decât de simţurile interne, dezvoltate pe parcursul anilor (de fapt, pe parcursul mai multor vieţi). Dacă nu avea dezvoltate aceste simţuri, nu putea auzi chemarea acestei sfere. În realitate, prin parcurgerea traseului trebuia să se realizeze o perfectă rezonanţă între energiile interne şi cele din natură. După ce parcurgea respectivul traseu, în care simţea că zboară efectiv cu minunile pământului, ajungea într-un loc special, care era unic. Era unic deoarece era locul perfect pentru el! În acel loc, atât energiile pământului (energiile elementale, telurice, electro-magnetice, ale regnului mineral şi vegetal) cât şi energiile Cerului (energiile planetare, solare, lunare, constelaţionale) erau astfel distribuite încât doar cu energiile discipolului respectiv era formată o perfectă complementaritate. Fiecare discipol avea propriul său loc, pe care trebuia să-l găsească, fiind ghidat doar de propriile simţuri subtile.

Trebuie spus că nu degeaba mi s-a revelat să trec forma spiralei Fibonacci în cadrul acestei sfere. Discipolii găseau aceste puncte, în care se simţeau „întregiţi” cu Universul chiar în aria proiecţiei benzii energetice a vortexului anahatei planetare, şi cu precădere în apropierea uneia din cele patru puncte de legătură cu pământul (Rarău, Ceahlău, Bucegi, Retezat).

Deşi fiecare discipol avea să găsească în cele din urmă propriul lui loc unic, nu toţi aveau parte de „darul metacunoaşterii. Reîntregirea cu Universul era o stare care avea să fie cunoscută de toţi, însă nu toţi nu suportau vibraţiile înalte ale acesteia pentru mult timp.

Ieşirile sufletului din trup erau destul de dese în această perioadă, astfel că discipolii intrau în legătură directă cu Zamolxe, cu vechii învăţători, cu alte entităţi superioare.

Cei care primeau darul metacunoaşterii deveneau, asemenea lui Hermes, mesageri atât ai zeilor Pământului cât şi ai zeilor Cerului. În fapt, era vorba de deschiderea a numeroase portaluri între discipol şi lumile superioare. Acestea se făceau prin intermediul benzii energetice sacre, prin care inima pământului primeşte energie din Univers. Aceste portaluri erau cu mult mai puternice decât ceea ce acum se numeşte chanelling. Prin aceste portaluri, se puteau primi nu doar informaţii, dar se şi puteau infuza energii din universurile cauzale. Se puteau primi chair şi „elixire” energetice astfel ca viaţa să nu-i fie luată din trup decât numai la propria sa voinţă.
Nu sunt multe de spus despre această sferă deoarece se lucrează cu energii şi stări deosebit de elevate, iar cuvintele nu ajută mai deloc la înţelegerea lor. Pentru a fi înţelese, ele trebuiesc trăite...
Prin această sferă (stare de conştiinţă) se deschideau porţile înţelepciunii şi înţelegerii divine. Înţelepciunea divină şi înţelegerea divină nu sunt un atribut al cunoaşterii omului; ele vin prin învăluirea vibraţională (adumbrire) a divinităţii. Când avea loc un asemenea eveniment, discipolul (transformat în învăţător) îşi pierdea pentru moment individualitatea. Devenea una cu Pământul, cu Cerul şi stelele sale, cu zeii. Când învăluirea se retrăgea, îşi recăpăta individualitatea, dar rămâneau totuşi urme ale acestei vibraţii extraordinare. Prin aceste urme se cunosc înţelepţii (maeştrii) tuturor civilizaţiilor.
Sferele Înţelepciune şi Înţelegere formează conştienţa şi conştiinţa superioară. Conştienţa este o stare vibraţională specifică fiinţelor vii. Ştiinţa clasică clasifică conștiența în trei tipuri:
1. Conștiența elementară – asigură nivelul de veghe, de vigilență, de prezență temporo-spațială (al cărei substrat neurofiziologic este prezent atât la om, cât și la animale);
2. Conștiența operațional-logică în care procesele intelectuale, perceptuale și de gândire au coerență și reflectă realitatea în mod real;
3. Conștiența axiologică, de opțiune pentru anumite valori în funcție de criteriile sociale.
Conştienţa este reprezentată de totalitatea receptorilor de care dispune omul, deci este direct legată de percepţie. Când vorbim de percepţie, nu vorbim numai de cele cinci simţuri (olfactiv, gustativ, tactil, auditiv, vizual) alături de percepţiile astralului (senzaţiile, emoţiile, sentimentele), ci şi de percepţiile corpurilor superioare, în speţă de percepţiile corpului mental şi cauzal.
Zona mentală este cea de la care ne diferenţiem în mod clar de regnul animal. La nivel evolutiv, omul se află între regnul animal şi cel pe care îl numim îngeresc. Aşa cum cele cinci simţuri senzitive sunt considerate ca fiind simţurile de bază pentru fiinţele regnului animal, tot aşa, simţurile corpului mental şi cauzal, sunt considerate ca fiind simţurile de bază pentru fiinţele regnului îngeresc. În mod cert, fiinţa umană este înzestrată cu absolut toate instrumentele anatomice, energetice şi spirituale, pentru a depăşi chiar şi regnul îngeresc. Prin structura sa, fiinţa umană, are un potenţial extraordinar, potenţial pe care foarte puţini îl pot intui. Dar, după cum se poate observa, fiinţa umană poate coborî chiar mai jos de pulberea pământului.
Conştiinţa reprezintă sfera de cuprindere şi potenţialitate a conştienţei. Ea este modelată atât de factorii perceptibili din realitatea fizică, cât şi de formele cele mai înalte de concepţie pe care un om le poate atinge la un moment dat în evoluţia sa. Conştiinţa este formată din mai mult „straturi”. Ultimul strat al conştiinţei este cel al Sinelui Divin. Este imaginea omului reflectată de oglinda divină. Privind în această oglindă divină, omul poate redescoperi adevăratele potenţialităţi ale planului fizic, energetic, emoţional, mental, spiritual.
Conştienţa şi conştiinţa sunt interdependente. Conştienţa este de fapt „secţiunea” conştiinţei la momentul acum. Aşadar, dezvoltarea şi rafinarea conştienţei determină şi schimbări ale conştiinţei.
7. Sursa este însăşi întruchiparea Focului Viu, coborârea în trup a Divinităţii.

Această sferă vine să confirme faptul că fiecare om are în interiorul lui o fărâmă din Focul Viu, din care se trag toate cele de pe pământ. Omul are datoria să conştientizeze cât mai des cu putinţă că este în primul rând o părticică din marele Foc Viu, şi doar apoi că este un trup format din elementele pământului.

Este reprezentată de un soare cu opt raze, de culoare aurie.

Pentru a simţi atingerea sursei, fiecare discipol trebuia să-şi cunoască potenţialul maxim, adică ceea ce acum am spune a fi una cu Sinele Divin. Cele mai înalte stări posibile, cele mai mari potenţialităţi pe care un om şi le poate imagina, cele mai înălţătoare trăiri şi sentimente de iubire pe care le poate trăi un om, cele mai frumoase idealuri pe care un om şi le poate imagina, cele mai minunate visuri etc., toate acestea caracterizează o mică parte din ceea ce numim Sinele Divin. Fiecare discipol medita la aceste aspecte, fiind ca o hrană spirituală pentru el. În timpul acestor contemplaţii asupra Sinelui Divin, câte o Rază a Sursei îi străpungea conştiinţa.

Între învăţători şi discipoli nu existau niciun fel de discuţii cu privire la Sursă. Se considera că Focul Viu nu trebuie pângărit de cuvintele omeneşti, şi nici măcar nu trebuia adus în gând dacă în ziua respectivă discipolul nu se considera suficient de pur. Relaţia cu Sursa – Focul Viu era una cu totul specială şi avea loc într-o solitudine totală, pe cât posibil cât mai departe de grupul de discipoli. Unii discipoli simţeau cu multe zile înainte faptul că sâmburele de Foc Viu din inima lor avea să-i trimită un murmur divin, astfel că plecau fără niciun fel de pregătire prealabilă. „Şoaptă divină” venea la rândul ei cu o „atingere magică”.

Când avea loc „atingerea magică” dicipolul simţea că primeşte cel mai preţios dar cu putinţă. Stările deosebite pe care acesta le simţea, datorate atingerii Sursei, nu puteau fi uitate niciodată de către tânărul discipol, fiind o inepuizabilă sursă de iubire, putere, înţelepciune.

Dacă sfera Metacunoaştere oferă înţelepciunea Întregului, Sursa poate oferi chiar o perspectivă dincolo de ceea ce este Creat. În Cabala iudaica, dincolo de Keter (echivalentul pentru Sursă) se află Ain, Ain Sof, Ain Sof Aur, sau Vid nemărginit, Infinit, Lumina Infinită.
Prin Sursă se primea o altfel de lumină, o lumină vie, a cărei atingere transformă totul în viaţă. Este legată de sferele Înţelepciune, Înţelegere, Logos Divin, Lumină Divină, numai prin această lumină vie. Prin ea, înţelepciunea şi înţelegerea cresc asemenea unei flori divine.
Sursa este primul „strat” din ceea ce noi numin Dumnezeu. Este Omniscienţă (atotcunoaştere), Omnipotenţă, Omniprezenţă. Sursa oferă cele trei atribute ale Divinului, anume:
·         Putere Infinită
·         Iubire Infinită
·         Înţelepciune Infinită.


- Următoarea postare va fi în jurul datei de 15 august. Vă doresc o vară minunată! 

125 de comentarii:

 1. Forma asemanatoare clepsidrei, se afla in grota de la Sinca Veche, la una din intrari, ce rol are Dane acolo?

  Florin

  RăspundețiȘtergere
 2. Nu stiu de existenta acestui simbol acolo. Oricum, nu grota m-a impresionat ci formatiunea de stanci din dreapta. Aceasta are un efect puternic asupra corpurilor subtile (echilibrare si energizare). Si apa izvorului de acolo are o "incarcatura" aparte. In viitor voi scrie mai multe despre Sinca Veche.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Te referi probabil la trovanti, acele pietroaie mari acoperite de muschi. Sunt legende care spun ca acolo isi puneau dacii bratarile acelea pe maini, bratari care le dadeau abilitati in lupte. Asa o fi?
   Florin

   Ștergere
  2. Nu cunosc legendele respective. Bratarile nu aveau rolul de a creste abilitatea in lupta; pentru acest lucru se folosea pregatirea clasica (antrenamente, simulari). Bratarile aveau cu totul alt scop. Bratarile au aparut mult dupa era Zamolxe, cand scoala zamolxiana a suferit o perioada de decadere. Ele erau folosite doar de unii invatatori, care nu mai aveau abilitatile inaintasilor lor. Bratarile devenisera un element ajutator, un fel de receptor-emitator (avand rolul de a subtitui anumite capacitati). Folosite ca si receptoare, bratarile faceau conexiunea cu diversele energii (telurice, lunare, solare, elementale). Tot cu ajutorul lor puteau trimite mesaje simple intre ei, puteau detecta anumite zone de interes etc.
   In timp ce scriam mi s-a deschis un canal... Se pare ca o astfel de bratara putea fi folosita si ca arma psihologica, inducand in mintile dusmanilor diverse stari, sau chiar ganduri. Cand ma voi simti pregatit voi explora firul acesta si voi descrie mai in detaliu despre aceste bratari. Interesant... se pare ca bratarile erau unice, putand fi folosite doar de cel care le-a "activat". Exista un ritual greoi si indelungat de "activare".

   Ștergere
  3. Iti multumesc pentru informatii.
   Florin

   Ștergere
  4. observ ca te pricepi in ceea ce faci!Si eu m-am conectat la anumite canale!( fara o pregatire speciala)Sincer sa-ti spun am trecut prin foarte multe stari si vizitat destule realitati paralele!totusi am facut-o intr-un mod haotic as putea spune iar unele lucruri au iesit pur si simplu la suprafata (simpla focalizare intr-un anumit domeniu ma poate duce in transa). foarte mult timp nu am dat atentie pt ca nu stiam ce sunt(le consideram normale pt. toata lumea)Acum cu noua energie ele au inceput sa se intesifice!

   in ceea ce priveste simbolurile mi-am, dat seama ca au o importanta majora, in momentul in care am avut o viziune!am coborat prin cateva vortexuri(chakre) si am ajuns in trecut !erau Vlahi imbracati in alb exact cum sunt hainele traditionale ...nu am dat mare atentie la vesminte pt ca mi sa mutat focalizarea pe "drapelul dacic" un cap de dragon prins pe la mijloc intr-un cerc (ca un fel de zgarda)iar un bat era prins de cerc(exact cum este aratat in manualele de istorie) dragonul avea coada ca de sarpe iar solzii lui erau colorati in diferite culori
   In timpul viziunii am auzit o voce care mia zis o singura fraza! Vlahii sunt pastratorii adevarului!
   in trecut am mai auzit aceasta fraza dar nu mi-a atras atentia (banuind ca e doar o fantezie a poporului roman)

   Ștergere
 3. Iti multumesc Dan ! Iti doresc si eu la fel !

  RăspundețiȘtergere
 4. Dan, din cunostintele tale, este posibil ca o fiinta evoluata spiritual sa zicem la nivelul 60 din 100 sa regreseze undeva la nivelul 10 din 100? Vorbim aici de nivele autentice, nu de note date la scoala de niste profesori unor copii.

  Din punctul meu de vedere realizarile spirituale sunt incontestabile, ele nu pot sa decada, sa regreseze. Mi-e greu sa imi imaginez ca un individ care ajunge sa lucreze cu forte cosmice poate gresi exploatand sau asuprind o alta fiinta. Din acest punct de vedere eu nu inteleg caderea... deja la un nivel ridicat al existentei iti sunt clare legile universului, le simti, traiesti cu ele in constiinta, nu poti efectiv sa faci lucuri pe care le fac cei de la nivelul 2-3.

  Cu toate astea citesc despre tot felul de civilizatii mai evoluate ca noi care insa poarta razboaie, ar dori sa inrobeasca ale civilizatii sau, cum spune Sal Rachele, sa preia rolul de Dumnezei capriciosi si razbunatori, ceva cam ca in Vechiul Testament.

  Conform perceptiei tale, exista astfel de fiinte/civilizatii in Univers? Daca da, cam pe unde se afla ele pe o scara a evolutiei spirituale de la 1 la 100? Cum de au atata putere si cat de departe pot merge pe o scara a puterii de la 1 la 100? Cum pot detine putere din moment ce sunt rupte de sfera Aromonie? Sferele Arborelui functioneaza si de sine statator, poti sa fii doar pe o sfera sau pe doua si sa nu ai treaba cu celalalte? In ceea ce priveste sferele superioare Armoniei - Manifestarea, Metacunoasterea, Sursa - acestea le sunt de asemenea straine/inaccesibile?

  RăspundețiȘtergere
 5. Putem vorbi de o anumita scara (de la 1 la 100) doar in cadrul unei dimensiuni.
  In dimensiunea 3D poti regresa de la 99 la 1, sau chiar la 0,00001. In 3D esti sub "jugul" dualitatii si prin urmare poti experimenta atat puncte de maxim cat si puncte de minim. Dintr-un bogat poti face un sarac lipit sau invers. Se mai intampla si ca un om bland si bun sa devina o bruta, deoarece (in 3D) este legat foarte puternic de instinctele primare (supravieturie, conservare, adaptare).
  In 4D ai depasit dualitatea (o intelegi, o traiesti); aici lucrezi cu ciclurile, vezi/intelegi procesele de la cap la coada. Vezi Unitatea in toti si toate, intelegi (simti) legea actiunii si reactiunii (karmei), prin urmare intelegi ca daca faci rau cuiva acesta inseamna ca ti-l faci tie insuti. Aici apare un alt sistem de valori...
  Dimensiunea 4D este o dimensiune de tranzitie... este ca si cum ai fi in doua lumi. Unii spun ca poti reveni in 3D, altii ca nu! E greu de clarificat... deocamdata.

  Faptul ca cineva are acces la anumite forte nu inseamna ca a atins un grad inalt de evolutie. Din cate mi-a fost trasmis, Confederatia Galactica interzice explorarea cosmosului pentru o civilizatie atata vreme cat nu respecta anumite legi universale. Degeaba legile sunt cunoscute si intelese (mental) daca ele nu sunt "insufletite", adica aplicate. Cat timp ne vom exploata semenii, cat timp suntem legati de animalitate (de materie), ni se vor interzice tehnologiile spatiale inalte.
  Vechiul Testament a fost scris pentru oamenii acelor vremuri! Era o vreme cand teama si biciul erau singurele cai de a "misca" oamenii. Era inceputul explorarii in 3D; oamenii acelo vremuri erau puternic legati de pamant si de puterile pamantului.

  Eu m-as uita mai degraba la cei de aici, si nu la alte civilizatii. Sal Rachele transmite pentru americani; acestia au o nevoie aparte de "conflict cu alte civilizatii". Vezi cum arata filmele lor ("V", "Falling skies", seriile Stargate). Daca nu le vorbesti pe "intelesul" si "gustul" lor, americanii te arunca la gunoi.
  Sferele lucreaza chiar daca nu sesizam acest lucru. Totul depinde de gradul nostru de constientizare.

  RăspundețiȘtergere
 6. Multumesc, m-ai ajutat sa imi mai clarific anumite lucruri.

  Iar ca sa continui in spiritul ultimei tale afirmatii, am vazut zilele astea o porcarie de film SF american in mare voga, Prometeus. Am ramas prost cat de imbecili pot fi americanii! Cred ca asta e maximul de prostie universala atins pana acum! Nici nu are sens sa povestesc sau sa fac un review. Filmul contrazice orice legi, bun simmt, emancipare personala sau spirituala, tendinte si aspiratii mai inalte, intelegeri intelectuale si cauzale superioare. Nu mai pomenim de Armonie sau ce este deasupra, caci la un asemenea nivel ele oficial nu exista.

  Stii, ma intreb daca nu cumva le si fac intentionat asa, ca sa tina gloata la stadiul de indobitocire maxima?!

  RăspundețiȘtergere
 7. E vorba de cerere si oferta. Filmele cu un buget foarte mare (de la 100 de milioane in sus) sunt extrem de comerciale; e vorba de satisfacerea unei mari mase de oameni. Am auzit ca sunt multe pareri pro si contra despre acest film. Unii au fost dezamagiti de Ridley Scott, altii nu. Este, totusi, regizorul lui Blade Runner. Am de gand sa vad acest film.

  RăspundețiȘtergere
 8. La Prometeus, mi-a placut ideea de explorare a unei alte planete dar cam atat. Ma asteptam la mai mult. se putea exploata intr-un alt sens povestea si ar fi iesit ceva interesant. au fost cateva secvente care mi-au declansat niste sentimente. oricum, vizionare placuta Dan :)
  Florin

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, si mie, una singura: curajul tipei care ramane in picioare pana la sfarsit.

   Ștergere
 9. "Filmul prezintă orașul Los Angeles, în anul 2019. Oameni prefabricați genetic denumiți replicanți, identici din punct de vedere fizic cu oamenii normali sunt folosiți drept sclavi pe coloniile din sistemul solar. Prezența lor pe Pământ este ilegală datorită unor răscoale sângeroase care au avut loc în colonii, iar ei sunt considerați periculoși. Acțiunea filmului se concentrează asupra urmăririi și eliminării replicanților de către polițiști special instruiți, denumiți blade-runners."

  Sorry, not my type, prefer Matrix, Contact, Inception, Avatar si Aliens (aici fiind vorba despre niste dihanii in contact direct cu o mana de exploratori ai spatiului din actuala noastra generatie/conditie si tot suspansul epic, emotional si mental ce decurge de aici).

  In alta ordine de idei.. voiam sa te mai intreb un lucru:

  Pe o planeta cu o vibratie planetara 3D si o societate fundamental 3D, chiar salbatica as putea spune, se justifica incarnarea unui spirit aflat la inceput de drum pentru a-si demara aventura vietii in materie? Inteleg ca pentru o greseala facuta la un nivel destul de inalt de evolutie spirituala poti intra intr-o roata karmica dura dintr-un spatiu 3D unde, pret de mai multe vieti, in pofida zestrei spirituale care nu se pierde, simturile si perceptiile sunt foarte mult diminuate si conditionate de barierele vibrationale si sociale ale nivelului 3D. Dar totusi lipsa de acces la cunoastere, educatie, cultura spirituala intr-o viata atat de 3D nu seamana mai mult a karma decat a evolutie normala?

  RăspundețiȘtergere
 10. Legat de Blade Runner, tu ai prezentat doar ambalajul, coaja. Miezul e mult mai interesant. Matrix si Avatar nu m-au impresionat foarte tare. Inception, Solaris (2002), Contact (dupa scenariul lui Carl Sagan) mi-au placut enorm!

  Un spirit evoluat nu poate sa decada foarte mult, deoarece nivelul de vibratie in care traieste il determina sa-si "spele" rapid pacatul. Un spirit superior vine in spatiul 3D doar daca are o misiune importanta, cu implicatii mari la nivel social.
  Un om care este evoluat doar din punct de vedere mental (cunoastinte vaste, inteligenta), nu poate trece de bariera dimeniunii 3D pana nu realizeaza echilibrul minte-suflet. E plin de oameni care sunt dezvoltati d.p.d. vedere mental dar au un caracter execrabil. Acesti oameni sunt si cei mai loviti de soarta, anume pentru a li se deschide sufletul. Nu numai somnul ratiunii naste monstrii ci si inchistarea sufletului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca tot ati ajuns la capitolul filme as mai adauga "Tree of Life" si un film mai vechi (nu e sf) "Ramasitele Zilei".
   Amandoua vorbesc despre conflictul dintre presiunea normelor sociale si aspiratiile individului.
   In ultimul film e un extraordinar conflict ratiune(loialitate) - simtire.

   Ștergere
  2. Da, imi aduc aminte de acel film.

   Ștergere
 11. In Legile lui Zamolxe spui ca multe suflete aflate in prezent pe Pamant sunt incarnari ale unor Suflete destul de evoluate, care in trecut obisnuiau sa traiasca intr-o singura viata materiala sute sau mii de ani, dar care au venit cu o zestre karmica destul de grea din care au spalat deja jumatate sau mai mult. Adaugi faptul ca acestea si-au intrerupt singure programul de viata lunga urmand sa si-l reactiveze tot singure in momentul in care se vor fi trezit suficient de mult.

  Tot acolo spui ca restul sunt Suflete aflate la inceput de drum, intr-o evolutie normala in lumea materiei.

  Revin si te intreb:

  1. Pe o planeta cu o vibratie planetara 3D si o societate fundamental 3D, chiar salbatica - asa cum am fost noi de 2000 de ani incoace, se justifica, e benefica si da randament incarnarea unui spirit aflat la inceput de drum pentru a-si demara aventura vietii in materie?

  2. Atlantii nu sunt si ei dintre acele fiinte care isi ispasesc karma in ultimele cateva mii de ani pamantesti?

  RăspundețiȘtergere
 12. Am mai spus ca au venit multe suflete evoluate pentru a ajuta omenirea sa evolueze. Multi dintre ei sunt atlanti ascensionati, veniti din Confederatia Pleiadiana (locul unde s-au intrupat o buna parte dintre atlantii care au trecut de barierele planetare). Mai sunt si "repetentii atlanti", care pot avea un rol foarte benefic in evolutia marii mase de oameni (conditia e sa treaca de narcoza egoului).
  Societatea umana a fost, timp de peste sase mii de ani, foarte puternic marcata de dualitate, de duritatea planului 3D. Dimensiunea 3D nu este salbatica prin natura ei. Oamenii sunt cei care pot face aceasta dimensiune mai mult sau mai putin placuta.
  Un spirit aflat la inceputul evolutiei in 3D poate incepe aventura in planul material, iar aceasta aventura poate fi chiar foarte benefica pentru el. Alegerile lui vor fi cele ii vor determina calitatea vietii. Fiecare spirit are in structurile sale subtile un program evolutiv, care are rolul de a-l ajuta in aventura sa din 3D. Trebuie doar sa-si asculte vocea interioara. Toti au aceasta capacitate, dar multi nu tin cont de ea! Acest plan nu ii incalca liberul arbitru ci se prezinta ca un fel de harta si compas. Exista un fel de completare reciproca intre acest plan si liberul lui arbitru.
  Asadar, un astfel de om poate evoluta chiar si in cea mai crunta dictatura, in c eacrunta saracie, in cele mai vitrege conditii etc.
  Din cate stiu karma atlanta s-a cam dus...

  RăspundețiȘtergere
 13. Referitor la filmul care se deruleaza acum in Romania, ai ceva informatii Dan? toata situatia face parte din schimbarile care sunt prevazute la nivelul Terrei sau sunt conspiratii ale celor care se opun venirii noilor energii?
  Florin

  RăspundețiȘtergere
 14. Nu este vorba de nicio conspiratie din afara. Toata zapaceala asta face parte din procesul de purificare! Asa e cand ridici un butuc putred care a stat mult timp pe pamant; ies la iveala si se agita tot felul de goange, larve si alte ganganii. Trebuie sa ramai detasat, altminteri risti sa ai parte de tensiuni puternice pe zona psihoemotionala. Asa cum am mai spus cu ceva vreme in urma, politicienii au un control mental relativ bun dar nu acelasi lucru se poate spune despre oamenii de rand.
  Va fi o vara interesanta din punct de vedere politic.
  Daca mizeria asta va atinge un prag critic s-ar putea ca la alegerile din toamna sa fie mult mai avantajati politicienii independenti (decat cei din partidele politice). Poate ca asta ar fi un lucru bun!
  Partea proasta e ca economia va avea de suferit!

  RăspundețiȘtergere
 15. Ai dreptate aici, prima reactie a fost sa iau foc, apoi mi-am adus aminte ca Universul este un mecanism perfect si ca orice s-ar intampla face parte din plan ori se va reglementa conform planului Creatorului. Totusi ce ma ingrijoreaza este faptul ca poporul roman este impartit in doua tabere acum si se cam urasc unii pe ceilalti (am constatat din discutiile de pe facebook).
  Florin

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. cel mai bine e cănd stai pe margine si lasi taberele sa se muste intre ele... acest fel de partinire se gasește și la individ, remer îi zice dualitate. Iar ideea lui la care ader și eu e să ieși din astfel de gândire, să fii partinitor e greșit ori de care parte a dreptății crezi că te afli.

   Individual e ca și cum ai lucra numai cu o mână, să zicem cu dreapta și cu stânga să-ti dai peste dreapta ori să distrugi, renegi, să scoți în evidența defectele dreptei, să alienezi de dragul de a demostra căt de "mai bună" e stănga e prostie... iar cănd lucrii cu stănga, cu dreapta să lucrii împotriva măinii stângi(pe urmă îți dai și cu pumnul în piept că ce treabă bună faci)... Exact același lucru se întâmplă și la nivelul grupărilor de oameni, grupări de influență politică, armată, etc.
   Cel mai bine e să te dai la o parte și să lași câinii să se mânce-ntre ei, și prin asta nu zic să stai cu mâna-n c*r, ci șă lași deoparte gândirea de "câine"...
   eu țin minte sloganurile, sunt aceleași, doar numele se schimbă, la început a fost jos ceaușescu sus iliescu, apoi jos iliescu, sus schimbarea constantinescu... apoi iar iliescu pe care l-am schimbat cu băsescu... prost să fii și să nu râzi pe seama celor care se strufocă să schimbe dreapta cu stânga jucând același joc stupid, al dualității.

   Ștergere
 16. Eduard, textul tau e limpede si bine formulat; sunt convins ca foarte multi oameni ar fi de acord cu tine. Totusi, se observa ca esti usor partinic, de unde si reactia foarte rapida (si foarte agresiva totodata) a lui Cosmin. Nu voi permite o rafuiala pe considerente politice aici. Am sa sterg mesajele voastre.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Intr-adevar, aici nu ar trebui sa existe dispute politice, recunosc ca eu am adus in discutie problema, dar doream sa aflu parerea lui Remer Ra vis-a-vis de evenimente la modul general si sfatul lui chiar m-a ajutat si anume sa raman detasat si ma simt bine.
   Florin

   Ștergere
 17. Actuala clasa politica in totalitatea ei nu are solutii. Rezultatul politicilor distructive din anii 90 a fost amanat prin cumpararea pacii sociale cu bani luati pe credit(aprox 100 mld).

  Din toamna insa se pare ca aceasta solutie nu va mai functiona si atunci vom trai la nivel biologic si in numere mari efectele acestor politici, abia atunci vom avea sansa unei schimbari radicale.

  Marea noastra problema e ca inca suntem anesteziati, si nu simtitm organic legatura cauza - efect. Efectul e pe terminate si nu prea mai sunt sanse pentru cateva doze. Pacientul se trezeste, iar primele reactii nu vor fi prea placute...

  RăspundețiȘtergere
 18. Lol, nici n-am apucat sa vad cine ce-a zis. Dar iti respect decizia. :-))

  RăspundețiȘtergere
 19. re-citind misterel scolii zamolxiene (pag18-19) stiti ce m-am intrebat? de ce (geto-)dacii nu foloseau scrisul? Si primul meu raspuns e... poate ca nici nu aveau nevoie. Cine ar mai folosi telefonul daca am fi telepați? Poate am fost printre cei din urma care au mai pastrat lumina (dar gândul acesta e prea mare si prea cu mândrie ca sa nu aiba o atingere a egoului, poate cineva mai mare ca mine ar trebui sa spuna asa ceva). Mulți consideră popoareale care n-au descoperit scrisul ca fiind înapoiate dar... azi trăim într-o lume în care avem tomuri peste tomuri de legi și legislații si ordonanțe și diplome si masterate si totusi nu suntem in stare sa ne purtăm ca niste oameni. Poate mai demult nu era nevoie de o lege scrisa "ca să știe norodul" ce înseamnă să fi om și cum să te comporți ca atare.

  Și politicienii noștri sunt tot oameni, ba unii mai au și diplome/masterate în politologie ori "drept" dar rezultatele mai slabe tocmai din cauză că își petrec timpul în certuri, oricâtă carete au n-au învățat acest simplu lucru... cearta duce la violența, violența la război, războiul la nenorocire/sărăcie. Mai pe scurt cearta duce la sărăcie(punct!) indiferent de căte masterate/doctorate ai scris ori câte cărți ai citit ești sub nivelul unui analfabet care plantează o plantă în parcul Cișmigiu... parcă mai repede m-aș lăsa condus de un analfabet din acele vremuri, dar de ce să mă las condus de un analfabet? De ce mă las condus(la sărăcie) de un "literat"? Eu sunt propriul meu șef. Iar asta pentru că eu sunt cel care a pus ham pe gura părți din stânga a creierului și asemenea celei din dreapta... eu le mân, iar căruța merge unde o conduc eu, nu unde vor bidivii mei :)

  RăspundețiȘtergere
 20. Ce este cuvantul? Ce fel de energie poarta cu el? Un cuvant scris, respectiv un cuvant verbalizat - ambele ajungand la una si aceeasi persoana - declanseaza aceleasi dinamici energetice vizavi de acea persoana? Daca gandul verbalizat influenteaza o structura materiala (cum e apa de exemplu), acelasi efect il are gandul neverbalizat (doar gandul) sau cuvantul scris pe hartie (doar scris, nerostit)? Conteaza cine rosteste cuvantul, daca o fac eu sau o face un copil?

  RăspundețiȘtergere
 21. Daca un cuvant este pana la urma un descantec, atunci ce este acela un descantec, de unde ii vine energia si unde se duce?

  RăspundețiȘtergere
 22. Descantecul este cuvantul "imputernicit" de gand, vointa si energie. Cuvantul este parte a triadei gand-cuvant-fapta. Cuvantul "cel mai slab" este observat la cei care vorbesc dar nu gandesc, Apoi sunt cei care gandesc inainte sa vorbeasca; cuvantul lor este ceva mai puternic, poate patrunde mai adanc... Apoi sunt cei (destul de putini) care vorbesc vazand deja cuvantul implinit (faptuit). Adica vorbim de credinta. Energia acestui tip de descantec va atinge un anumit "punct critic" dupa care se va materializa.
  Sunt putine lucruri de spus aici. Cel mai mult conteaza practica.
  Iti multumesc ca mi-ai pus aceasta intrebare. Cautand sa-ti raspund la aceasta intrebare acesta am accesat un "pachet" informational primit cu ceva vreme in urma, si de care am uitat.

  RăspundețiȘtergere
 23. Dan, eu am perceput recent in urma unor introspectii ca triada Intentie-Imagine-Emotie este inclusa in triada GAND-CUVANT-FAPTA, daca vrei ca un fractal: intri pe GAND si dai de Intentie-Imagine-Emotie, intri pe CUVANT si el este constituit din Intentie-Imagine-Emotie, intri pe FAPTA si tot asa. Practic in cele doua triade se reflecta Legea Corespondentei, "ce e sus este si jos". Sufletul imaterial percepe intentie-emagine-emotie; la nivelul dimensiunilor mai dense, ale realitatilor trupesti, ne raportam la gand-cuvant-fapta. Cand constiinta sesizeaza ca Sufletul si Trupul nu sunt doua lumi diferite si ca sunt de fapt una si aceeasi lume in diferite forme de manifestare, atunci procesul devine unitar, triadele de suprapun si se naste steaua cu 6 colturi a lui David. Punctul central este perceptia trezita, echidistanta si multidimensionala, asupra fiecarui aspect si a tuturor impreuna, intr-o simultaneitate temporala si spatiala. Ai acces instantaneu la toate aspectele simultan, pentru orice nivel de creatie dorit. La acest nivel perceptual se transcende cauzalul, fapt care conduce la capacitati nebanuite de creatie, deoarece legea de baza nu mai este cea a cauzei si efectului ci devine "cauza este in efect si efectul este in cauza". Ceea ce inseamna creatie instantanee.

  Coborand aceasta perceptie a paralelismului si simultaneitatii multidimensionale la o perceptie seriala a multidimensionalitatii, steaua cu 6 colturi (steaua lui David) devine Pentagrama (steaua cu 5 colturi) avand varfurile unite in ordinea A-B-C-D-E, in care orice proces se deruleaza din subtil in concret intr-o continuitate determinanta INTENTIE-IMAGINE-EMOTIE-CUVANT-FAPTA. Legea structurala de la acest nivel este cea a cauzei si efectului. Este lantul Spirit (Intentie) - Aer (Structura informationala) - Apa (Emotie) - Foc (Cuvant) - Pamant (infapturie in plan fizic).

  Cand o creatie individuala se deruleaza integral pe modelul Pentagramei, suntem in 4D. Cand creatia se desfasoara pe tiparul perceptual al stelei lui David, individul este in 5D.

  Asa vad eu in acest moment.

  RăspundețiȘtergere
 24. In lumea noua va mai exista competitie sau cooperarea va deveni noul motor al dezvoltarii?!

  RăspundețiȘtergere
 25. Din cate am inteles, vor fi mai multe "straturi" ale economiei, cu viteze, structuri dinamice si sisteme financiare diferite.
  Primul strat va asigura necesitatile de baza pentru toti cetatenii. Aici intra locuinta, mancarea, tichete de calatorie. Sistemul financiar aferent va fi de tip cupon-cartele. Cupoanele nu vor putea fi valorificate in alte straturi. Adica poti trai modest chiar fara sa faci nimic!
  Al doilea strat va fi unul fractalic; un fel de afaceri de tip franciza in care fiecare castiga dupa cum munceste.
  Al treilea start va fi "stratul" concurential. Aici exista posibilitatea de a deveni chiar foarte bogat. Nu va disparea capitalismul, dar se va reforma; concurenta este foarte importanta pentru dezvoltarea societatii, pentru progres. Dar va fi o altfel de baza legilativa a economiei de tip capitalist.
  Cooperarea se va face in functie de necesitate, viziune, aspiratie etc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. cred că cuvântul "concurență" e un pic prea demonizat ca să facă dreptate...(azi e un fel de sinonim pentru a călca în picioare, include lovituri sub centură) pentru că există și concurență prietenească... hai să te văd dacă ești în stare să mă întreci, arată-mi ce-ți poate capul, întreceți maestrul... Eu mi-am adus piesa cutărescu la perfecția eficienței, ești tu în stare să gândești mai creativ decât mine, și să descoperi ceva inexistent înainte, ceva care să eficientizeze încă si mai mult piesa cutare... Dovedește-o!

   Sper ca cititorii să nu uite că pentru entitățile de dincolo "imediat" poate fi și două zile și două mii de ani, percepția timpului e diferită, iar dacă cineva vrea sisteme econimice, să zicem, mai bune, mai repede să pună mâna și să facă ceva pe direcția asta, dacă vor să aibă "schimbare", decât să aștepte ziua de apoi prevestită de entități de dincolo. Pentru munca depusă cu mâna proprie nu trebuie să te rușinezi, nici măcar dacă vin schimbările... deși mă-ndoiesc că vei avea parte de schimbări dacă stai în cur, cu telecomanda-n mănă și apeși butonul... oricât de scimbată va fi schimbarea n-o să vină nimeni să te ștergă-n dos. punct!

   Ștergere
 26. Dan, ce parere ai despre documentarele aparute pe net despre daci? In ele se incearca cu dovezi materiale din ce in ce mai numeroase sa se destrame mitul romanizarii poporului dac. gasesti documentarele aici: http://adevaruldespredaci.ro/?cat=3

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Timpul va cerne ce este de cernut...
   Adevarul despre daci va fi scos la iveala!

   Ștergere
  2. Nu contează din ce p* am sărit în lumea asta, contează ce faci după ce ai ajuns aici. Sunt țigani de pe la noi, care îs mai români decât unii români și dacă tot vorbim de un trecut "glorios" să nu uităm că nu-i pădure fără uscături, iar zisa iasta-i și pentru daci... atlanți ori mai știu eu ce nație de "arian"... nu e cazul să fim snobi și să umblăm cu nasul pe sus, pumnu-n piept că am fost odată un neam aparte și să ne urlăm patricianismul în gate rupte-n dos...
   da trăim pe un pământ sfânt, pe care o Sămânța de Om l-o lucrat și azi e cazul să punem din nou mâna și să lucrăm iară, că lucrul mânilor noaste sfințeste locurile astea... și numai Ăl de sus știe căt are nevoie pământul ista de binecuvăntare mânilor și noi asemenea lui

   Ștergere
 27. Cei care cultiva/se dedica starii "no mind" in ce relatie sunt cu al treilea strat?

  Competitia cere sa fii prezent tot timpul, sa fii la curent cu ce e nou, sa planifici, sa muncesti. Persoanele care reusesc in general se identifica cu propriul model de succes si devin destul de agresivi in a apara acest model.

  In opozitie cand urmaresc un film cu Papaji sau mai citesc o carte de Tolle parca is din alta lume

  E realist sa speri ca poti merge pe ambele culoare?
  Ma plimb in acest paradox si nu inteleg cum se leaga :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Orice este posibil. Poti fi un artist dar poti fi, totodata, si un foarte bun comerciant. Creierul va functiona la o capacitate mai mare in viitor. Este greu de facut predictii...

   Ștergere
  2. Apropo de alchimie si embleme alchimice, am circa 110 Mb cu desene din alchimia medievala (in pdf). Tin minte ca mi-ai trimis un link, despre cum pot incarca fisiere mai mari de 10Mb. Te rog, mai trimite-mi acel link. Sunt acolo imagini extraordinare. Este incredibil cat de multa informatie poate contine o imagine!

   Ștergere
  3. http://www.sendspace.com/
   limitarea e la 300mb linkul tine 7 zile.

   ultima aventura nu pare sa aiba inca ecou, vizibilitate redusa, feedback doar din "nucleul dur" :)
   cele mai multe intrebari le-am primit de la mama :))

   ceea ce interesant e ca exista o simbioza extrem de interesanta intre informatia ta si sunetul lui Cymatics.

   Expresia/brandul "marile taine ale pamantului romanesc" a devenit cuvant de cautare pe google.ro si yt.com.

   aici gasesti un tool care masoara numarul aparitiilor pe internet ale unei sintagme in raport cu alta:
   http://www.googlefight.com

   iar aici e deja un exemplu de folosire:
   http://www.googlefight.com/index.php?lang=en_GB&word1=marile+taine+ale+pamantului+romanesc&word2=ortodox

   nu e nevoie sa dai aprove la comentariu.

   Ștergere
 28. Ok, nu comentezi nimic despre ce ti-am scris mai sus?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu prima parte sunt de acord. Cu a doua nu prea. Steaua lui David este formata din doua triunghiuri echilaterale, reprezentand partea pamanteasca si partea cereasca din om, in timp ce pentagrama e un singur simbol, reprezentand omul din punct de vedere fizic (doua picioare, doua maini, capul). In desenele alchimice medievale am vazut ca elementele erau puse atat in colturile celor doua triunghiuri cat si in colturile pentagramelor.

   Ștergere
  2. Ok, dat fiind ca steaua lui David are 6 varfuri, care era al saselea element pus pe al saselea varf?

   Ștergere
  3. Erau patru simboluri pentru elemente; triunghiul cu varful in sus reprezenta aerul (taiat cu o linie) si focul, iar cel cu varful in jos reprezenta pamantul (taiat) si apa. In unele desene in colturile hexagramei sunt puse simbolurile planetare.

   Ștergere
 29. Legat de ultimul tau post Dan vreau sa te intreb: cum va evolua statutul culturii si artelor ? Banuiesc ca atunci cand oamenii vor avea o "plasa de siguranta" (vor avea necesitatile de baza acoperite chiar si daca nu fac nimic) se vor dedica mai mult laturii spirituale si vom avea si o crestere a creativitatii ceea ce va duce si la un avans tehnologic. Interesant ar fi iarasi de vazut cum va evolua regimul granitelor si cum vor putea calatori oamenii in alte locuri.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Arta va cunoaste o dezvoltare fara precedent. Mi s-a transmis ca vor fi mai multe centre de expozitii decat hipermarketuri. Va fi o foame teribila dupa arta si cultura (de toate felurile).
   Granitele vor disparea pana la sfarsitul acestui secol.

   Ștergere
  2. Dan, o intrebare a tuturor intrebarilor: cati vom fi la numar pe acest pamant al artelor, bunastarii, bunului simt si creativitatii?

   Ștergere
  3. Raspunsul pe care l-am primit m-a socat la inceput. Spre mijlocul sec. 25 vom fi intre 90-95 miliarde de oameni. Acesta este numarul maxim de indivizi care pot trai in armonie pe aceasta planeta. Geea se va alinia vibrational cu o serie de planete din aceasta zona galactica si, astfel, se vor putea intrupa multe alte spirite evoluate. Ce vom manca? Se pare de vreo zece ori mai putin decat acum. Ne vom hrani energetic foarte mult. Sistemul respirator se va "deschide" si va prelua o cantitate mai mare de prana. Sistemul nevos se va "deschide" catre hrana electro-magnetica, pielea se va "deschide" si ea captand energie solara, lunara, vital-planetara).
   Spatiul locativ? Mi-au tranmsis sa nu-mi fac probleme. Sunt solutii si pentru asta...

   Ștergere
  4. Dar am auzit la Sal Rachele ca, dupa asa-zisa apocalipsa (nu ma intelegeti gresit, ma refer la schimbare nu la sfarsitul lumii) dintre cei 7 miliarde de oameni de acum vor mai ramane doar 1,5 miliarde care bineinteles se vor inmulti mai departe.

   Ștergere
  5. Wow! Acum suntem 6 miliarde si nu ne mai suportam, iar jumate traiesc vai de mama lor, in timp ce 10% din populatie detine 90% din resurse. In timp ce optimul este de 90 mld traind in armonie? Wow, that's something!

   Apropo, Sal Rachele zice ca dupa 2030 vom mai fi aproximativ 1 miliard, maxim 1,5 mld. Ce parare ai de asta?

   Ștergere
  6. Suntem chiar 7 miliarde. Acum o suta de ani sub 1% din populatie controla 95% din resurse. Acum situatia sta mai bine. Trendul este bun, chiar daca se putea si mai bine.
   Vom vedea daca Sal a primit informatia corecta. E posibil sa fi procesat gresit datele primite. Poate ca cei 1,5 miliarde de oameni sunt cei treziti din pdv spiritual. Se spune ca acum ar fi cateva milioane. Restul pot fi considerati "morti". Ma rog, si Iisus zicea "lasati mortii sa-si ingroape mortii".

   Ștergere
  7. Ce inseamna din punctul tau de vedere "trezit spiritual"? Te numeri printre ei? Ma numar printre ei?

   Ștergere
  8. On om trezit spiritual e pe deplin constient de faptul ca este un spirit care detine un corp si nu invers. Un om trezit spiritual este eliberat de "gravitatia" pamantului (aspectelor grosiere) si deci nu mai e afectat de dualitate (conflict de orice fel). Aceasta se observa prin ceea ce gandeste, vorbeste si actioneaza.

   Ștergere
  9. Tolle, Moji, Papaji au ajuns la capat de linie sau si ei mai au de lucru?
   Bivolaru?! :))

   Ștergere
  10. Eu nu-mi permit, si nici nu am dreptul, sa fac aprecieri cu privire la gradul lor de evolutie spirituala. Nici chiar la adresa lui Bivolaru.
   Un lucru stiu sigur: nu exista capat de linie!

   Ștergere
  11. Am exagerat, la momentul la care scriam intrebarea parea pertinent de aflat care e prototipul uman care s-ar califica peste baremul minim, acu imi dau seama ca nu ajuta la nimic de fapt :))

   Ștergere
  12. Nu este nimic improbabil referitor la scaderea drastica a numarului de oameni pe planeta in prima faza, datorat bolilor si problemelor economice. Chiar tu ai spus de nenumarate ori ca cei care nu se pot adapta la noile frecvente, vor pleca.

   In esenta, acelasi lucru il spune si Sal rachele: maximul de populatie, vreo 8 miliarde, va fi atins in 2015. Urmeaza apoi anul 2016 de cotitura despre care vorbeai si in primavara 2017 un alt eveniment energetic pozitiv (cometa) de care amintea Sal.

   Daca in 2030 vom ramane doar 1,5 miliarde este suficient cat sa refacem civilizati actuala si pana in anul 2430 putem ajunge la cele 90 miliarde estimate. Asta ar insemna totusi ca pe langa arta, activitatile preferate ale oamenilor lipsiti de grija zilei de maine vor include si alte domenii... :)

   Ștergere
 30. Am sa dau un exemplu negativ de descântec. Ridică mâna la copilul meu și ai să auzi și din gaură de șarpe un "Dumn*zeii xxx", fără să mă vezi la față o să știi numai din intonație că se lasă cu câteva luni de spital pe spinarea ta.
  Desigur există în psihologie o întreagă ramură care se ocupă de "descântec" doar că i se zpune NLP(neuro linguistic programming). Programare cu un anume scop = descântec!
  In România se mai folosește cel mai adesesa de femei pe seama copiilor "na! perete! NA! de ce lovești tu copilul la cap", ori cântecele de leagăn sunt pline de descântece... Băi depravatule, n-ai să ajungi nimic în viață, numai un bețivan ca lepădătura de tăicătu" acestea sunt tot cuvinte "împuternicite"... ori pozitiv, primul "te iubesc"... Descântecul e cu atât mai puternic cu cât persoana respectivă e una în care ai încredere, autoritate părinteasca, ori... ești la capătul puterilor și suicidul îți dă târcoale... sunt și asemenea momente... atunci cuvintele normale devin "descântece"... aceste descântece se implantează în inconștient și de acolo fară să știi, te de mână la fapte...

  Și apropos de inconștient, aseară am avut un vis cu extraterștri, cică ar fi încercat un fel de sesiune, în care să ne răspundă la câte-o întrebare(eram mai mulți, la coadă :)), și când mi-a venit rândul gici ce-am întrebat? can you teach me time traveling techniques?(am mai avut și altă dată vise în care "gândeam" în engleză) După care a sunat ceasul și am rămas fără răspuns :( . Ca să vezi ce se găsește în inconștientul unora(meu). ET cu capu mare și... probabil pe felie cu americanii, hence the English :D Noa, dară vezi la așa ceva chiar aș participa că măcar, dacă te-ar minți ar face-o mai cu cap,(că au de unde) decăt ar face-o "reprezentanții" noștrii ;)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, corect, dar NLP sta mai slab la modificarea starii de constiinta.
   Sunt cazuri in care cuvantul (blestemul) unui parinte poate lovi ucigator un copil. Chiar daca acel copil a devenit un intelectual rasat iar parintele este semianalfabet.

   Sigur ai primit raspunsul dar inca nu l-ai decodificat; inca nu a ajuns la constient.
   Iti aduci aminte ce au intrebat ceilalti?

   Ștergere
  2. în fine, stiinta modernă nu e suficient de avansată încă, ca să explice "blestemul". Referitor la blestem, e adevărat ce spui, dar felul în care văd eu astfel de blestem e cu legături karmice, ca să aibă prindere bună la persoana țintă. Dar la fel de adevărat e și faptul că depinde de tine dacă blestemul se va prinde au ba. Pentru unii puritatea sufletului ori credința ori o combinație a acestora poate să respingă blestemul ori cât de greu e, chiar dacă persoana care-l trimite crede că e "pe meritatelea". O spun pentru ca oamenii, nu cumva să se teamă de blesteme, rugăciuni ori pomeni la mănăstiri si că sufletul fiecăruia e suficient de puternic pentru a-l respinge... și de obicei(beware) acesta se întoarce la trimițător. Eu sunt o astfel de persoană care crede în(propriile prostii) și dac' mi-ai fi în fața ți-aș zice privește-mă-n ochi și spune-mi dacă blestemul are să se lege. Sinele meu "de sus" nu lasă așa ceva decât dacă-mi este de folos(se întâmplă cu acordul meu!) și atunci nu e acesta o lecție? Ceva care singur decizi că vrei să experimentezi, ca să înveți ceva și în cazul acesta n-ar trebui să mulțumești celui care te blesteamă, pentru oportunitatea pe care ți-o oferă? Sti de când știu că niici un blestem nu se mai poate prinde de mine... a fost un vis mai demul... am devenit conștient în mijlocul unui coșmar, cineva cu trăsături draconice mă urmărea și fugeam într-o cameră în jurul unui bec, aici am devenit conștient și m-am oprit din alergat am avut 2 opțiuni să fug, să mă întorc și să-mi înfrunt teama, am ales varianta 2, dar nu l-am luat la bătaie deși puteam, ci din cntră mi-am mobilizat toată bunăvoința toată iubirea pe care o puteam genera și l-am lăsat pe individul repectiv în mine, mi-am deschis atăt de puternic inima încăt am simțit și irisul din ochi cum se deschide peste ceea cei normal pentru el... și l-am lăsat să intre cu toată ura aceea în ochii lui negri diavolești... ceea ce s-a întâmplat e că am respectivul coșmar s-a terminat aici ca un vis normal(fără vibrația fricii)... și nu acesta e drumul cel bun? Să accepți ura, ori durerea cuiva și s-o purifici, în tine!? Acesta e motivul pentru care ȘTIU că blestemul nu se prinde de mine... și orice om are acestă putere extraordinară în sine... E adevărat omul poate fi pus la cazne, poate fi "obligat" să simtă durerea, ori câteodată mai și înjură (să zicem la volan) dar la final toate-s trecătoare (necazurile!). Sunt anumite cărți și invățături cacele din cărțile tale care te fac să privești lumea mai cu lumină iar rezultatul trece în inconștient, iar să vezi ce rezultate au e o stare deosebită, într-un vis destul de recent, am devenit semi-conștient și am putut face ce vreau, sex cu o blondă din rândul oamenilor care mergeam nu știu unde ori... si am ales să merg mai în fața rândului unde un om plângea, ca să-l întreb cu ce-i pot fi de folos... îți spun nimic nu se compară cu a vedea cum până și inconștient faci ceea ce trebuie... iar sexul în "astral" e grozav iar la mine încape, dacă măcar în realitate nu prea, măcar "virtual". Să te vezi pe tine, prin ochii tăi cum alegi altceva... îți spun în final e numai un zâmbet pe buze și nici un blestem nu poate bate așa ceva. cele ce le-am spus, le-am spus să le fie de folos ca încurajare celor care pășesc către și vor și văd ceva mai bun. Odată ce ai început să mergi pe drumul cel bun nimic rău nu te poate atinge, stai cu o ureche pe inimă și pe centrul din creștetul capului, privește prin al ochiul omeniei si sinele tău va fi preocupat să facă ceea ce e bine și nu va vrea să întrerupă drumul doar pentru a te învăța lecția unui blestem.
   iartă-mă frate remer, dar postarea ta mi se părea prea sumbră, iar eu am prefereat să o completez ca în final să piară teama de... descântece negative. Te asigur că eu sunt dintre cei mai mici și nu încerc să zic ceva contrar ție, am vrut doar ca nota să se termine cu... un zâmbet

   Ștergere
  3. îți dau dreptate, am intuit chestia cu răspunsul. Și eu sunt de părere că dacă ști întrebarea știi și răspunsul, ceea ce ceri de fapt sunt confirmări (din surse externe, ori "autoritative") un fel de confirmare că n-am plecat pe mureș cu pluta... poate ar fi cazul să mai las zburătăcitul(care-mi place dealtfel) și să încerc pentru că atunci cănd știi întrebarea și răspunsul nu rămâne decât să faci... apropos cănd am zis de călătorii temporale nu m-am referit la călătorii ca cele ale lui(allegedly) Nilly Meier ci mai degrabă la "meditatia-concentrare" de călătorie pe firul temporal dealungul vietilor anterioare, cred că e o curiozitate pentru mine(de explorator), să văd... alte lumi și timpuri. Doar că mi se pare un pic dificil săți menții concentrarea cănd cobori pe firul temporal, de unul singur, și să nu te lași furat de peisaj cănd tocmai pentru peisaj călătorești, în mod normal e mai ușor când altcineva te ghidează, acu' ajunge, coboară într-o altă viața/vibrație de existență(poate să nu fie a ta - imprinturi le zicea parcă Cannon Dolores) sunt atâtea posibilități de explorat... câteodată nu pot să nu mă gândesc oare unde e centrul meu adevărat, unde sunt eu, care dintre prezent-uri e cel adevărat... intuiția îmi spune "în toate", acolo unde eu exist, acolo e prezentul meu. Această legătură între prezenturi trebuie să o refac, resimt acesta e călătoria pe firul temporal, despre care eu am întrebat... și probabil că n-am să îmi aduc aminte de partea cu răspunsul până nu am să fac ceva în această privință... nimic nu vine pe gratis, nu-s ET ca să mă ștergă-n dos și chiar de mi-aș fi adus aminte de "răspuns"... adevărul e că nu cunoști răspunsul până nu faci... cunoasțerea, doar cu minte, a e apă de ploaie, nu există teoretic... ști să faci/faci!? 'au ba!

   Imi pare rău dar nu-mi aduc aminte de ceilalți, eram conștient de aceștia doar dacă erau la o apropiere mai mică de 2 metri după care "dispăreau", nu îi mai "vedeam"... iar întrebările se puneau la o distanță mai mare, numai pe ET îi vedeam de la distanța, probabil din cauza trasăturilor "anormale", aveau cap mare, statură mai micuță până-n 1.60(cel mai înalt) și atitudine lor de parcă făceau un experiment(mie nu-mi plac experimente semi-conștinte pe pielea mea, ai ceva de zis poți să mi-o zici în fața de temut nu mă tem pentru că rău nu-mi poți face, iar eu n-am nici o motivație să nu fiu neînțelegător...) și aici vine zic eu răspunsul intuitiv pentru care cred eu că alte civilizații se feresc de noi, le-am putea face rău fără să vrem așa ceva doar pentru că suntem diferiți... cam ca și neînțelegerea din chemarea atlanților de care tu ziceai... hmpf, căteodată trebuie să-mi fac mea culpa... ce ție-ti place s-ar putea pe altcineva să-l otrăvească indiferent de ce intenție bună ai... Se cere multă înțelepciune în astfel de chestii, nu?

   Ștergere
 31. Aici sunt emblemele alchimice despre care am vorbit:
  http://www.sendspace.com/file/v39p0c

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mie imi par niste picturi sinistre cu mesaje codate in tot felul de forme si aparitii de tip ev mediu; imi este clar ca nu asa as vrea sa invat despre stiinta spirituala. Brrr..

   Ștergere
  2. Pai chiar sunt facute in evul mediu. Limbajul simbolic este extrem de condensat.

   Ștergere
  3. Desenele inca poarta o incarcatura puternica specifica vremurilor lor. Spune multe si despre mintea celor care le-au creat, dar si despre zbuciumul oamenilor in cautarea adevarului.
   Acum le privim mult mai relaxati pentru ca avem suportul de credinte oferit de stiinta si increderea data de tehnologie, dar cred ca omul obisnuit al acelor vremuri era terifiat in fata lor.

   Ștergere
 32. Asta am observat si eu si asta imi transmit... o stare de terifiere, de groaza, de chin si jale. Plus nebunia, isteria, lupta, durerea. Nu degeaba a venit Christos acum 2000 de ani. Mult prea putine alte variante si extrem de limitate vor mai fi existat timp de aproape 2000 de ani de atunci incoace. Privind din perspectiva a ceea ce imi transmit mie aceste picturi si a perceptiei mele vizavi de Sufletul Christic, cred ca inteleg mai bine decat oricand pana acum semnificatiile si puterea afirmatiei lui Christos "eu sunt calea, adevarul si viata".

  RăspundețiȘtergere
 33. In cartea lui Radu Cinamar, "12 zile", personajul principal, insusi Radu vorbeste si interactioneaza cu un adevarat alchimist care ii spune ca face parte dintr-un lung sir de alchimisti. Lantul merge destul de ciudat fiindca un alchimis primeste la inceput de drum un obiect e care trebuie sa il tina mereu aproape de el si care ii confera o viata luuunga de 2000 de ani in care rolul lui este parcurgerea treptelor in alchimie si obtinerea dezideratului ultim (piatra filozofala) bineinteles in acelasi timp cu o evolutie spirituala fabuloasa conferita de o asemenea duraata a vietii. Pe langa piatra filozofala care transforma orice metal in aur si amestecata cu apa creeaza elixirul vietii, un alchimist poate obtine o gramada de alte elixiruri fabuloase. Acolo scrie ca acest om (alchimistul) are sarcina ca odata terminat drumul spiritual si alchimic pe acest pamant sa inmaneze un obiect altui om (celui mai pregatit dintre ucenicii lui) la fel cum a primit-o el. Cica exista doar un singur sir din-acesta de alchimisti si cel actual traieste chiar in Bucuresti, desi isi schimba foarte des locul unde sta. E foarte interesant.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Toate cele 4 carti ale lui Cinamar sunt extraordinar de interesante. povestea intalnirii cu Machandi si modul cum a ajuns acolo, tunelurile din bucegi in care exista acea masinarie cu ajutorul careia te poti deplasa in timp si poti urmari filmulete din istoria Terrei si nu numai, sunt multe chestii fascinante in aceste carti. pe mine m-au zgandarit puternic :)
   Florin

   Ștergere
 34. Abia astept sa ma atinga si pe mine unul sau altul din aceasta linie sau alta de magicieni/alchimisti/iluminati/extraterestri/etc. Pana la acel moment pentru mine ei nu exista. Experienta mea directa vizavi de un om/eveniment/magie este singura care conteaza si valideaza fenomenul. Restul sunt povesti sau cel putin raman povesti pentru toti ceilalti in afara de cei care traiesc aceste lucruri, sau macar s-au intalnit cu ele.

  RăspundețiȘtergere
 35. Dan, mai am intrebari:

  - Daca pe aceasta planeta ar putea trai in armonie 90-100 de miliarde de indivizi, imi poti spune cam cati indivizi ai perceput tu ca traiau pe continentul atlant?

  - Scriai in cartea "Chemarea Atlantilor" despre faptul ca in anii care vor urma, orice produs care se mamanca sau se bea - natural, artificial, etc. - va trebui sa provina (de la recoltare pana la prelucrare si servire) din zona geografica de bastina a individului care il consuma. Vorbeai acolo de nepotriviri vibrationale in cazul consumului de produse importate, care vor genera efecte negative in sfera sanatatii individuale in perioada urmatorilor ani/zeci de ani. Poti sa imi dai mai multe detalii despre acest aspect? Numai daca ma gandesc la regimurile alimentare, tratamentele medicamentoase sau fitoterapice, consumul de bauturi racoritoare sau alcoolice (bere/vin) majoritatea importate, as vrea sa inteleg mai bine procesul/fenomenul si implicatiile lui conform propriei tale viziuni.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am cerut date despre populatia Atlantidei dar nu mi s-a raspuns la intrebare. Eu am intuit ca ar fi fost undeva intre 1-1,5 miliarde.

   Nu neaparat efecte negative cat efecte perturbatoare, cumva "anestezice". Optim ar fi sa se consume alimente cultivate pe o raza de pana la 6-700 km de locul unde locuiesti.
   Nu mi sau dat multe amanunte... sau nu am perceput eu mai multe. Se pare ca este o chestiune de compatibilitate energetica.

   Ștergere
 36. Dar un remediu - alopat sau homeopat, fito terapic sau gemo terapic - ar mai putea fi remediu daca vine de la peste 1000 km?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Un fitoterapeut mi-a spus ca remediile locale sunt mai eficiente decat remediile exotice. A ajuns la concluzia asta dupa mai bine de 15 ani de experienta. Remediile alopate si homeopate nu-si vor mai avea rostul in viitor. Din cauza ridicarii vibratiilor, organismul omului va fi cu mult mai rezistent decat acum.

   Ștergere
 37. Da, insa inca sunt oameni pe care boala ii scoate din circuit. Nu pot nici sa gandeasca, ce sa mai zic de investigarea cauzelor psiho-emotionale sau karmice ale bolilor lor. Lor li se adreseaza aceste remedii, iar daca cele naturale pot fi eficiente si timpul le permite, sunt categoric de preferat celor alopate. Intrebarea care se pune este: in cat timp oamenii nu vor mai avea nevoie de ele? Pentru ca daca vorbim de 50 de ani, mai e inca foarte mult pana atunci! Iar intre timp inca se disputa medicamentul contra remediului natural doar doar va fi cumva mai bine tuturor celor care sunt in suferinte fizice.

  Daca intr-o criza de durere sau o infectie acuta in corp ii dai musai (si) medicamente, eu unul sunt impotriva lor atunci cand vine vorba de bolile neuropsihice, de convalescente, de revitalizare fizica si psihica, de anumite reglaje hormonale, de purificari/detoxifieri, de regenerarea diferitelor organe.

  Din acest punct de vedere ordinea este mai intai sustinerea fizica si energetica pe cai cat mai naturale, apoi se poate merge mai sus, pe mental-emotional (purificare si dezvoltare perceptuala) si in final pe terapiile karmice (cauzale) care sunt mana in mana cu dezvoltarea spirituala si directia pe care alegi mergi in viata.

  De aceea te intreb: din punctul tau de vedere, mai pot fi inca o perioada de timp de acum incolo de un real ajutor remediile naturale (indiferent ca vorbim de curenti electromagnetici, apa alcalina, extracte din plante sau culturi de celule stem) - dat fiind ca daca individul nu are un motor intern cat de cat functional si suficient de puternic - atunci nici nu poate sa acceada catre sferele mai inalte de cunoastere si manifestare?

  RăspundețiȘtergere
 38. Cat timp vor mai fi eficiente? Nu pot raspunde exact la aceasta intrebare. Poate 5, poate 10, poate 15 nai.
  Daca interiorul este stricat (emotional si mental) poti sa le dai cele mai eficiente remedii fito-gemo-energo-psiho bla bla. Mi-a fost dat sa cunosc doua cazuri foarte interesante. Acum trei ani am cunoscut o femeie, a carei boala (cancer uterin) s-a dezvoltat foarte rapid, cu toate ca a facut tratamente homeopate, alopate, bioenergetice. Cancerul a aparut din cauza faptului ca nu-si putea ierta fata. Aceasta fugise de acasa cu un baiat care nu era pe placul mamei. Frustrarea si supararile mamei s-au revarsat asupra organului care a dezvoltat-o, adica uterul. A fost o evolutie extrem de rapida. Un alt caz - un cancer hepatic, care s-a dezvoltat si el extrem de rapid, pe fondul furiei reprimate. S-au incercat tot felul de metode. Parea un om deosebit, cult, calm, jovial. Apoi am remarcat ceva la el. In momentul cand vedea la tv bogatasi si politicieni, iesea la iveala bestia din el. Chiar a recunoscut ca ar fi intrat fara mila cu maceta peste ei.
  Eduard, n-ai ce sa faci cu astfel de oameni. Peste 90% din boli au cauze psiho-emotionale. Daca fiecare ar avea un minim de educatie spirituala, daca ar avea o minima disciplina mentala si emotionala, atunci in lume ar fi mai multa pace, armonie si, implicit, sanatate.
  Sora mea, care este cadru medical, mi-a povestit de un cancer pulmonar care s-a vindecat aproape miraculos. Respectivul (care a refuzat chimioterapia) s-a apucat sa-si cheltuiasca o buna parte din averea stransa pe tot felul de excursii si mici placeri. A fost la munte, la mare, prin Europa, Africa. Vroia sa vada cat mai multe locuri din lume inainte sa moara. Cand s-a intors... cancerul disparuse. Dorinta de viata (plus schimbarile din mers) a determinat miscari mari pe fluxul psiho-energetic, care a dus in final la vindecare. Culmea culmilor, continua sa fumeze trei pachete pe zi.

  RăspundețiȘtergere
 39. Hop şi eu! Nu din nevoia de atenţie, ci pentru a exprima şi o altă părere.
  Iertare celor care nu au cerut-o!

  1. Întrebare pentru Eduard. Care afirmaţie este corectă pentru tine:
  I Nu cred până nu văd sau
  II Nu văd până nu cred?

  2. Blestemul, ca şi descântecul ori binecuvântarea, folosesc aceleaşi principii şi legi pentru a acţiona. Ca şi în magia albă sau neagră, finalitatea face diferenţa. Se ştie din psihologie că o sugestie, pentru a avea efect, trebuie să fie „interiorizată”. Adică să devină autosugestie. Dar, cum foarte bine puncta Remer Ra mai sus (şi ar fi trebuit boldat cuvântul), CREDINŢA este un element esenţial pentru a materializa. În triada Intenţie-Imagine-Emoţie, credinţa se regăseşte în emoţie. În comentariile mai vechi, când pledam pentru credinţă în defavoarea speranţei, aveam în vedere triada completă. Când sperăm, avem doar Intenţia şi Imaginea. Sau poate doar imaginea… Când vorbesc de credinţă, am în vedere credinţa fundamentată intern. Credinţa fundamentată extern, prin amulete, pandantive, podoabe, etc., determină vulnerabilitatea.

  3. O altă afirmaţie făcută de Remer Ra care există riscul să fie trecută cu vederea este problema iertării în cazul cancerului. Îndrăznesc să afirm că, fără excepţii, cancerul poate fi vindecat prin iertare, ca medicament principal. Orice altceva poate ajuta, dar fără iertare, nu se obţine vindecarea. Pe această temă, recomand cartea Medicina cu susul în jos, Giorgio Mambretti şi Jean Seraphin, editura Evoluţionism.

  De încheiere, un citat din Dialogul CHARMIDES de Platon.
  „Tot aşa e şi cu descântecul nostru. L-am deprins acolo în tabără de la un trac, unul dintre medicii lui Zalmoxis, despre care se zice că stăpânesc meşteşugul de a te face nemuritor. Şi spunea tracul acesta, că medicii greci pe bună dreptate iau seama la cele pe care tocmai le pomeneam; numai că Zalmoxis, adăugi el, regele nostru, care e zeu, arată că, după cum nu trebuie să încercăm a vindeca ochii fără să vindecăm capul, ori capul fără să
  ţinem seama de trup, tot astfel nici trupul nu poate fi însănătoşit fără suflet. Aceasta şi e pricina pentru care medicii greci nu izbutesc să vindece cele mai multe boli: ei nu se ridică până la întregul de care ar trebui să se îngrijească, iar dacă acestuia nu-i merge bine, nici partea nu se poate însănătoşi. Şi toate de aici pornesc, îmi lămurea el, de la suflet: atât cele rele cât şi cele bune ale trupului ori ale făpturii noastre depline, şi de aici se revarsă ele,
  aşa cum de la cap totul se răsfrânge asupra ochilor. Prin urmare, mai ales sufletul se cade îngrijit, dacă avem de gând să aducem la o bună stare atât capul cât şi restul trupului. Iar sufletul, arăta el, se îngrijeşte cu anume descântece şi descântecele acestea nu sunt altceva decât rostirile frumoase. Din asemenea rostiri se iscă în suflete înţelepciunea; iar odată ce aceasta iese la iveală şi stăruie în noi, îi e lesne să deschidă cale sănătăţii şi
  către cap şi către trupul tot.”

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. "Nu cred pâna nu vad."

   2. Asta mi-a placut si o voi promova mai departe in aceasta forma: "Credinta fundamentata extern, prin amulete, pandantive, podoabe, etc., determina vulnerabilitatea."

   3. Sunt si aici de acord cu tine, cu singura mentiune ca iertarea este o consecinta a intelegerii, asadar in abordarea mea holistica se lucreaza pe intelegere, iertarea urmand-o natural si de la sine.

   Ștergere
 40. Asta este magia vietii in plina actiune! Foarte frumos!!

  RăspundețiȘtergere
 41. Abordarea mea este undeva la jumatate. Vezi tu, viata m-a pus in situatii atat de diverse incat nu cred ca exista spectru al emotiei si starii umane pe care sa nu-l fi cunoscut si macar partial.. de la cumplite stari de boala, insingurare, depresie, pana la succes, fericire si extaz. De aceea abordarea mea va fi in general una de mijloc.

  Cand eram cazut fizic de exemplu ajungeam sa realizez ca viata e cumplita fara sanatate, ca nu pot face nimic, ca sunt pur si simplu pierdut si ca suferinta aceea nu te mai lasa la fel cum ai fost inainte de ea.. te duce ori in jos, ori in sus. Asa am ajuns sa respect durerea altora, constinetizand-o drept unul dintre cei mai grei invatatori.

  Alta data am fost atat de vital, de optimist si de patrunzator in atragerea oportunitatilor prin cotloane existentiale de ma miram si eu (a se citi "ma cruceam") cum de imi iese la fix un lucru sau altul, incat pot sa spun ca am gustat si puterea, asa, poate in versiunea demo in care mi-a fost data dar cert este ca mi-a fost data.

  De aceea, pentru urmatorii 5-10 ani as aborda o versiune in care as incerca sa ofer publicului larg si remedii fizice dar si informatii si programe de constientizare pe cauze subtile.

  Pragmaticul din mine imi spune ca trebuie sa am acces la resurse cumva, ca trebuie sa fac ceva in vechiul (dar inca actualul) sistem economico-financiar, deoarece acesta e inca stapan pe miscarea banilor, a posibilitatilor materiale, a bunastarii sau a supravietuirii de zi cu zi. Si ce as putea sa fac ca sa impac si necesitatea mea de un anumit grad de confort material si spiritual si sa pot sa si creez ceva care sa ma reprezinte si totodata sa fie de ajutor pentru altii, meritand banii si osteneala lor? Si atunci am avut ideea de a creea o sursa de informare holistica, evident in domeniul sanatatii (fizice, psihice si spirituale) care sa ii prezinte fiecaruia situatia de ansamblu, realistic, cu empatie si fermitate totodata, adica nu asa cum ar vrea el sa o auda ci asa cum este in realitate, insa indulcita cu intelegerea acelora dintre noi care am trecut la randul nostru prin situatii de viata de toate genurile, de la mizerabil la absolut, si privim lucrurile cu un oarece echilibru mental si sufletesc.

  In acest sens m-am gandit ca, pe langa remediile clasice sa includ cauzele psiho-emotionale ale bolilor si o serie de abordari karmice despre viata si devenire, plus posibilitatea acordarii de consultanta personalizata.

  As vrea sa ma ajuti cu doua raspunsuri:

  - ti se pare de bun simt sa existe undeva o sursa de informatie care sa vorbeasca generic despre cauzele psiho-emotionale/subtile/spirituale ale bolilor? Sau iti pare mai degraba o utopie, un fel de cautare a acului in carul cu fan, fara repere, fara ghidaje, fara personalizare si fara o directie anume atunci cand este oferita la modul general?

  - il cunosti pe acest domn: Constantin Dornean? Acorda consiliere pe cauzele spirituale ale bolilor si Astrograme/Astrologie. M-a abordat la un targ de terapii complementare si am sesizat ceva, o tresarire pe fatza lui, de parca voia sa-mi zica un lucru si, pentru ca eu nu am acordat atentie prea mare prezentei sale, parca a "amanat" sa spunem mesajul pe care ar fi vrut sa mi-l transmita. A fost o intrevedere scurta si sa zicem intamplatoare dar care mi-a revenit in minte ulterior cu un sentiment de neterminare, ciudat si neasteptat totodata.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu incepi multe lucruri si le lasi neterminate....

   Ștergere
  2. LOLOZAUR. Asta a fost buna. O sa te suprinda atunci faptul ca exista in acest moment 3 site-uri, active sau in lucru. Domeniu Terapeutic, Socio-Politic, Dezvoltare personala/spirituala. Cum spunea Remer intr-una din legile lui Zamolxe, fructul copt este usor de cules; cand nu s-a copt se culege greu iar gustul nu este bun; iar trasul de ramuri loveste inapoi. Ma gandesc inca daca pe domeniul Terapiilor sa incep totusi acest proiect sau sa ramana ce am creat pana acum si gata. Fiindca am senzatia ca ceea ce pot eu sa fac cel mai bine acum este sa deschid constiintele oamenilor, sa-i aduc in contact cu propria lor putere. Nu sa pun palmele pe ei sau sa le dau ierburi ca sa-si mai revina in simturi. Insa nu exclud o afacere de management cu toate aspectele simultan.

   Ramane de vazut si cum o sa-mi castig existenta dintr-o munca de constientizare. Si cand spun existenta nu ma refer la subzistenta. Un 2000 Euro pe luna ar fi un target de bun simt.

   Ștergere
  3. pai chiar a fost si nu sunt surprins deloc :)

   Ștergere
  4. nu incercam sa fiu ironic doar iti sugeram ca trebuie sa investesti mai multa munca in ceea ce iti propui.

   Ștergere
  5. Nu am perceput ironie. :-))

   Ștergere
 42. Sunt multe surse de informatie care vorbesc despre cauzele subtile ale bolilor. Poti studia foarte mult din aceste surse, dar asta nu te va ajuta daca nu aplici. Studiul cauzelor subtile ale bolilor este o conditie necesara dar nu si suficienta pentru a trata holistic. Poti eventual studia si aplica in domeniul fitoterapiei, masajului, acupuncturii (pana la un anumit nivel), dar nu poti merge mai departe, la cauzele subtile, daca nu ai o conexiune deschisa la nivelul sufletului.

  M-am intersectat de doua ori cu acest domn (Rarau si Costesti), iar o data chiar am schimbat cateva vorbe. Tin minte ca facea consultari astrologice. Stiu ca are experienta, iar experienta este vitala in aceste domenii.
  Nu pot sa-ti spun mai multe despre el, sau de alte persoane asemenea lui. Eu am tratat putini oameni; nu m-a atras acest domeniu. Am preferat explorarea, evolutia, dinamica spirituala.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cand ti-a spus cineva, ultima data, ,,TE IUBESC'' ? Te iubesc ACUM, adica dintotdeauna pentru totdeauna.
   Mi se spune Daniela

   Ștergere
  2. Si tu sa fii iubita... intotdeauna, pentru totdeauna!

   Ștergere
 43. scuze ca intru si eu. dar l-am cunoscut pe Valeriu Popa care zicea ca nu exista boli, ci bolnavi. In acelasi sens l-as recomanda pana la un moment dat pe Lazarev, care explica aparitia fiecarei boli , in functie de karma. Sunt de acord cu Remer ra, ca nu ajunge sa studiem plantele sau metodele de vindecare daca nu patrundem in interior sa simtim cauza care a declansat aceste perturbari.
  tania

  RăspundețiȘtergere
 44. Scuze ca intri si tu? Asta nu este atitudinea Erei Varsatorului! Este atitudinea spasita a Erei Pestilor. De aceea Masoni, Templieri, Iluminatti, au facut din oameni carpe. Insa te trimit tot la Legile lui Zamolxe unde exista o propozitie geniala: Sa te uiti la cei aflati mai sus ca tine cu ochii de prunc si fara frica! O sa dezbat mult aceasta abordare pe site-urile mele.

  RăspundețiȘtergere
 45. Nu voi posta mesajele cu substrat politic!

  RăspundețiȘtergere
 46. Am o întrebare, concretă, legată de modul corect de manifestare. Substratul e că cu toții știm că e benefic ca măcar din când în când să facem câte-o meditație concentrată pe lumină(anahata) ori o rugăciune ca să te impregnezi cu un mod mai pozitivist de gândire, DAR... Ce-ar fi dacă ai în apropiere în grădină, sub geamul casei ori vecin care are o armă în mână(să zicem un cuțit) și știi că tu esti ținta... care e modul corect de manifestare în acest context. Din punctul de vedere al "diavolului", criminalul "în serie" se comportă "exemplar", dar tu, ce trebuie tu să faci? Pentru că doar să te pui în cur să meditezi "luminos", ori în genunchi pentru rugi, individul nu dispare :(.
  Întrebarea e retorică și am s-o las deschisă tocmai pentru a atrage atenția asupra faptului că și visatul, meditația, rugăciunile au rostul lor, dar Turnul Eiffel, ori oricare minune a lumi, nu a luat ființă doar pentru că un inginer la visat, nici măcar o rugăciune ori o meditație n-ar fi făcut mai mult...
  Prin acestă întrebare am vrut să subliniez diferența dintre meditație/dorință și manifestare concretă. Meditația, rugăciunile sunt unealte, a căror menire e alta decât aceea creația, cel puțin aici în 3d (în 4d poți crea doar gândindu-te).

  Trebuie să-ți manevrezi propria ființa, cu visul, astfel încât acesta să te ducă la manifestare/creație, să nu poți să dormi până nu mai faci un pic, încă un pic...
  Nu ajungi înțelept, meditând la înțelepciune, ci implicându-te și rezolvând și experimentănd, înțelepciunea e un rezultat al experienței... La fel și cu creația, nu creezi meditând(in lumea noastră 3d) la "creație", ci acționând (și ajutându-te cu o altă unealtă, numită motivație, ajungi la finalizare).
  Am să închei pozitivist... poate ești în pușcărie și îți dorești MULT să fii bogat, faimos etc.. poți să stai și să-ți dorești oricăt de mult(că timp ai pentru visat) și n-o să se întâmple nimic, dar dacă pui mâna pe o hârtie și pix s-ar putea să ajungi următorul Karl May...
  Concluzie... lumea noastră are legile ei, iar dacă vrei "Fă, și o să ai!". Pe parcurs adună-te cu cei asemenea ție, căci din puținul fiecăruia, mare treabă poate ieși, dacă toți trageți în aceeași direcție.

  RăspundețiȘtergere
 47. Daca se intampla un astfel de eveniment inseamna ca, intr-un fel sau altul, l-ai creat (sau cocreat). Adica, ori te-ai gandit prea mult la aceasta posibilitate si, astfel, ai "investit" multa energie in respectiva imagine, ori este o chestiune de reglaj karmic.
  Este foarte putin probabil ca individul sa dispara daca te apuci de rugat sau de meditat. Este foarte putin probabil ca tu sa faci asta... Vor intra in functiune mecanismele de supravietuire si, in proportie de 99%, vei contraataca sau vei fugi.

  Niciun turn din lume (fie el si Eiffel) nu ar fi fost creat in 3D daca cineva nu s-ar fi gandit la asa ceva. Aceasta presupune un volum foarte mare de munca subtila. Vorbim de imaginatie controlata de vointa. Tot ceea ce vezi ca s-a creat in 3D, intai a fost creat in subtil (suflet-minte) in functie de necesitete, aspiratie etc.

  Este foarte putin probabil ca cel din puscarie sa se gandeasca la bogatie. Cei mai multi se gandesc la greselile facute (fie sa le indrepte, fie sa le perfectioneze) si la libertate! Cel care este deja bogat - stii si tu cativa, se poate gandi si la bogatie, si chiar va avea parte de ea cand va iesi de acolo.

  RăspundețiȘtergere
 48. Mesajele trimise dupa data de 16.07.2012 vor fi afisate pe 14.08.2012.
  Va doresc o luna minunata!

  RăspundețiȘtergere
 49. Dan, poti sa imi lamuresti de unde vine Sufletul si unde se duce facand apel la Arborele Vietii Dacic?

  Spui in cartile tale ca Zamolxe este parte a principiului unic. Sunt si eu parte a principiului unic? Sufletul/fiinta Zamolxe a aparut la fel cum am aparut si eu? Prin ce este el acum diferit de mine, unde se situeaza acum Zamolxe ca fiinta si unde ma situez eu? Daca Sufletul care suntem fiecare din noi, oamenii, este o prezenta/fiinta undeva pe un plan mai inalt care isi coboara o farama din ea in planul fizic pentru a se experimenta pe sine in materie, de ce pentru interventii majore in plan cauzal trebuie sa cer ajutorul ghizilor, lui Zamolxe, lui Isus, fiintelor de lumina din centrul Galaxiei, dar Sufletul meu nu poate face asta? Doar si el vine din planurile inalte asa cum vin toate celelalte, corect?

  M-am tot sucit si m-am invartit la chestiunea asta si, in final, am priceput eu, asa, dupa experienta, cultura si simtirea mea, ca Sufletele care isi incep propria lor existenta Universala se individualizeaza/apar din Suflete mai mari, precum copilul nascut din mama, dar care nu mai este una cu mama, nasterea petrecandu-se undeva pe nivelul de mijloc al Armoniei. Ajung sa experimenteze Armonia in materie coborand partial acolo de cate ori este nevoie dupa care, stapanind experienta materiei, o iau in sus si se dezvolta pana cand devin Suflete ale unor structuri macrocosmice iar, in final, ajung sa stapaneasca acele capacitati infinite de creatie care ii transforma in Creatori de Universuri, Legi si Lumi.

  RăspundețiȘtergere
 50. Observ ca te aventurezi intr-un loc unde mintea are o "portie" destul de mica de explorat. Sufletul nu se lamureste! Sufletul se traieste!
  Despre ierarhiile spirituale, precum si despre calatoriile sufletului, vei gasi mai multe informatii la Sal Rachele - Transformari planetare, si la Barbara Hand Clow - Alchimia celor noua dimeniuni.
  Dupa cum am mai spus, arborele vietii dacic este si harta, si cheie, si oglinda, si portal, si samanta! Trebuie sa explorezi singur. Raspunsurile sunt in tine; cheia consta in echilibrul minte-suflet. Daca incerci sa patrunzi doar cu mintea este ca si cum ai incerca sa alergi folosindu-te doar de un singur picior. Vei sari de cateva zeci de ori pana vei cadea istovit. Mergand cu amandoua picioarele, te poti plimba de voie muuuult timp.
  Toti suntem fiinte divine... Totusi, exista unitate in diversitate, precum exista si diferite grade de manifestare. Cand ai o problema la masina apelezi la un mecanic; cand ai o problema dentara apelezi la un stomatolog etc.
  Sunt rare ocaziile cand esti nevoit sa apelezi pentru ajutor la entitati din spatiile inalt vibrationale. Asta inseamna ca ai acoperit atat de mult scanteia divina din tine incat nu o mai simti deloc. Asta se numeste inecarea in materie!

  RăspundețiȘtergere
 51. Era sa uit.. asta asa, ca reminder sau semn de carte, numeste-l cum vrei tu: iti aduc aminte ca la discutiile despre planul cauzal te intrebam despre acele programe cauzale care suprima corpul fizic si te mai intrebam daca ni le putem schimba in timpul vietii. Iar tu spuneai ca se poate asta, doar ca trebuie cerut ajutorul fiintelor de lumna/ghizi/zamolxe/centrul galaxiei, etc. Acum se pare ca se numeste "inecare in materie".

  Ar fi de dorit sa incerci sa abordezi mai metodic, mai consecvent si mai continuu ideile, principiile, simtamintele, sa vezi lucrurile si din punct de vedere al procesului ca intreg, nu doar al procesului ca nivel.

  Pe parcursul comentariilor din ultimele 6 luni pe care le-am facut pe acest blog, ti-am vorbit despre multe aspecte pe care insa nu le-ai dezbatut practic sau nu le-ai dezbatut deloc: ti-am vorbit despre frici si ai trecut extrem de repede peste acest subiect, unul dintre cele mai stringente la ora actuala; nu ai facut decat sa marchezi faptul ca pe langa ele mai sunt probleme cu atasamentele si cu oscilatiile emotionale. Am deschis subiectul semnificatiei si importantei venirii lui Isus Christos. L-ai tratat si pe acesta ca pe o carte pe care n-ai citit-o pentru ca nu era in obiectivele tale astrale. Ti-am vorbit apoi de realitatea corpului fizic cu afectari fizice sau psihice (putem lua in considerare chiar si numai doua realitati extrem de raspandite in acest moment: betesugurile si depresiile), in contextul carora afirmam ca nu te poti sustine - ca motor - in abordarea vreunei ascensiuni spirituale. Ai trecut repede si peste acestea, etichetandu-le drept "determinari karmice", respectiv "lene existentiala", si ne acordand atentie aspectului DEMARAJULUI, cel mai GREU LUCRU si CEL MAI IMPORTANT, etapa cand trebuie sa pleci, insa NU AI RESURSE, REPERE si nici EDUCATIE spirituala ca sa inchegi aluatul.

  Degeaba imi spui ca Sufletul "se simte" daca pe mine nu ma atinge acest lucru. Si sincer nu stiu pe cine poate atinge o astfel de afirmatie (cu atat mai mult cu cat vine ca feedback la o intrebare practica, punctuala, realista in subtil si in concret).

  Si in incheiere vreau sa-ti mai spun un lucru: cand te intreb ceva sau comentez ceva, este pentru ca o simpla idee, un cuvant sau o propozitie ma pot ajuta sa inteleg sau sa simt intr-un an cat poate altfel in 10. De aceea este important ca tu la randul tau sa iti dai voie sa percepi obiectiv feedbackul primit intorcandu-l in mintea si simturile tale pe toate partile, dupa care sa dai si un raspuns mulat pe contextul din comunicarea respectiva. Numai asa cred ca putem progresa, adaptandu-ne oferta noastra informationala pe nevoile din realitatea inconjuratoare.

  RăspundețiȘtergere
 52. Am spus ca sunt rare ocaziile cand esti nevoit sa apelezi la entitatile din spatiile inalt vibrationale. Schimbarea programelor cauzale nu se face cu una cu doua... Din cate am inteles eu, aceasta schimbare depinde mai putin de noi.
  Nu pot raspunde la toate intrebarile. Am o oarecare "conexiune" cand raspund; raspunsurile imi vin pe moment, in functie de ceea ce simt. Pur si simplu! Daca nu am raspuns, inseamna ca nu a venit raspunsul, ori poate n-am putut eu pricepe, ori nu trebuia sa raspund, ori ori...

  Eu dezvolt subiectele pe care simt ca trebuie sa le dezvolt, nu pe cele care crezi tu ca ar trebui sa la dezvolt. Sunt sute, sau poate mii de bloguri care dezbat aspectele spirituale. Vezi ce raspunsuri primesti de acolo. Ziceai odata ca lucrezi la trei bloguri; dezvolta acolo subiectele respective!

  Nu cred ca ai nevoie de raspunsuri. Ai nevoie de fapte. La tine se simt tensiuni si blocaje puternice. Tu ai nevoie de actiune. Ti-am mai spus: incepe cu cei din jur. Altfel nu merge! Trebuie sa faci schimbul energetic cu oamenii, cu mediul!!! Nu merge treaba doar prin sfaturi, scrisori, vorbe etc. Nu este indeajuns! Ajuta-i pe cei din jur si lucrurile se vor pune in miscare. Asa vine si ajutorul, adica ajutand! NU MERGE ALTFEL!
  Da, e greu. De obicei, in jurul tau sunt oameni cu care crezi ca nu rezonezi, ca sunt incompatibili cu tine, care te cunosc in alt mod, care au alte obiective, idealuri etc.

  RăspundețiȘtergere
 53. Este interesant ca imi povestesti de actiune in conditiile in care asta fac dar cu o cantitate de intelegere si prezenta de spirit venind obligatoriu la pachet cu actiunea si determinand-o. Doar actiune de dragul actiunii, sorry, not my type. Stii, au fost multi pana acum care au avut o impresie sau alta despre cum ar trebui sa arate viata mea, actiune, non actiune, implicare, non implicare. Apreciez sfaturile si multumesc pentru ele. Atunci cand sunt, atat cat sunt.

  Dintr-o alta perspectiva, iti aduci aminte acum mult timp cand ti-am scris 2 mailuri la care nu ai raspuns decat dupa 3 saptamani? Lucrul acela nu a trecut neobservat de mine la nivel de implicare si dinamica pe acest fir care te include, daca tot vorbim despre dinamici, actiuni, implicari, schimburi. Stii, Barbara Hand Clow, pentru ca tot mi-ai dat-o ca exemplu, vede semne si semnale - precum in cazul ghicitului in cafea, in carti sau in stele - peste tot in jurul nostru, in natura, la televizor, fiind la servici sau fiind acasa. La randul meu cred ca suntem inconjurati de mesaje si raspunsuri incapsulate in tot ce ne inconjoara iar finalul unui eveniment este intotdeauna continut in inceputul lui.

  Propun aceasta afirmatie ca subiect de meditatie pentru oricine se regaseste in ea - asta daca nu-mi vei sterge postul.

  Iti doresc o vara care sa ti se potriveasca!

  RăspundețiȘtergere
 54. Cred ca Dan vrea sa zica sa te bazezi pe propiile resurse pentru a obtine raspunsuri si nu pe a le cauta in exterior. Unele din intrebari au raspunsuri care nu te ajuta mai deloc, incearca sa-ti formulezi intrebari care tin intradevar de experienta ta de zi cu zi si desluseste incet-incet toate acele lucruri care stau la baza tuturor lucrurilor care ti se intampla...ori asta se face experimentand, traind, convietuind cu altii, ascultandu-i, gasind cel mai prielnic mod de a-i ajuta si de a purta o conversatie, un schimb de energii cat mai roditor pentru ambii, facant observatii asupra intamplarilor care iti apar in cale, gastindu-ti slabiciunile si incercand sa le eliberezi si sa iti ordonezi inasa fel viata incat orice lucru pe care tu vrei sa il faci pe viitor, oricum ar fi, material, spiritual sa aiba o baza stabila, sa nu ajungi la jumatate cu acel lucru si sa vezi ca incet dispare echilibrul necesar pentru a-l continua. Intr-un fel armata sau o facultate ajuta mult la aceste lucruri, fiindca, daca esti serios si vrei sa fructifici ceva din ele (mai putin din armata fiindca acolo scopul este unul care nu mai e aliniat cu noile vibratii), vei avea multe de facut in foarte scurt timp si legea necesitatii va face in asa fel incat sa se creeze o ordine divvina in toate astfel incat toate sa se potriveasca si sa ai randamentul cel mai mare cu tot. Asta bineinteles daca si tu vrei si iti dai silinta. Poate m-am departat de ceea ce spuneai tu dar asta am gasit eu folositor sa spun acum.

  Va doresc o vara minunata in care sa iubiti si sa fiti iubiti.

  RăspundețiȘtergere
 55. americanii au o vorba "learning by doing"

  RăspundețiȘtergere
 56. Remer ra ,ai fost extrem de clar si la obiect vis-a-vis de remarcile unora care cred ca acaparand discutiile cu problemele si framantarile lor vor gasi raspunsul in alta parte ...intoarcerea spre interior si doar ajutand .... ,"solutii minune" nu exista ,Viata are "grija" de noi toti si la un moment dat probabil ca incepem sa intlegem sau macar sa intrezarim ...
  Cred ca si la capitolul rabdare stai foarte bine :)
  Respect pentru ceea ce ne impartasessti pe acest blog...asteptam sa revii cu noutati in august .
  O vara minunata.
  Elena

  RăspundețiȘtergere
 57. Dragi prieteni, este minunat când folosim virtuțile, în scop pozitiv, evolutiv.
  Voi spune doar câteva cuvinte din experiențele mele de viață: acum 20 de ani, semănam foarte mult cu Eduard: ambițios, școlit, foarte bine instruit-educat, inteligent, manierat, foarte orgolios (cum îndrăznea cineva să mă contrazică sau să-mi treacă prin față fără voia mea, explodam vulcanic, instantaneu și ”îl/o plesneam” cu o replică tăioasă), căutam explicații la orice gând, îl analizam, despicam firul în 14, eram un tânăr cu multe dorințe și aspirații... ce să mai... chiar eram un tânăr valoros.
  Viața, însă mi-a oferit lecțiile pe care a vrut ea să mi le ofere. Și m-a ”trântit de pământ” doar după primii 5 ani (din cei 20).
  Încet, încet am învățat să fiu mai modest, să fiu mai tolerant, să ascult mai mult, să comentez mai puțin... dar m-am scuturat voinicește și am luat-o de la capăt (mi-am spus: ”sunt ei mai deștepți ca mine? sunt ei mai puternici ca mine? sunt ei mai experimentați decât mine?” Răspunsul meu a fost: ”NU, eu sunt cel mai cel mai”... ei fiind persoanele cu care am interacționat în primii 5 ani). Așa am refăcut strategia cu privire la dorințele mele și am pornit din nou, mai hotărât. Universul, Viața m-a lăsat să experimentez încă 10 ani, la finalul cărora, m-a ”trântit de pământ” și mai tare, bineînțeles luându-mi din nou totul). M-a lăsat doar cu hainele de pe mine, și cu mâinile în buzunare, așa cum eram cu 15 ani în urmă.
  De data aceasta, nemaiavând încotro, m-am lăsat dus de viață, ascultând cu maximă atenție toate semnele din jurul meu: de la sunetele și semnele naturii, la o frază citită într-o revistă, ziar, carte, la secvențele dintr-un film, sau la armoniile muzicale ale unei piese... tot ce interacționa cu mine.
  Viața m-a obligat: SĂ NU MAI AM DORINȚE.
  Dar, vine EA în fiecare zi, în fiecare clipă cu ofertele EI, pe care eu le accept sau nu. Deasemeni, de fiecare dată vorbesc cu sufletul meu: ”oare care este cea mai bună soluție? cum să fac acum?” După ce primesc o reacție gen emoție, înțeleg că am primit ok-ul și pun mintea la lucru, accesând noțiuni, cunoștințe, experiențe anterioare ale mele sau ale altora pentru comparație.
  În mine sunt toate răspunsurile mele: în conștient, în subconștient, în supraconștient.
  Pun întrebarea sufletului (sau îndrumătorului lăuntric, sau cui vreți voi) și apoi mă distanțez o vreme de acest subiect. Universul se pune în mișcare și procesează cea mai bună și eficientă variantă, pentru binele suprem al meu și-al celor cu care interacționez. În funcție de ușurința cu care testez o ofertă primită de la viață, îmi dau seama dacă este cea din planul meu sau nu.
  La momentul ACUM, sunt foarte puține persoane cu capacitatea de a vedea clar și corect (cu al 3-lea ochi) informații din câmpul auric al unui om.
  Eu am întâlnit o singură persoană cu astfel de capacități, am ajuns să pot pune oricând doream o întrebare la telefon și primeam răspunsul pe loc (și am primit de fiecare dată cel mai bun răspuns, chiar dacă la momentul acela, eu vedeam alte variante). Dar după vreo 4-5 întrebări (telefoane), nu a mai vrut să-mi mai răspundă. Îmi spunea: ”cum simte inima ta, sufletul tău că este cel mai bine, că ai chemare, așa să faci”... și-mi închidea telefonul. Începusem să devin comod, găseam răspunsurile în afara mea și începusem să nu mai fiu atent, conștient și activ la lecțiile mele de viață.
  Acum am transcens toate virtuțile și merg CALM, RĂBDĂTOR, BUCUROS, ARMONIOS, ÎMPĂCAT cu mine însumi, cu toți oamenii și cu întregaNATURĂ, VIAȚĂ pe CĂRAREA DESTINULUI meu (acel program evolutiv din structurile subtile - cum spune Remer Ra).
  Uite așa, în fiecare clipă, VIAȚA mă umple cu ale ei MINUNATE DARURI... și când m-am umplut, întreb cel mai bun prieten al meu - SUFLETUL MEU: ”și acum ce fac? cine are nevoie? cui să dăruiesc?”
  După maximum o zi, încep să-mi apară de nicăieri ”clienții”, dăruiesc tot până mă golesc... apoi trec iar în poziția de ”umplere”... este un joc foarte frumos, nu am nevoie de nici un rând, din nici o carte.
  Cu recunoștință UNICULUI și lui Remer Ra,
  Metapol.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Paul, recunostinta trebuie sa avem doar pentru UNICUL!
   Multumesc pentru cuvintele frumoase.

   Ștergere
 58. În primul rând... BINE TE-AM GĂSIT!
  M-am decis să las câte cuvinte aici din mai multe motive. S-au adunat prea multe, hai să le numesc „coincidențe” între cele citite și cele petrecute în viața personală.
  Să mă prezint.
  Numele meu este Monica și m-am născut în Moldova.
  Mai departe am să enumăr câteva „coincidențe”:
  1. Cercurile desenate mai sus ies foarte clar în fotografiile făcute atât de mine, cât și de „omul de lângă mine”.
  2. Multe dintre cele trăite, trează sau în somn, le-am pus în cuvinte. Le-am dat o formă mai artistică, de poveste. :)
  3. În ultimul timp sunt dusă în diferite locuri. Le-am dat denumirea de „Poveștile lui Anu” celor din ultimele luni.
  4. Am acceptat ceea ce văd fără să mă sperii. Din contră, cred că arătam ca un copil care descoperă ceva frumos, care-i place. De unde spaimă?!?
  5. Adevărată afirmația din Legile lui Zamolxe: cu cât mai sus se ridică un copac, cu atât rădăcinile lui sunt mai adânci și mai puternice.
  Eu sunt doar un om... am zburat sus de tot, apoi am căzut. A trecut și asta.
  Vă mulțumesc frumos pentru articolele postate și un concediu plăcut! :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai multe de spus... Spui ca ai zburat sus de tot si apoi ai cazut. Probabil ca ai vazut-simtit-inteles multe acolo...
   Nu ai cazut... ci doar te-ai intors sa ne povestesti!
   O vara frumoasa si tie!

   Ștergere
  2. Exact. Am văzut-simțit-auzit altfel... E ca și cum aș trece în realități paralele.
   S-au adunat ceva povești. Unele aparțin și altor oameni. Am să dau câteva exemple: gardianul din tunelurile subterane, Cotizo era cu mult mai evoluat spiritual ca tatăl său, Decebal, consiliul celor 12 (hai să le zic ființe), culoarea alb-aurie pe care o are fiecare om în el, multe...
   Doar la doi oameni am văzut-o clar, aproape să mă orbească, le restul abia se vede.
   În fine... cred că e mult mai ușor pentru cei care se retrag în mânăstiri, e cu mult, mult mai greu să trăiești ca un călugăr printre oameni! :)

   Ștergere
 59. Sunt tare mahnita de ceea ce se intampla in tara noastra. Este o mizerie morala de nedescris. Criza de identitate s-a amplificat de cateva ori in ultima perioada, si a ajuns la un nivel incredibil. Se simte, aproape ca s-a condensat in aer! Am ajuns intr-acolo incat inducem Europei sentimente de mila si greata. Se spune ca clasa politica reflecta fidel populatia. Oare aceasta clasa politica este chiar reflexia noastra?
  Spuneai ca toata nebunia din societatea noastra se datoreaza unui proces de purificare. Mie imi este greu sa cred ca nu si-au bagat si altii coada. Vedem cum 'elitele' tarii isi etaleaza nimicnicia si josnicia, ba chiar se mandresc cu asta. Poate ca dupa 29 Iulie lucrurile se vor mai linisti, dar oamenii de rand vor ramane cu o stare de maraciune in suflet, si cu un foarte puternic sentiment de inferioritate fata de natiile civilizate. Eu cred ca in aceste zile au fost plantate semintele unor plante otravitoare pentru sufletul si mintea acestui neam.

  RăspundețiȘtergere
 60. Stai deoparte! Nu incerca sa te implici cu sufletul la ceea ce se intampla acum in zona social politica si economica. E vorba de un proces amplu de purificare! Voi spune mai multe peste cateva saptamani!

  RăspundețiȘtergere
 61. Stiu ca nu prea are legatura, dar stie cineva unde as putea gasi fulgi din cereale integrale crescute in Romania? Pe la magazine sunt de toate tipurile, dintre cele mai sanatoase, dar cand te uiti pe eticheta ai surpriza sa vezi ca sunt facute in Germania...si inca o intrebare: cand ar trebui sa incepem sa ne ingrijoram la modur serios in legatura cu mancarea crescuta altundeva decat la 600-700 de km de locul e bastina? Nu vreau o data exacta, ci numai o aproximare si mai doresc solutii viabile pentru o alimentatie corecta in Noua Energie, daca cineva a gasit raspunsurile cautate de mine :)Va multumesc mult daca acordati macar un minut sa-m i raspundeti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu exista o data exacta cand se va intensifica acest fenomen! Este un proces deja inceput (de mai multi ani). Sunt persoane si persoane. Unii suporta mai bine, altii mai greu; depinde de sensibilitatea corpului energetic. Vorbim aici de compatibilitatea energetica dintre respectivul fruct (sau leguma) si om. Totusi, prin dirijarea constienta a energiei -prin intermediul palmelor, poti anihila influentele energetice perturbatoare ale alimentelor incompatibile, si te poti folosi doar de aportul proteic si vitaminic dar nu mai poti beneficia de "fructul vital energetic". In acest caz poti compensa prin diferite tehnici de respiratie.

   Ștergere
 62. am avut odata o intrebare legata de timp. Oare se pot lega toate prezenturile din aceasta viata, sa fi constient nu doar de clipa prezenta, cum spun anumite invataturi ezoterice, sa fi constient nu doar de clipa prezenta, ci sa fii constient in toate trecut, prezent viitor... Dar daca ai conecta viata asta cu toate vietile anterioare, intr-un fel sa latesti timpul clipei prezente pentru a cuprinde intreaga ta existenta, toate cunostintele/experienta vietilor trecute si... viitoare... ma intreb oare ce tip de meditatie trebuie sa faci pentru a fi prezent in toate vietile simultan, sa fi in toate timpurile, nu in afara timpului.
  treilerul acesta mi-a reamintit aceste intrebari, si abia astept sa vad filmul: http://www.youtube.com/watch?v=fWDmOQPwL9s&feature=g-u-u

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu cred ca exista o meditatie care sa te ajute la acest lucru (sa fi prezent in toate vietile si toate timpurile). Meditatia are alt rol; este un instrument eficace pentru a te centra, pentru a te elibera de diferite tensiuni, atasamente etc.
   Foarte interesant trailerul...

   Ștergere
 63. Legat de locatii speciale, eu stau in Harman, o localitate destul de mare de langa Brasov (inca e considerata comuna) care are langa ea un deal numit Lempes si care e foarte aproape de un patratel dinacela galben de pe harta cu traseul energetic. Acest deal este declarat rezervatie si exista anumite specii de plante care cresc numai aici, plus ca s-au descoperit si ruinele unor asezari foarte vechi p-aici. Daca ai informatii despre acest loc sau altele din zona Tarii Barsei, inafara de cele consacrate( Bucegi, Riatra Craiului, Ciucas) te rog sa mi le transmiti.

  Si inca ceva...pentru zonele cu foarte multi tantari exista vreo tehnica sau ceva cu care putem sa ii tinem la distanta de noi? In unele zone din America de Sud, tantarii sunt vazuti ca o amenintare mai mare decat orice furtuna, cutremur sau forta a naturii. Aceasta intrebare este in corelatie cu prima fiindca in ultimul timp (si azi) cand am mers pe acest deal, in padure sunt foarte multi tantari si gaze, aproate ca te izbesti de o perete de astfel de ganganii si e foarte neplacut. Multumesc:)

  RăspundețiȘtergere
 64. Nu am informatii detaliate despre fiecare zona din Romania, dar daca acolo sunt specii unice de plante atunci este un semn clar ca s-a facut o buna jonctiune subtil-energetica intre ea si banda energetica directoare a anahatei planetare.

  Sunt mai multe metode de a tine tantarii la distanta: spray-uri, unguente, bratari aromate. Cineva mi-a spus ca si-a facut o "programare" pe secretiile pielii astfel incat sa tina la distanta tantarii. Eu n-am incercat varianta asta; respectivul spunea ca trebuie lucrat circa doua saptamani, cam 15-20 minute pe zi.

  RăspundețiȘtergere
 65. se spune că suntem suflete intrupate, dar sufletul nostru nu îmbracă numai un trup. Ne întrupăm în materie, iar două componente a le acesteia sunt spațiul și timpul. În concluzie ne ne întrupăm în spațiu ȘI TIMP.
  Se spune ca tot ce vezi cu ochii e "exterior", dar în același timp, o reflectare a "interior"-ului, dar nu pentru că ce-i in exterior n-ar exista(iluzie/maya), ci pentru că felul in care vedem exteriorul se schimbă în functie de simțurile noastre(orbul "vede" altceva decăt surdul ), de felul in care privim lucrurile(pahar pe jumate plin ori gol), iar dacă ne extindem simțurile peste cele 5 care formează "normalitatea/realitatea noastră" vom vedea... mai mult.
  S-ar putea spune că privind în exterior ne privim pe noi înșine trunchiați de simțurile prin care ne privim, iar cel ce privește prin ochii noștrii(focul viu), se uită la părți/extensii mărunte, din sine, pe care vrea să le...

  RăspundețiȘtergere
 66. Ziua buna tuturor :)

  @remer ra

  Ti-am trimis un email cu o intrebare intrebatoare. Daca ai un pic de timp, te rog mult sa-mi raspunzi. Este pisaloaga imaginea cu pricina.

  ref tantari : au rolul lor si sanctioneaza "fracturi" ale legaturii cu pamantul. So, reconectare - impamantare si program de distanta atat cat este optim. In cazul copiilor mama face si pentru prunci.
  Dureaza 3 minute maxim daca e facut totul pe bune.

  @slepacusmiticus
  Daca privesti timpul ca pe un soi de masuratoare a rezistentei la ordinea impusa de legile universului ( Iisus avea rezistenta zero, manifestarile erau cvasiinstantanee ), atunci poti deveni prezent la prezent simultan cu momentele de rezisatenta similare din asa numitele vieti trecute. Este mai degraba o extindere si mentinere a aliniamentului corpurilor de constienta decat meditatie in sine.

  RăspundețiȘtergere
 67. două gănduri ma preocupăunul legat de Geea unul legat de gânduri:
  găndurile si inima,cred, ca sunt centri/gura prin care ființa noastră supremă ne vorbește, cu toate celelalte chackre privim în exterior în timp ce pentru ari asculta inima ori gândurile te întorci înlăuntrul tău... chiar și al cu treilea ochi privim în "exterior" dinspre noi... minte și inima ne traduce cuvintele focului viu care arde în noi toți... nici măcar găndurile când se nasc nu sunt rele, și chiar dacă ne sunt trimise negative de altcineva, noi suntem cei care le dăm putere creativă ori distrugătoare... asemeni fundamentaliștilor/radicalilor religioși... aceleași cuvinte luminoase devin motiv de... distrugere, noi suntem ce icare facem ca gândurile noastre să fie bune sau rele, DE FELUL ÎN CARE NOI ASCULTĂM depinde ce auzim. În minte sălășluiește înțelepciunea în inimă iubirea, aceste două trebuie să meargă mână-n mână, căci una fără de cealaltă mari prostii îs înstare a face...
  De multe ofi am văzut femeia ca un paratrăznet, pentru a trimite energiile negative în pământ, fie supărari, fie dureri, frustrări... și mă-ntrebam dacă maica Geea nu s-o fi supărat așa cum multe guri rele spun... Oare așa să fie? Oare așa procedează Maica Supremă cu copilul ei de trei anișori care o lovește cu pumnișorii din cine știe ce supărare poate să aibă un țânc, ori poate pentru că nu primește ciocolata decăt dacă face ceva la schimb :)... O fi energie NEGATIVĂ ceea ce trimit eu în pămănt? Plantele se hrănesc din ceea ce ne iese nouă pe din dos, respiră ceea ce pe noi ne-ar otrăvi CO2, și dă afară ceea ce noi respirăm, iar rodul plantei noi ne hrănim, iniferent de mizeria, în care planta își are rădăcinile... și mă întreb oare răul nu e cumva rău, doar pentru că nu e la locul lui, oxigenul ce ne dă nouă viață e răul plantei... n-are și "răul" acesta un loc al lui în Univers? Multe guri spun că geea e supărată pe noi, dar uită că diferența dintre ea și întreaga umanitate e mai mare decăt aceea dintre un părinte și un copil de 3 ani, și dacă Ea ar vrea... noi, n-am mai fii. Mă întreb dacă ea mă aude, căci în întreaga energie umană sunt asemenea unui fir de nisip

  RăspundețiȘtergere
 68. Poate mulți cred, câteodată, ca mine, că avem nevoie de o schimbare la nivel înalt, de un nou lider și vreo câteva ajutoare de nădejde, dar... ce ai face dacă ai avea un alt lider, cine/ce te oprește acum să faci acel lucru? Un lider nou oricăt de bun nu e decăt o persoană pe care o delegăm să ne facă nouă munca și țap ispășitor în caz că treburile o iau la vale... Nu românii, politicieni ori oameni simpli trebuie să se schimbe, ci TU!
  Isus, Zamolxe și alți asemenea au adus "schimbare" pentru toți, iar de schimbat, numai cei care vroiau sa se schimbe s-au schimbat. Tu de care om ești? În fața divinității crezi că acesta o să te întrebe de lucrurile pe care nu le-ai putut face? de cine nu te-a lăsat, de ce au făcut ceilalți? fiecăruia îi vine vremea și fiecare se va întreba: EU ce am făcut? Eu, ce aș fi putut face? Eu ce fac?

  RăspundețiȘtergere
 69. Remus, problema cu gazele si tantarii care te deranjeaz are legatura cu relatia dintre tine si natura...nimic dar absolut nimic nu este intamplator; putem face mediatii cu natura dar ramane teorie daca nu si practicam direct o relatie de coabitare,imprietenire,respect reciproc...
  si tantarii au o constiinta de grup care face parte din ierarhia spiritelor ce guverneaza lumea fiintelor...se indreapta spre noi ceea ce atragem, char daca unele se numesc modern ''toxine in sange''

  :)
  s.

  RăspundețiȘtergere
 70. marian IOnel tabara30 august 2012 la 15:09

  Cu mult drag ii salut pe toti aceia care isi cauta radacinile.Am sa-mi permit sa fac o sinteza a ceea ce am inteles eu la sinca veche. in afara de in yang-ul evreilor si chinezilor cel mai important mesaj cred ca este aceea elicoida spre cer pe unde intra soarele.eu am simtit ca mesajul este barbat femeie copil adica trinitatea sau ION-UL din soare atinge la inceputuri MARIA ca sa se mai chema pamantul in antichitate si a rezultat EVA viata.deci nu putem intelege ca avolo este vreun barbat in fusta neagra si mai departe intelegeti voi.insa ce este curios ca in romania se afla cei mai multi ION si cele mai multe MARIA.v-ati intrebat vreodata de ce? sau ca ion-ul nostru se scrie cu i lumanare si nu cu i stramb adica J sau i spart adica Y. IN rest sa ne gandim cu drag la OM-ul babele si sfinx-ul nostru ca doar la hindusi parca OMMMMMMM inseamna partea materiala a divinului.

  RăspundețiȘtergere